195. ALDIZKARIA - 2022ko irailaren 30a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

49E/2022 FORU AGINDUA, irailaren 7koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, zeinaren bidez Montserrat Agós Romeo andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusiko Administrazio Elektronikoko, Ogasuneko, Giza Baliabideetako eta SITNAko Zerbitzuko Administrazio Elektronikoko Sistemak Kudeatzeko eta Sostengatzeko Ataleko buru.

50E/2022 FORU AGINDUA, irailaren 7koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, zeinaren bidez María Dolores Saiz Agustín andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusiko Administrazio Elektronikoko, Ogasuneko, Giza Baliabideetako eta SITNAko Zerbitzuko Giza Baliabideen arloko Informazio Sistema Zentralen Ataleko buru.

51E/2022 FORU AGINDUA, irailaren 7koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, zeinaren bidez Ángel María Alduán Chivite jauna izendatzen baita, bitarte baterako, Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusiko Osasun Teknologien Zerbitzuko Osasun Ekipamenduaren Ataleko buru.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

47/2022 FORU AGINDUA, irailaren 26koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, esku-hartze orokorreko proiektu bat onesten duena Lizarrako 3 jabeen erkidegotarako (PIG 51 esp.).

48/2022 FORU AGINDUA, irailaren 26koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, esku-hartze orokorreko proiektu bat onesten duena Atarrabiako 16 jabeen erkidegotarako (“Esteban Armendáriz” izenekoa, PIG 52 esp.).

49/2022 FORU AGINDUA, irailaren 26koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, Altsasuko esku-hartze orokorreko proiektu bat onesten duena (PIG 53 esp.).

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

26E/2022 EBAZPENA, abuztuaren 16koa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita dirulaguntzak emateko deialdi bat, Nafarroako Gazteen Entitateen Erroldan inskribaturik dauden entitateei eta Nafarroako gazteen beste entitate batzuei zuzendua, gazteriaren arloko programak gara ditzaten eta ekipamendua eros dezaten 2022ko urriaren 1etik 2023ko irailaren 30era bitarte. DDBN identifikazioa: 644567.

1.7. BESTELAKOAK

341E/2022 FORU AGINDUA, irailaren 16koa, Osasuneko kontseilariak emana, osasun establezimenduentzat hirugarrenek egin beharreko gutxieneko funtsezko zerbitzuak ezartzen dituena, 2022ko irailaren 21erako, 22rako eta 23rako deitutako legezko greba dela eta.

236/2022 EBAZPENA, irailaren 6koa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez Cintruénigo, Corella eta Fiteroko udal mugarteetan tentsio ertaineko instalazio elektriko baterako administrazio baimena ematen baita, bai eta exekuzio proiektua onesten, eta instalazioak onura publikoa duela zehazki deklaratzen ere.

5876/2022 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, salbuespenezko gaikuntza eta behin-behineko gaikuntza lortzeko prozedurak onesten dituena autonomiarako eta mendekotasunaren arretarako sistemako zentro eta zerbitzuetako gerokultoreen, zaintzaileen eta etxez etxeko laguntzako laguntzaileen eta laguntzaile pertsonalen lanbide kategorietarako.

153/2022 EBAZPENA, irailaren 6koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez espedientea abiatzen baita Aras, Larraga, Artaxoa, Añorbe, Eneritz eta Ukar herrietako abelbideen inbentarioa egin eta mugarriak sailkatu eta ordezteko, bai eta Imasetik Iratxera doan errege altxonbidean, Mendabian, mugarriak ordeztu eta haien inbentarioa egiteko ere.

297E/2022 EBAZPENA, irailaren 12koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita Noain Elortzibarko udal-mugartean orga jasotzaileak fabrikatzen eta merkaturatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzei dagokienez eskatutako aldaketa. Jardueraren titularra Mitshubishi Logisnext Europe SA da.

882E/2022 EBAZPENA, abuztuaren 31koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen-inpaktuaren txostena egiten baita honako proiektu honetarako: “Minden digestio anaerobiorako 160 kW-eko instalazioa, autokontsumorako eta gerakinaren salmentarako, esnetarako behien ustiategi batean, Etxeberrin”. Proiektua Ganadería Etxeberri ENSak sustatu du (653 NA).

915E/2022 EBAZPENA, irailaren 9koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, aldatzen duena Ingurumeneko zuzendari nagusiak ekainaren 29an emandako 664E/2022 Ebazpena, zeinaren bidez ingurumen-inpaktuaren adierazpena egiten baita “Repotenciación Montes de Cierzo”, “Repotenciación Montes de Cierzo I” eta “Repotenciación Montes de Cierzo II” haize-parkeetarako, Eólica Montes de Cierzo SLU enpresak Tutera eta Cintruenigoko udalerrietan sustatuak, “La Serna” transformazio azpiestazio elektrikoraino energia eramateko azpiegitura ere barne sarturik.

BAIMENA, ALDAKETA EGITEKO “Arritxurri” meatzean ofita ustiatzeko proiektuan, Baztango udal-mugartean.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Azagrako “La Plana” meatzearen ustiapen proiektuaren eta leheneratze planaren aldaketari buruzkoa.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BURLATA

Deialdia, mailaz igotzeko lehiaketaren bidez bete dadin barnealdeen garbiketako arduradunaren lanpostua.
Bete gabe deklaratzea

CABANILLAS

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez bete dadin, funtzionarioen araubidean, zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu bat. Izendapena

CORTES

Deialdia, administrari-ofizialaren lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, funtzionarioen araubidean jardun dezan. Izendapena

IRUÑA

Deialdia, Iruñeko Udaleko udal-instalazioetako funtzionamenduko 24 ofizial-lanpostu barne-igoera murriztuan oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, mugikortasuneko ikuskatzaile laguntzailearen 4 lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapen-proposamena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Arbeitzako UNC-2 unitatearen borondatezko birpartzelazio proiektuaren testu bategina. Behin betiko onespena

BERBINTZANA

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroa arautzen duen ordenantza indargabetzea. Behin betiko onespena

BUÑUEL

Xehetasun-azterketa, UD 43 unitatean. Behin betiko onespena

OTSAGABIA

Herri-larreen aprobetxamendurako eskaera

Laborantzako herri-lurren aprobetxamendurako eskaera

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2022-OC-330

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2022-OC-301

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2022-S-350

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2022-S-315