Informazioa iragarkien igorleentzat

Iragarkien egoeraren kontsulta


Erizainen 424 lanposturako oposizio-lehiaketa


Argitaratutako azkeneko aldizkaria

245. ALDIZKARIA - 2021eko urriaren 22a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko urriaren 6an hartua, Nafarroako Eskola Kontseiluko edo Hezkuntzako Batzorde Nagusiko zenbait kide ordezten dituena.

129/2021 FORU AGINDUA, irailaren 29koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Mónica Labat Villalba andrea, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Barne Zuzendaritza Nagusiko Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuko Gai Teknikoen, Logistikaren eta Ekipoen Ataleko burua.

130/2021 FORU AGINDUA, irailaren 30ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, Boluntariotzaren Departamentuarteko Batzordeko idazkari izendatzen duena Ana Isabel Etxaleku Castaño andrea, Herritarren Partaidetzarako eta Boluntariotzarako Ataleko burua, eta haren ordezko, berriz, José Javier Buldain Pardo jauna, atal horri atxikitako soziologoa.

131/2021 FORU AGINDUA, urriaren 1ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Cristina García Ustárroz andrea, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Berdintasunerako Gobernantzaren Zuzendariordetzako Ikerketarako, Berrikuntzarako eta Ezagutza Kudeatzeko Ataleko burua, berak eskatu baitu; institutua erakunde autonomo bat da, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuari atxikitakoa.

61/2021 FORU AGINDUA, urriaren 5ekoa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, Jerusalén Núñez Rosón andrea, Kontrol Administratiboaren Bulegoko burua, kargutik kentzen duena.

62/2021 FORU AGINDUA, urriaren 5ekoa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, Jerusalén Núñez Rosón andrea Kudeaketa eta Administrazio Integralaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

109/2021 FORU AGINDUA, urriaren 4koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Amaya Mateos Goñi andrea izendatzen duena, bitarte baterako, Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza Nagusiko Aurrekontuen eta Programazio Ekonomikoaren Zerbitzuko Aurrekontuen Plangintzarako Ataleko buru.

28/2021 FORU AGINDUA, urriaren 6koa, Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilariak emana, María Jesús Muñiz Lorenzo andrea izendatzen duena, bitarte baterako, Justizia Zuzendaritza Nagusiko Justiziako Gizarte Zerbitzuko Auzitegiko Psikologia Bulegoko buru.

29/2021 FORU AGINDUA, urriaren 7koa, Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilariak emana, María Amezcua Zabalza andrea izendatzen duena, bitarte baterako, Higiezinen Ataleko buru, Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko Justizia Zuzendaritza Nagusiko Azpiegitura Judizialen Zerbitzuan.

240E/2021 FORU AGINDUA, urriaren 4koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Osasuneko kontseilariaren ekainaren 3ko 109E/2020 Foru Agindua, izendatu zituena Osasun Departamentuaren, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua erakunde autonomoaren ordezkariaren ziurtagiri digitala izan behar duten pertsonak.

81E/2021 FORU AGINDUA, urriaren 4koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, Cristina García Ustarroz andrea izendatzen duena, bitarte baterako, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko Berrikuntzako Zuzendaritza Nagusiko I+G+b Zerbitzuko Osasunaren arloko I+G+b Ataleko buru.

167/2021 FORU AGINDUA, urriaren 4koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Amaya Mateos Goñi andrea, Nekazaritzako Elikagaien Kalitatearen eta Sustapenaren Ataleko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

315/2021 EBAZPENA, urriaren 4koa, Hezkuntza Departamentuko Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita akats bat zuzentzeko, Hezkuntza Departamentuko Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 28ko 241/2021 Ebazpenean atzeman dena. Ebazpen horren bidez ikastetxe publikoetan 2021-2022 ikasturtean jardunean hasiko diren zuzendaritza-kargudunen izendapena egin zen.

1549E/2021 EBAZPENA, urriaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Beatriz Hernández Armendáriz andrea izendatzen duena, bitarte baterako, Atarrabiako OOLTko Erizaintza Unitateko buru.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

213E/2021 EBAZPENA, irailaren 29koa, Berrikuntzako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onesten baita kultura zientifikoa sustatzeko, Nafarroan I+G+b zabaltzeko eta STEM. Cosmos 21 bokazioak sustatzeko laguntzen 2021eko deialdia. DDBN identifikazioa: 586071.

1.7. BESTELAKOAK

132/2021 FORU AGINDUA, urriaren 8koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita Foruzaingoaren zerbitzu karta emakumeen kontrako indarkeria kasuetan jarduteko.

203/2021 EBAZPENA, irailaren 17koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Bera, Berriobeiti, Cascante, Zizur, Funes, Lesaka, Erriberri, Azkoien, Gares eta Zangozako udalen kudeaketa-esleipena onartzen baita, toki-erakunde horietako B taldeko kontu-hartzaileen lanpostuak A taldera igotzeko probak egin daitezen.

125/2021 EBAZPENA, urriaren 13koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez arautzen baita Nafarroako Foru Komunitatean 2021-2022 ikasturtean urrutiko Lanbide Heziketa online egiteko zikloen onarpen prozeduraren bigarren aldia, “Administrazio kudeaketa” eta “Erizaintzako zainketa lagungarriak” zikloetarako.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

Deialdia, izangaien bi zerrenda egiteko, aldi baterako bete dadin Akordeoiko eta Musika Hizkuntzako irakaslearen lanpostua. Onartuen behin betiko zerrenda

Deialdia, izangaien bi zerrenda egiteko, aldi baterako bete dadin Gitarrako eta Musika Hizkuntzako irakaslearen lanpostua. Onartuen behin betiko zerrenda

Deialdia, izangaien bi zerrenda egiteko, aldi baterako bete dadin Perkusioko eta Musika Hizkuntzako irakaslearen lanpostua. Onartuen behin betiko zerrenda

Deialdia, izangaien bi zerrenda egiteko, aldi baterako bete dadin Pianoko eta Musika Hizkuntzako irakaslearen lanpostua. Onartuen behin betiko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARTIKA

Deialdia, dirulaguntzak emateko hezkuntza gastuetarako eta kirol materialerako (2021). Laburpena

BAZTAN

Xehetasun azterketa Arizkungo 47. poligonoko 214, 215, 216, 217 eta 622 lursailetan. Behin-betiko onespena

CASCANTE

Hiri-jarduketarako plan berezia, 5. poligonoko 589. lurzatian. Behin betiko onespena

ERGOIENA

Hiri Jarduketarako Plan Berezia, Unanuko 9. poligonoko 213. lurzatian. Behin betiko onespena

FUNES

Funesko Musika Eskolako tasak arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

LARRAUN

Xehetasun-azterketa, Mugiroko 20. poligonoko 402. lurzatian (Larraun). Behin betiko onespena

LOS ARCOS

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 41. eta 42. lurzatietan. Behin betiko onespena

GARES

Aldaketa, Musika Eskolan ematen diren ikastaroetan izena emateko eta parte hartzeko tarifak eta onarpena arautzen dituen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

Aldaketa, sustapen pribatuaren bidez Alde Zaharreko etxebizitzak zaharberritzeko laguntzak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

RIBAFORADA

Deialdia, derrigorrezko ikasketen ondoko unibertsitatez kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako laguntzena. Laburpena

JAITZ

Aldaketa, landabideen erabilera arautzen duen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

SUNBILLA

Xehetasun-azterketa 1. poligonoko 865. lurzatian. Behin betiko onespena

TAFALLA

Xehetasun-azterketa, AR-2 banaketa eremuko Plan Partzialaren UB-3.6 lurzatian (32. poligonoko 556. lurzatia). Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, AR-2 banaketa eremuko UB-6 unitatean. Behin betiko onespena

UNTZUE

Hiri-jarduketarako plan berezia, UE-10 exekuzio unitatean. Behin betiko onespena

URRAULBEITI

Plan berezia lurzoru urbanizaezinean, zerri gizendegia handitzeko. Behin betiko onespena

VALTIERRA

Udal ordenantza, bide publikoetako pasabide lizentziak arautzen dituena. Behin betiko onespena

ALESBES

Aldaketa, Eraikingintza-ordenantza orokorraren 11.b) artikuluko determinazio xehatuetan (Arau Subsidiarioetako 6. agiriko 4. separata), Alesbes I. eta II. industrialdeetako erabilera baimendu, toleratu eta debekatuei dagokienez. Behin betiko onespena

VILLATUERTA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 826., 827., 828., 829., 830. eta 831. lurzatietan. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Xehetasun-azterketa, Ardoi sektoreko J-6.3 unitatean. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Argitalpen osagarria, 44 MW-eko “Alto del Fraile” haize-parkearen aurretiazko administrazio baimena eman eta ingurumen-inpaktuaren adierazpena egiteko eskaeraren jendaurreko informazioarena

Jendaurreko informazioa, eskaera honena: PFot-753 AC proiektuaren aurretiazko administrazio baimena eta ingurumen inpaktuaren adierazpena; proiektuak 25,69 MWp-eko Tara eta 49,50 MWp-eko Umiko parke fotovoltaikoak eta haien ebakuazio azpiegiturak biltzen ditu, Zaragozako, Nafarroako, Errioxako, Arabako eta Burgosko probintzietan

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALA

393/2021 prozedura. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzea

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE FUNES

Asamblea general ordinaria