189. ALDIZKARIA - 2020ko abuztuaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUNBERRIKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 155. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, uztailaren 16an.

Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, 2020ko aurrekontua behin betiko onetsirik gelditu da.

Aplikatzekoa den araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua.

Laburpena, kapitulu ekonomikoen arabera:

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 2.227.928,80 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 1.086.318,04 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 200,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 4.000,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 4.500,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 16.667,00 euro.

Gastuak, guztira: 3.339.613,84 euro.

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 3.323.027,96 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 104.261,69 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 5,00 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 100.000,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 3.527.294,65 euro.

Sociedad Bijuestxirringua SL.

DIRU-SARRERAK: 300.000,00 euro.

GASTUAK: 300.000,00 euro.

Irunberrin, 2020ko abuztuaren 11n.–Mankomunitateko burua, Mauro Gogorcena Aoiz.

Iragarkiaren kodea: L2009017