189. ALDIZKARIA - 2020ko abuztuaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CÁRCAR

Aldaketa, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

Carcarko Udalak, 2020ko maiatzaren 28an egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen aldaketa Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan.

Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 132. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 17an, eta jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu; hortaz, behin betiko onetsi, eta osorik ematen da argitara, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluan xedatuari jarraikiz.

Carcarren, 2020ko uztailaren 29an.–Alkatea, Teresa Insausti Sola.

ONETSITAKO ALDAKETAK

–9.4. artikulua kentzen da.

–27.1. artikulua aldatzen da, eta testu hau izanen du:

Carcarko Udalak, Lehen eta Bigarren Ataletan aipaturiko prozedurak aplikatu ondoren, laborantzako lurra soberan baldin badago, enkante irekian eginen du adjudikazioa. Epea, prezioa eta esleitzeko gainerako baldintzak dagokion baldintza-agirian zehaztuko dira”.

Iragarkiaren kodea: L2008378