189. ALDIZKARIA - 2020ko abuztuaren 25a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

250/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 3koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Nafarroako Adingabearen Kontseiluan adingabearen arloan lan egiten duten elkarteen eta adingabeen elkarteen ordezkariak hautatzeko prozedura ezartzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

689/2020 EBAZPENA, abuztuaren 19koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez eskuordetzen baitzaio Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren zuzendariari funtsak mugitzeko baimena emateko eskumena (eskumen hori Nafarroako 2020ko Aurrekontu Orokorrei buruzko martxoaren 4ko 5/2020 Foru Legearen 39. artikuluan ezarri da).

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

437/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 13koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, hutsik dauden edo hutsik egon daitezkeen Nafarroako toki entitateetako B taldeko kontu-hartzaile lanpostuen behin betiko zerrenda ezartzen duena, merezimendu lehiaketaren bidez betetzeko, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 248.3 artikuluan ezarritako ondorioetarako.

1220/2020 EBAZPENA, abuztuaren 7koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez, onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onesten da Nafarroako Unibertsitate Publikoko liburutegietan artxibo eta liburutegietako teknikari laguntzaile izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdirako.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren martxoaren 9ko 758/2020 Ebazpenaren aurka eta Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren martxoaren 9ko 759/2020 Ebazpenaren aurka. 758/2020 Ebazpenaren bidez, deialdi bat onetsi zen aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda bat osatzeko hautaproben bitartez, suhiltzaile-peoi laguntzailearen lanpostuetan aritzeko, eta 759/2020 Ebazpenaren bidez, berriz, deialdi bat onetsi zen aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda bat osatzeko hautaproben bitartez, suhiltzaile-gidari laguntzailearen lanpostuetan aritzeko.

EPATZE DEIA 27/2020 prozedura arruntean, zeina abiarazi baitzen gora jotzeko errekurtso hau administrazio isiltasun bidez ezestearen kontra: gora jotzeko errekurtsoa, Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuko Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen kidegoan sartzeko hautapen prozeduran, Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioko gitarrako espezialitatean, epaimahaiak lehenbiziko probaren kalifikazioak biltzeko egin zuen aktaren kontra. Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren urtarrilaren 22ko 261/2019 Ebazpenaren bidez onetsi zen hautapen prozedura hori.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

235/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 24koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez zuzentzen baita Eskubide Sozialetako kontseilariaren ekainaren 17ko 207/2020 Foru Aginduan atzemandako akatsa. Foru agindu horren bidez, sari honetarako deialdia egin zen: “Nafarroako ebaluazio-proiektu eta -ekimenei buruzko saria”.

323/2020 EBAZPENA, uztailaren 31koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, dirulaguntzak ematea arautzen duena nekazaritzako lanbide erakundeek informazioko, orientazio profesionaleko eta enpresen prospekzioko jarduketak egin ditzaten. DDBN: 518443.

625/2020 EBAZPENA, uztailaren 21ekoa, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zezenketetarako aziendarendako laguntzak emateko oinarri arautzaileak xedatzen dituena, egungo COVID-19 agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko estatu mailako laguntza neurriei buruzko denbora esparruaren baitan, eta 2020ko laguntzen deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 517369.

1.7. BESTELAKOAK

561/2020 EBAZPENA, abuztuaren 4koa, Herri-lanen eta Azpiegituren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez behin betiko onesten baita “Ekintza Plana, Nafarroako Foru Komunitateko errepide-sareko zarataren aurka, III. fasea”.

64/2020 EBAZPENA, abuztuaren 5ekoa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dei egiten baita Zarrakazteluko udal-mugartean goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko proiektuaren okupazio aurreko aktak egiteko (SEMSI-SAT 11046).

126/2020 EBAZPENA, uztailaren 6koa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena ematen baitira Ledean eta Esan goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko, eta instalazio horrek onura publikoa duela zehazki deklaratzen baita.

622E/2020 EBAZPENA, uztailaren 27koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Ezkabarteko Udal Plan Orokorrari buruzko ingurumen adierazpen estrategikoa egiten duena. Sustatzailea Ezkabarteko Udala da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AMESKOABARRENA

Udal ordenantza, Zakurrak eta etxeko beste animalia batzuk edukitzearen gainekoa. Hasierako onespena

ANTZIN

2020ko 1-6 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ANUE

Hiri-jarduketarako plan berezia Olagueko 11. poligonoko
448. lurzatian. Behin betiko onespena

AGOITZ

Xehetasun-azterketa Irigai Auzoa kaleko 14an.
Behin betiko onespena

ARBIZU

Hiri-jarduketarako plan berezia 1. poligonoko 721. lursailean.
Behin betiko onespena

ARROITZ

Aldaketa, 2020ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

ASTITZ

Usategiak enkante publikoan

AIEGI

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

BARAÑAIN

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

BARASOAIN

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

BARILLAS

2020ko 1-4 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

BERA

Alkatetzaren eskuordetzea

BERRIOBEITI

Aldaketa, Baratze komunitarioak arautzen dituen udal ordenantzan (38. zenbakia). Hasierako onespena

CABANILLAS

Deialdia, kirol eta kultura entitateendako 2020rako dirulaguntzena. Laburpena

CÁRCAR

Aldaketa, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

CINTRUÉNIGO

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibila egiteko

FUNES

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

2020ko 5. eta 6. aurrekontu-aldaketen behin betiko onespena. Zuzenketa

FUSTIÑANA

Deialdia, Fustiñanako jarduera ekonomikoa mantendu eta suspertzeko aparteko laguntzak emateko, COVID-19aren osasun-krisiak eta hura kudeatzeko alarma-egoeraren deklarazioak sorturiko larrialdi sozial eta ekonomikoari aurre egiteko. Laburpena

GIRGILLAO

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

IGANTZI

Aldaketa, Hilerria eta hilobien banaketa arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

ITUREN

Alkatetzaren eskumenen eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

LEITZA

Udal Planeko aldaketa puntual xehatua 1. poligonoko
606. lursailean. Behin betiko onespena

IRUNBERRI

Hiri-jarduketarako plan berezia 4. poligonoko 838., 877. eta 285. lurzatietan. Behin betiko onespena

MAÑERU

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

7/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MARTZILLA

Aldaketa plantilla organikoan, Nafarroako Poliziei buruzko azaroaren 19ko 23/2018 Foru Legearen ondorioz.
Behin betiko onespena

MENDABIA

Hiri-jarduketarako plan berezia 6. poligonoko 1714. lurzatian, ZO-1.14 eremuan. Behin betiko onespena

MUNIAIN GESALATZ

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

MURILLO EL FRUTO

2021eko lan-egutegia

IRUÑA

Xehetasun-azterketa, 7. poligonoko 1378. lurzatian
(U.I.: X-Landaben unitatea). Behin betiko onespena

Lehiaketa, gazteei informazioa helarazteko korrespontsaliei buruzko Iruñeko Udalaren programa abian jartzeko

AZKOIEN

Dirulaguntzak, 2020-2021 ikasturtean Lehen eta Bigarren Hezkuntzako zikloetan matrikulatutako ikasleek nahitaezkoak dituzten testu liburuen eta ariketa koadernoen gastuaren zati
bat ordaintzeko. Laburpena

JAITZ

Aldaketa, Eraikingintza Ordenantza Orokorraren 89. artikuluan. Behin betiko onespena

SANTSOL

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

SESMA

5. eta 6. aldaketak 2020ko aurrekontuan. Hasierako onespena

TAFALLA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ULTZAMA

4/2020 eta 5/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

URRAULBEITI

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ELIZAGORRIKO, LODOSAKO, MENDABIAKO, SARTAGUDAKO ETA SESMAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aurrekontuko 1/2020 eta 2/2020 aldaketak. Behin betiko onespena

IRUNBERRIKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Aurrekontu-aldaketa (kreditu-transferentzia).
Hasierako onespena

Tokiko Agenda 21erako aparteko kreditua. Hasierako onespena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

2/2020 aurrekontu-aldaketa, COVID-19ari aurre egiteko premiazko neurriei buruzkoa (aparteko kreditua). Onespena

Aldaketa, Uraren ziklo integralaren
kudeaketa arautzen duen erregelamenduan.
Hasierako onespena

2020ko 3., 4. eta 5. aurrekontu-aldaketak.
Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-483

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-392

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2017-A-41

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2013-A-108

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2014-A-34