Argitaratutako azkeneko aldizkaria

125. ALDIZKARIA - 2024ko ekainaren 18a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1846/2024 EBAZPENA, maiatzaren 13koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, deialdi bat onesten duena sistema informatikoetako goi mailako teknikarien hogeita sei lanpostu betetzeko, oposizio bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuan aritzeko.

2180/2024 EBAZPENA, ekainaren 3koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaileen hogeita hamar lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda, eta zehazten baitira oposizioaren lehenengo proba egiteko eguna, ordua eta tokia.

2209/2024 EBAZPENA, ekainaren 6koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, fotokonposizioko ofizialaren lanpostuan aritzeko izangaien bi zerrenda hautaproben bidez egiteko deialdiak onesten dituena. Zerrendetako bat prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko da, eta bestea aldi baterako kontratazioetarako.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

36E/2024 FORU AGINDUA, maiatzaren 28koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, zeinaren bidez behin betiko onesten baita Villatuertako arau subsidiarioen aldaketa egituratzaile bat, erabileren eta eraikuntza-jardueren araubidea aldatzeko honako kategoria honetan: Villatuertako biztanleguneen inguruneko lurzoru urbanizaezina. Aldaketaren sustatzailea Villatuertako Udala da.

167E/2024 EBAZPENA, maiatzaren 31koa, Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, behin betiko onesten duena Rocaforteko (Zangoza) industrialdea handitzeko udalez gaindiko plan sektorialaren aldaketa xehatua, bi exekuzio unitate mugatzeari eta balio anitzeko erabilera murrizteari buruzkoa, batez ere. Sustatzailea Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak SA da.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

99C/2024 EBAZPENA, maiatzaren 15ekoa, Ekonomia Sozialeko eta Laneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Aperitivos y Extrusionados SA enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

1.7. BESTELAKOAK

72E/2024 FORU AGINDUA, martxoaren 25ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Nafarroako industria jardueraren ingurumen ikuskapeneko 2024ko programa onesten duena.

314/2024 EBAZPENA, maiatzaren 30ekoa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez xedatzen baita hasiera ematea Zarrakazteluko eta Galipentzuko udal mugarteen arteko muga-lerroa berreskuratzeko eta haren hobekuntza geometrikoa egiteko lanei.

315/2024 EBAZPENA, maiatzaren 30ekoa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez xedatzen baita hasiera ematea Lesakako eta Igantziko udal mugarteen arteko muga-lerroa berreskuratzeko eta haren hobekuntza geometrikoa egiteko lanei.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

Udal Plan Orokorraren aldaketa, hirigintzako arauen 53. eta 54. artikuluetan. Aldaketaren araudia

AGUILAR KODES

Aldaketa, eskolakumeei liburuak erosteko familiendako dirulaguntzak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa, Udalerrian jaiotzak eta erroldatzeak sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

ALLIKO KONTZEJUA

Ordenantzak. Behin betiko onespena

ALLO

Kirol instalazioak erabiltzeko tarifak

ALTSASU

Jarduera-lizentziaren eskaera. Metalezko produktuen lantegia

Jarduera-lizentziaren eskaera. Logistika-biltegia

ANTSOAIN

Aldaketa, hezkuntza, kultura, kirol edo gizarte arloetan Udalak eta udal zerbitzuek antolatzen dituzten ikastaro eta jardueretarako sarrera, izen emate edo matrikulen prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalean (14. ordenantza fiskala). Behin betiko onespena

AGOITZ

Jarduera-lizentziaren eskaera. Industriako mantentze-lanetarako biltegia eta lantegi txiki osagarria

ARANGUREN

Jarduera sailkaturako lizentziaren eskaera. Bulegoak handitzea

ARBIZU

Akats zuzenketa, ordenantza honen aldaketaren behin betiko onespenean: Udal ordenantza, tasak arautzen dituena honako hauen baimenak emateko: jarduera sailkatuak kontrolatzea, hirigintzako txostenak egitea eta hirigintzako espedienteak izapidetzea

ARGUEDAS

Udal ordenantza, gizalegezko jokaeren sustapenari eta espazio publikoen babesari buruzkoa. Hasierako onespena

ARROITZ

Aldaketa, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

BAZTAN

Alkatetzaren eskuordetzea

Jarduera lizentziaren eskaera. Mantentze eta mekanizatu tailerra

BIURRUN-OLKOTZ

Interesdunak epatzea Nafarroako Administrazio Auzitegian lurraren kontribuzioari buruz jarritako 24-00611 gora jotzeko errekurtsoan

BURLATA

Udal taldeentzako ordainsarien araudia. Onespena

Jarduera-lizentziaren eskaera. Coliving eraikina eta aparkalekua

Jarduera-lizentziaren eskaera. Coliving eraikina eta aparkalekua

Indargabetzea honako deialdi honen oinarriak: deialdi publikoa, dirulaguntzak emateko guraso elkarteei, ikastetxeei eta kultura elkarteei, egin ditzaten euskara sustatzeko, zabaltzeko eta normalizatzeko jarduerak. Behin betiko onespena

Jarduera-lizentziaren eskaera. Garaje mankomunatua eta trastelekuak

Aldaketa, honako honetan: 2. araua, Udalak antolatutako hezkuntza, kultura, kirol edo gizarte arloko ikastaro eta jardueretan sartu, izena eman edo matrikulatzeagatiko prezio publikoei buruzkoa, adinekoentzako ikastaroen prezio publikoa sortzeko. Behin betiko onespena

GAZTELUBERRI

2024rako karga-tasak

2/2024 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

Jarduera-lizentzia. Baimena. Isterria hezkuntza bereziko ikastetxea

ERGOIENA

Jarduera sailkatua. Nekazaritzako eta abeltzaintzako biltegia Lizarragan

LIZARRA

Udal ordenantza, lagun egiteko animaliak edukitzea arautzen duena. Hasierako onespena

ESTERIBAR

2024rako zerga-tasak

Jarduera-lizentziaren eskaera. Garajea

FALTZES

2024ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

UHARTE

Udal ordenantza, gizalegezko jokaeren sustapenari eta espazio publikoen babesari buruzkoa. Hasierako onespena

Aldaketa, Eremu publikoan terrazak eta ostalaritzari eta merkataritzari loturiko beste elementu batzuk paratzea arautzen duen udal ordenantzan. Hasierako onespena

IGANTZI

Herri-lurretako aprobetxamenduen eskaera

Akats zuzenketa, Agiriak prestatu eta izapidetzeko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren behin betiko onespenean

IRURTZUN

Eskolako lokalak eta instalazioak erabiltzea arautzen duen ordenantza fiskalaren eta Udalaren makinak, ibilgailuak, lanabesak eta bestelakoak uzteagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketa. Hasierako onespena

2024. urterako lan egutegia

LAKUNTZA

Aurrekontuaren 3/2024 aldaketa. Hasierako onespena

MENDABIA

Udal Planeko hirigintzako araudia

MIRANDA ARGA

Udal igerilekuen barne-erregimeneko arautegia. Hasierako onespena

MURIETA

Jarduera-lizentzia ematea. Produktu fitosanitarioen biltegia

OTSAGABIA

Herri-larreen aprobetxamendua. Eskabideak aurkeztea

ORKOIEN

Jarduera-lizentzia ematea. Automobilen mekanika lantegia

IRUÑA

Jarduera-lizentzia ematea. Animalien klinika

Jarduera-lizentzia ematea. Taberna

Jarduera-lizentzia ematea. Aparkalekua eta igerilekua sortzea

Jarduera-lizentzia ematea. Ikerketarako eraikina (CIFA-Farmakologia Aplikatuko Ikerketa Zentroa)

Aldaketa, Aparkatze mugatu eta murriztuko eremuak arautzen dituen ordenantzan, 2024ko uztailerako

Jarduera-lizentzia ematea. Jatetxea

Jarduera-lizentzia ematea. Logistika

Jarduera-lizentziaren eskaera. Gastronomia elkartea

PUIU

Aldaketa, udal igerilekuen erabilera arautzen duen ordenantzan ezarritako prezio publikoetan. Behin betiko onespena

SAN ADRIÁN

Aldaketa, 2024ko karga-tasa, tasa eta prezio publikoetan. Jendaurrean jartzea

SARTAGUDA

2/2024 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

TAFALLA

Jarduera-lizentzia ematea. Hostala

Jarduera-lizentziaren eskaera. Hiri-gimnasioa

TIRAPU

Lankidetza-hitzarmena, Izarbeibarko Mankomunitatearen eta Tirapuko Udalaren artean, 2024ko euskara kanpainak kudeatzeko

TUTERA

Jarduera-lizentzia ematea. Etxeko gaien txikizkako merkataritza

URRAULBEITI

1/2024 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Jarduera-lizentziaren eskaera. Galdaragintza lantegia Eguesko industrialdean

VIANA

Jarduera-lizentziaren eskaera. Paletak leheneratzeko nabea

VILLATUERTA

Aldaketa, Udalaren kirol-instalazioak erabiltzeko prezio publikoa arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

Aldaketa Planeamenduko Arau Subsidiarioetan, biztanlegunearen inguruneko lurzoru urbanizaezinean. Araudia

ZIZUR NAGUSIA

Aldaketa, Udal esparruan euskararen erabilera eta sustapena arautzen dituen ordenantzaren I. eranskinean. Behin betiko onespena

AEZKOAKO BATZARRE NAGUSIA

Oilagorrak ehizatzeko txartelen salmenta. 2024-2025 denboraldia

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Hornidura sareei buruzko ordenantza. Hasierako onespena

Saneamendu sareei buruzko ordenantza. Hasierako onespena

ZANGOZAKO ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza fiskala, etxeko eta merkataritzako hondakinak biltzeko zerbitzua emateko eta zerbitzu horren gainerako jarduerak egiteko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN GLOBAL FRESH 740 NA
"EN LIQUIDACIÓN"

Disolución de la sociedad

SOCIEDAD COOPERATIVA UREDERRA

Disolución de la sociedad