Argitaratutako azkeneko aldizkaria

199. ALDIZKARIA - 2023ko irailaren 22a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

177/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 14koa, María Eva Isturiz García andrea, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzailea, kargutik kentzen duena; erakunde autonomo hori Lehendakaritza eta Berdintasun Departamentuari atxikita dago.

178/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Patricia Elena Abad Encinas andrea Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaile izendatzen duena; erakunde autonomo hori Lehendakaritza eta Berdintasun Departamentuari atxikita dago.

179/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, David Chivite Pérez jauna, Lehendakaritza eta Berdintasun Departamentuko Komunikazioaren eta Proiekzio Instituzionalaren Zuzendaritza Nagusiko Komunikazio Zerbitzuko zuzendaria, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

180/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Carlos Francisco Campo Ustarroz jauna Lehendakaritza eta Berdintasun Departamentuko Komunikazioaren eta Proiekzio Instituzionalaren Zuzendaritza Nagusiko Komunikazio Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

181/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Yolanda Osés Pérez andrea, Lehendakaritza eta Berdintasun Departamentuko Komunikazioaren eta Proiekzio Instituzionalaren Zuzendaritza Nagusiko Proiekzio Instituzionalaren Zerbitzuko zuzendaria, kargutik kentzen duena.

182/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Iñaki Mendióroz Casallo jauna Eskubide Sozialetako, Ekonomia Sozialeko eta Enpleguko Departamentuko Ekonomia Sozialeko eta Laneko zuzendari nagusi izendatzen duena.

183/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Jesús Carlos Adín Sanz jauna, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Lanbide Gaitasunak Garatzeko Zerbitzuko zuzendaria, kargutik kentzen duena.

184/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Jesús Carlos Adín Sanz jauna Lehendakaritza eta Berdintasun Departamentuko Komunikazioaren eta Proiekzio Instituzionalaren Zuzendaritza Nagusiko Proiekzio Instituzionalaren Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

185/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Ana Sánchez Chocarro andrea Nafarroako Segurtasun eta Larrialdi Eskolaren Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

186/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, María Jesús Moreno Garrido andrea Nafarroako Administrazio Auzitegiko buru izendatzen duena.

187/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Francisco Javier Enériz Olaechea jauna Nafarroako Administrazio Auzitegiko Hirugarren Ataleko buru izendatzen duena.

188/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Ignacio Arrizabalaga Rodríguez jauna, Kontu-hartzailetzako zuzendari nagusia, kargutik kentzen duena.

189/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Juan José Pérez Capapay jauna Kontu-hartzailetzako zuzendari nagusi izendatzen duena.

190/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Maite Domínguez Muguiro andrea, Nafarroako Foru Ogasuna erakunde autonomoko Hitzarmen Ekonomikoaren, Analisi Fiskalen eta Administrazioaren Zerbitzuko zuzendaria, kargutik kentzen duena.

191/2023 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, Miren Maite Domínguez Muguiro andrea Aurrekontuen eta Ondarearen zuzendari nagusi izendatzen duena.

120/2023 FORU AGINDUA, irailaren 8koa, Lehendakaritza eta Berdintasuneko kontseilariak emana, Iñaki Ibor Aldúan jauna aldi baterako izendatzen duena Lehendakaritza eta Berdintasuneko Departamentuko Lehendakaritzako, Gobernu Irekiko eta Nafarroako Parlamentuarekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusiko Gobernu Irekiaren eta Herritarrentzako Arretaren Zerbitzuko Jendearentzako Argibideen eta Erregistro Orokorraren Bulegoko buru.

123/2023 FORU AGINDUA, irailaren 13koa, Lehendakaritza eta Berdintasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Nafarroako Gobernuaren IFZri lotutako ziurtagiri digitala eduki behar duten pertsonak, eta horretarako egindako beste izendapen batzuk errebokatzen.

2E/2023 FORU AGINDUA, irailaren 7koa, Etxebizitzako, Gazteriako eta Migrazio Politiketako kontseilariak emana, departamentuaren ordezkariaren ziurtagiri digitala eduki behar duten funtzionario batzuk izendatu, eta beste baten izendapena errebokatzen duena.

3E/2023 FORU AGINDUA, irailaren 11koa, Etxebizitzako, Gazteriako eta Migrazio Politiketako kontseilariak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Etxebizitzako, Gazteriako eta Migrazio Politiketako Departamentuko zuzendari nagusien eta idazkari tekniko nagusiaren aldi baterako ordezkoak.

81/2023 FORU AGINDUA, irailaren 11koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren irailaren 5eko 68/2019 Foru Agindua aldatzen duena; agindu horren bidez, departamentuaren ordezkariaren ziurtagiri digitala eduki behar duten langileak izendatu ziren.

261E/2023 FORU AGINDUA, irailaren 7koa, Osasuneko kontseilariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzako titularrari eskuordetzen diona Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko partiden arteko funtsen mugimenduak eta aurrekontu aldaketak baimentzeko eskumena.

274E/2023, irailaren 13koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita María Estrella Petrina Jáuregui andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko zuzendari asistentziala, berak eskatu baitu.

275E/2023 FORU AGINDUA, irailaren 13koa, Osasuneko kontseilariak emana, kargutik kentzen duena Francisco Javier Apezteguía Urroz jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Eriari Osasun Laguntza emateko zuzendaria, berak eskatu baitu.

276E/2023 FORU AGINDUA, irailaren 13koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Marta Patricia Martín Vizcaíno andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko Prozesu Kirurgikoen zuzendariorde asistentziala, berak eskatu baitu.

277E/2023 FORU AGINDUA, irailaren 13koa, Osasuneko kontseilariak emana, María Estrella Petrina Jáuregui andrea izendatzen duena Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko zuzendari kudeatzaile.

278E/2023 FORU AGINDUA, irailaren 13koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez izendatzen baita Nancy Nelly Gonzalo Herrera andrea. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Eriari Osasun Laguntza Emateko zuzendari.

279E/2023 FORU AGINDUA, irailaren 13koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez izendatzen baita Marta Patricia Martín Vizcaino andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko zuzendari asistentzial.

280E/2023 FORU AGINDUA, irailaren 13koa, Osasuneko kontseilariak emana, kargutik kentzen duena José Manuel Martínez Segura jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Lizarrako Osasun Barrutiko zuzendari asistentziala, berak eskatu baitu.

441E/2023 FORU AGINDUA, irailaren 5ekoa, Eskubide Sozialetako, Ekonomia Sozialeko eta Enpleguko kontseilariak emana, Inmaculada Arguibide Martínez Erregistro, Agiritegi eta Informazio Bulegoko buru izendatzen duena aldi baterako.

10/2023 FORU AGINDUA, irailaren 13koa, Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako kontseilariak emana, eskumen batzuen erabilera departamentuko zuzendari nagusiei eskuordetzen diena.

10/2023 FORU AGINDUA, irailaren 1ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Diego Berrueta Fernández jauna Lizarra Hegoaldea Koordinazio Unitateko buru izendatzen duena.

11/2023 FORU AGINDUA, irailaren 6koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Luis Ángel García Nicolás jauna Ingurumenaren Araubide Juridikoaren Ataleko buru izendatzen duena aldi baterako.

1/2023 EBAZPENA, abuztuaren 31koa, Hezkuntza Departamentuko Langileriaren eta Azpiegituren zuzendari nagusiak emana, zenbait eskumen eskuordetzen dizkiena honako hauei: Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariari, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariari eta Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuko zuzendariari.

941/2023 EBAZPENA, irailaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, eskumen batzuk erabiltzea eta esparru-akordioak eta kontratu publikoak gauzatzeko izenpea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren organo batzuei eskuordetzen dizkiena.

1476E/2023 EBAZPENA, irailaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena, zeinaren bidez Encarnación Ruiz Cobo andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko Zeladoreen Laguntza II. Unitateko txandako arduradun.

149E/2023 EBAZPENA, irailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Lidia Aranguren Conde andrea izendatzen baita ID-Antsoain Sektoreko Osasun Mentaleko Zentroko zuzendari.

149E/2023 EBAZPENA, irailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Antonio Casi Arboniés jauna izendatzen baita Tafalla-IV Sektoreko Osasun Mentaleko Zentroko zuzendari.

1497E/2023 EBAZPENA, irailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Maria Cristina Latasa Goyenaga andrea aldi baterako izendatzen duena Osasun Mentaleko Arropategi Unitateko buru.

513/2023 EBAZPENA, irailaren 11koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Marta Fernández Galar andrea Nafarroako Ospitaleguneko Kontsulten eta Pediatriako Eguneko Ospitalearen Laguntza Uniteteko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1542E/2023 EBAZPENA, irailaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, José López Gil jauna Lizarrako Osasun Mentaleko III. Sektoreko zuzendari izendatzen duena.

EBAZPENA, Nafarroako Kontuen Ganberako lehendakariak emana, José Javier García Logroño jauna Nafarroako Kontuen Ganberako funtzionario izendatzen duena behin betiko, auditorearen kategoriarekin.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

178E/2023 EBAZPENA, abuztuaren 16koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako 2023-2027 NPEPEaren esparruan 7119.02.01 azpineurria "Partaidetzazko toki garapenaren estrategiaren esparruan (PTGE) hautatutako eragiketen exekuzioa: sustatzaile publiko eta pribatuak" izenekoa, arautuko duten oinarri arautzaileak onesten dituena. DDBN identifikazioa: 712835.

1.7. BESTELAKOAK

112/2023 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Industriaren, Energiaren eta S4 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aurretiazko administrazio baimena ematen baita energia elektrikoa ekoizteko "Sangüesa I" instalazioa jartzeko, Kasedako udal-mugartean, eta horren ebakuazio-azpiegiturarako, Kaseda, Oibar eta Zangozako udal-mugarteetan.

56/2023 EBAZPENA, irailaren 13koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Cortesko balorazio txostena onesten duena.

57/2023 EBAZPENA, irailaren 14koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Burlatako balorazio txostena onesten duena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUNBERRI

Deialdia, lanpostu hutsak merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko, aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko prozesu bereziaren barnean. Izendapen osagarria

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AGOITZ

Xehetasun-azterketa, Irigai Auzoa kaleko 6. zenbakian. Behin betiko onespena

ARANGUREN

Xehetasun-azterketa, Taxoareko 3. poligonoko 811. lurzatiaren lerrokadurak aldatzeko (SA Belanbutzu 1 sektoreko A-1 unitatea). Behin betiko onespena

BERBINTZANA

Aldaketa, lurzoru urbanizaezinari buruzko 2.7.c artikuluaren idazketan

UHARTE

Itaroako bizitegi-eremuko plan partziala. Behin betiko onespena

MENDABIA

Kudeaketarako hirigintza hitzarmena UE7 eta UE9 unitateei dagokienez. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Aldaketa, Zabalegiko 7. poligonoko 13., 15. eta 16. lurzatietan. Behin betiko onespena

OLAIBAR

Aldaketa xehatua Udal Plan Orokorrean, Otsakaingo SG-1 sistema orokorraren jarduketa eremuan (5. poligonoko 18. eta 19. lurzatiak). Hasierako onespena

IRUÑA

Akats materialaren zuzenketa eta erantzutea berraztertzeko errekurtsoari, Lehen Zabalguneko hiri-jarduketarako eta babeserako plan berezia behin betiko onesten duen osoko bilkuraren erabakiaren aurkakoa

DEIERRI

Urbanizazio-proiektua, Zurukuaingo UE-ZUR-9 unitatean. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Ebazpena, Politika Energetikoaren eta Meategien Zuzendaritza Nagusiak emana, zeinaren bidez Redes Eléctricas Inteligentes SAUri aurretiazko administrazio-baimena eta eraikitzeko administrazio-baimena ematen baitzaizkio "Naval" ebakitze zentrorako eta hura elikatzeko 13,2 kV-eko lur azpiko linea bikoitzerako, Logroñoko (Errioxa) eta Vianako (Nafarroa) udal-mugarteetan

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

244/2022 prozedura arrunta

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SINDICATO CAMPO DE LA MEJANA DE SANTA CRUZ

Junta general ordinaria