264. ALDIZKARIA - 2020koazaroaren11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UHARTE ARAKIL

Deialdia, Arakilgo historiari eta ondareari buruzko ikerketarako “Jimeno Jurío” izeneko bekarena. Laburpena

Alkatetzaren 2020ko urriaren 5eko 172. Ebazpenaren bidez onetsia.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, argitara ematen da deialdiaren laburpena; haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsultatu daiteke. (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/529560). DDBN (Identifikazioa): 529560.

Arakilen, 2020ko urriaren 23an.–Arakilgo Udaleko idazkaria, Imanol Goñi Razquin.

Iragarkiaren kodea: L2012506