189. ALDIZKARIA - 2020ko abuztuaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

FUSTIÑANA

Deialdia, Fustiñanako jarduera ekonomikoa mantendu eta suspertzeko aparteko laguntzak emateko, COVID-19aren osasun-krisiak eta hura kudeatzeko alarma-egoeraren deklarazioak sorturiko larrialdi sozial eta ekonomikoari aurre egiteko. Laburpena

Osoko Bilkurak uztailaren 25ean hartu erabakiaren bidez onetsia.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, argitara ematen da deialdiaren laburpena; haren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsultatu daiteke. (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/520379). DDBN (Identifikazioa): 520379.

Fustiñanan, 2020ko abuztuaren 17an.–Alkate udalburua, Sergio Vitas Aguirre.

Iragarkiaren kodea: L2009339