189. ALDIZKARIA - 2020ko abuztuaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

FUNES

2020ko 5. eta 6. aurrekontu-aldaketen behin betiko onespena. Zuzenketa

2020ko 154. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, uztailaren 15ean, 5/2020 eta 6/2020 aurrekontu-aldaketak hasiera batez onesten zituen erabakia.

Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. 5/2020 eta 6/2020 aurrekontu-aldaketak, beraz, behin betiko onetsi dira, eta argitara ematen dira behar diren ondorioak izan ditzaten.

Aplikatu beharreko araudia: irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikulua (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

5/2020 AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kredituak, gastu-lerro hauetarako:

–2390-78900 aplikazioa. COVID-19 egoeretarako dirulaguntza:
40.000,00 euro.

Guztira: 40.000,00 euro.

–8701001 finantzaketa. Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako (superabita): 40.000,00 euro.

Guztira: 40.000,00 euro.

6/2020 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-transferentziak gastu-lerro hauetatik:

–Aplikazioa: 9330-62200. Udaletxea berritzeko obrak eta altzariak: 50.000,00 euro.

Guztira: 50.000,00 euro.

–Finantzaketa:

41403-22100.–Argindarra, Las Suertes-El Raso eremuetako sindikatuko derramak: 25.000,00 euro.

33800-21900.–Festetako hesien mantentze-lanak: 2.000,00 euro.

33801-22620.–Festetako gastu orokorrak: 10.000,00 euro.

33800-22601.–Festetako ordezkaritza gastuak eta beste zenbait: 5.000,00 euro.

33807-22620.–Plazako zezenen kontratazioa: 8.000,00 euro.

Guztira: 50.000,00 euro.

Funesen, 2020ko abuztuaren 18an.–Alkatea, Ignacio Domínguez Martínez.

Iragarkiaren kodea: L2009347