101. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 21a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Agintariak eta Langileak

1186/2002 EBAZPENA, ekainaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Erreumatologiako barrutiko sendagile espezialista izateko lanpostu huts bat merezimenduzko lekualdatze lehiaketaren bidez adjudikatzen duena.

DEIALDIA, oposizioz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Geodesia eta Kartografia Ingeniari lanpostu bat betetzeko. Izendapen-proposamena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

1166/2002 FORU AGINDUA, abuztuaren 6koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, "Bordal de Coleto" (Otsagi) eta "Ataburua" (Oronz) aldean Nafarroako Oihan Ondarera heltzeko pistak hobetzea lehiaketa irekiaren bidez kontratatzeko espedientea onesten duena. Kontratazio aurrekontua 70.277,17 euro da.

650/2002 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, "N-232 Castejón-Zaragoza errepideko galtzadaren bikoizketa, 2. Tartea: Tuterako Saihesbidearen bukaera - Buñuelgo Lotunea, 101,300 (El Bocaleko lotunetik hurbil) eta 110,700 (Buñuelgo lotunea) k.p.en tartea" izeneko proiektuari onespen teknikoa ematen zaio eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen da.

Beste Xedapenak

1001/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 26koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Artatzan (Ameskoabarren) Turismoko Kanpalekua egiteko Plan Berezia behin betikoz onesten duena. Plan horrek 9. poligonoko 195, 196 eta 261. lurzatiak hartzen ditu, eta Camping Artaza, S.L.k sustatu du.

1002/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 26koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Corellako Udal Plana aldatzeko espedientea behin betikoz onesten duena. Espediente hori A.P.A. industrialdean (2 "I-3" zenbakia) eraikitzeko baldintza bereziei buruzkoa da eta bertako Udalak sustatu du.

1003/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 26koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Berriobeitiko Udal Plana aldatzeko espedientea behin betikoz onesten duena. Espedientea Berriogoitiko BB.2 sektoreari dagokio eta Berriobeitiko Udalak sustatu du.

1007/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 26koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Iruñeko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra aldatzeko espedientea behin betikoz onesten duena. Espediente hori U.I.XIX-Milagrosa/G1, G4 eta G5 (Bide Sistema) unitateari buruzkoa da eta bertako Udalak sustatu du.

1010/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 26koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Corellako Udal Plana aldatzeko espedientea behin betikoz onesten duena. Espedientea eremu finkatuko (zabalgune estentsiboa eta intentsiboa) A.C.1 eta A.C.2 eremuetako teilatupeen baldintza bereziei buruzkoa da eta bertako Udalak sustatu du.

1011/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 26koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Luzaideko Arau Subsidiarioak 2. poligonoko 149. lurzatian aldatzeko espedientea, Antonio Manuel Urolategui eta Isabel Iturriria jaun-andreek sustatua, behin betikoz onesten duena.

1013/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 26koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Antzingo Arau Subsidiarioak aldatzeko espedientea (3.2.1. artikulua), bertako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

OSASUN DEPARTAMENTUA. Jakinarazpen ediktua.

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Zehapen-espedienteen ebazpenak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

A L T S A S U

Oihan enkantea % 20 merkeago

Oihan enkantea % 10 merkeago

Alkatetzaren 53/2002 ebazpena

B A Z T A N

Elizondon igerileku estalia eraikitzeko obra kontratatzeko lehiaketa

ETXARRI-ARANATZ

2002ko aurrekontua hasiera batez onetsirik

A N T S O A I N

E D I K T U A

E D I K T U A

E G U E S I B A R

Akats zuzenketa

G A L A R

Borondatez birzatitzeko proiektua hasiera batez onetsita

I G A R I

Oihan enkantea

L A B E A G A

Laborantzako lurrak enkantean

A R A N G U R E N

Arau-hausteen jakinarazpena

A L T S A S U

Alkatetzaren 62 A /2002 ebazpena

A R A N O

2002ko aurrekontu orokor eta hura betearazteko oinarriak

2001eko kontuen behin betiko onarpena

KINTOKO MANKOMUNITATEA

Usategien enkantea 2002-2003 (barne) urteetarako

I R U Ñ A

H.A.P.O.ko aldaketa: Hirigintzako Araudi Orokorreko 48. artikulua (behin-behineko onespena) eta Jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuen buruzko ordenantzako 6 eta 9-B artikuluak (behin betiko onespena)

ERDIALDEA GARATZEKO PARTZUERGOA

E D I K T U A

A N T Z I N

Hasierako onespena 2002ko aurrekontuko 1. aldaketaren espedienteari

Z I Z U R

E D I K T U A

U H A R T E

Behin betiko onespena Mokarteko Plan Partzialeko UE2 unitatearen birzatiketa proiektuari

Behin betiko onespena Mokarteko Plan Partzialeko UE3 unitatearen birzatiketa proiektuari

Behin betiko onespena Mokarteko Plan Partzialeko UE3 unitatearen birzatiketa proiektuari

A Z K O I E N

Trafikoko salaketak

I R U Ñ A

Carmen Gota Arellano. San Gregorio, 17ko ostatua zigilatzeko agindua etenik

Fabripan Yori, S.L. Jarduera sailkaturako lizentzia, okindegi-kafe dastalekurako, Baiona etorbidea, 1-beheitian

A B L I T A S

Enplegatuen izendapena

M U E S

E D I K T U A

I R U Ñ A

E D I K T U A

E R R O I B A R

Behin betiko onespena 2001eko kontu orokorrari

Herrilurrrak hobetzeko ordenantza berezia

E L I Z A G O R R I A

Behin betiko onespena 2002ko aurrekontu orokor eta bakarrari

OROTZ-BETELU

"Hornidura eta Saneamendu sareak berritzea eta hirigunea zolatzea" obrako proiektua idaztea eta obra zuzendaritza esleiturik

E S A

Hirigintza hitzarmena hasiera batez onetsirik

I R U Ñ A

Iruñeko biztanleen udal erroldatik ofizioz kentzeko espedienteen jakinarazpena

A R A N G U R E N

Arau-hausteen jakinarazpena

A L T S A S U

Ebazpen proposamena

U H A R T E

Zehapenen jakinarazpena

Salaketen jakinarazpena

I R U Ñ A

Ezkabako desjabetzapenetik libratzeko erabakia, 2002ko martxoaren 7an osoko bilkurak eginiko eskaintzaren arabera

N O A I N

Zehapenen jakinarazpena

B U R L A T A

E D I K T U A

E S T E R I B A R

Udal ordenantza hasiera batez onetsita

U H A R T E

Itaroa etxebizitzetarako sektoreko Plan Partzialeko Kontserbazio Entitatearen Estatutuak hasiera batez onetsita

Martiketeko Plan Partzialeko Kontserbazio Entitatearen Estatutuak hasiera batez onetsita

S E S M A

2002ko aurrekontu arrunta behin betiko onetsita

Herrilurra desafektaturik

A L T S A S U

Zehapen ebazpena

N O A I N

Arau-hausteen jakinarazpena

F O N T E L L A S

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra, kreditu eta diruzaintzako gerakinen eransketa eta 2002ko plantilla organikoa onetsirik

Aurrekontuko aldaketak behin betikoz onetsirik

I R U Ñ A

Obren errekerimendua Estafera karrikako 22an

Telleria karrikako 35eko beheitian paratutako txartela kentzeko agindua eta zehapen espedientearen abiarazpena

266/02 zenbakiko administrazioarekiko auzi-errekurtsoa. Rosa María Mateo Elizalde andrearendako jakinarazpena

A L T S A S U

Salaketen jakinarazpena

A G O I T Z

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batez onetsita

A I E G I

2002ko aurrekontuko aldaketa

B E R I A I N

Beriaingo Udal Planeko S-I/III sektoreko Konpentsazio Batzordearen estatutuen proiektua eta jarduketa oinarriak behin betiko onetsita

C O R E L L A

Aurrekontuko aldaketak behin betiko onetsita

Corellako Udalaren 2002ko aurrekontua behin betiko onetsita

B E R B I N T Z A N A

Aurrekontua aldatzeko 1/2002 espedientea hasiera batez onetsita

A R A N G U R E N

Zehapenen jakinarazpena

B A K A I K U

2001eko kontuak

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta plantilla organikoa. Hasierako onespena,

B A R B A R I N

2001eko kontuak

Barbaringo Udaleko 2002rako aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

U R D I A I N

2002ko aurrekontu orokorra

E S L E I P E N A K

L U K I N

2001eko kontuak

Lukingo Udalaren 2002ko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak Hasierako onespena

A R R A D A

2002ko aurrekontu bakarra eta hura betearazteko oinarriak. Behin betiko onespena

V I L L A F R A N C A

Xehetasun azterlanaren behin betiko onespena

G A L A R

Hauta-proben deialdiko oinarriak

B E R I A I N

Udaltzain izateko hiru lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia