Argitaratutako azkeneko aldizkaria

106. ALDIZKARIA - 2024ko maiatzaren 23a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1813/2024 EBAZPENA, maiatzaren 9koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko aholkulari juridikoen sei lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda, eta, horrekin batera, zehazten baitira oposizioaren lehenengo proba egiteko eguna, ordua eta tokia.

1069/2024 EBAZPENA, 2024ko maiatzaren 10ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez, deialdi bat onesten da Nafarroako Unibertsitate Publikoan Informatika Zerbitzuko OLko teknikari izateko 3 lanpostu (A mailakoak) barne igoerako prozedura murriztuan eta oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.

1070/2024 EBAZPENA, 2024ko maiatzaren 10ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez, deialdi bat onesten da Nafarroako Unibertsitate Publikoan Informatika Zerbitzuko OLko kudeaketari izateko lanpostu bat (B mailakoa) barne igoerako prozedura murriztuan eta oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

28E/2024 FORU AGINDUA, apirilaren 8koa, Kultura, Kirol eta Turismoko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita "Generazinema Ekoizpena" izeneko dirulaguntzaren deialdia. Dirulaguntzen Datu Base Nazionalaren identifikazioa: 753532.

34E/2024 FORU AGINDUA, apirilaren 12koa, Kultura, Kirol eta Turismoko kontseilariak emana, "Enpresek eta profesionalek antolatutako arte eszenikoen eta musikaren arloko jaialdiak eta sariketak egiteko dirulaguntza. Artem Jaialdia 2024" deialdiaren kreditua handitzen duena. DDBN identifikazioa: 747667.

36E/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 17koa, Kultura, Kirol eta Turismoko kontseilariak emana, aldatzen duena Kultura eta Kiroleko kontseilariaren ekainaren 20ko 73E/2023 Foru Agindua, zeinaren bidez onetsi baitziren Nafarroako kirol federazioei 2023ko irailaren 1etik 2024ko abuztuaren 31 bitarteko aldirako dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak. DDBN identifikazioa: 704337.

154/2024 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, udal musika eskolentzako dirulaguntzen 2024ko deialdia onesten duena.

218E/2024 EBAZPENA, apirilaren 10ekoa, Garraioen eta Mugikortasun Jasangarriaren zuzendari nagusiak emana, errepide bidezko garraioan prestakuntza-ekintzak antolatzeko dirulaguntzak emateko deialdia eta haren oinarri arautzaileak onesten dituena. DDBN identifikazioa: 753809.

126E/2024 EBAZPENA, apirilaren 22koa, Enpresen Sustapenerako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez 10.000 euroko kreditu gehigarria baimentzen baita deialdi honetarako: "Kanpo sustapenerako laguntzen deialdia, ICEXen ICEX Next programaren osagarria".

113E/2024 EBAZPENA, apirilaren 22koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira nekazaritza-ustiategietan ingurumen-helburuko inbertsioak egiteko laguntzen deialdia eta horren oinarri arautzaileak, 2023-2027 NPEPEren esparruan. DDBN identifikazioa: 756335.

1043/2024 EBAZPENA, 2024ko maiatzaren 6koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko doktoratu aurreko kontratuen 2024-2025 ikasturterako deialdia onetsi eta gastua baimentzen da. DDBN indentifikazioa: 759993.

1.7. BESTELAKOAK

154/2024 FORU AGINDUA, maiatzaren 7koa, Eskubide Sozialetako, Ekonomia Sozialeko eta Enpleguko kontseilariak emana, ANFAS erakundeak emandako zerbitzuak jasotzen dituzten pertsonei laguntzeko funtsezko gutxieneko zerbitzuak arautzen dituena.

151/2024 EBAZPENA, apirilaren 25ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2024-2025 ikasturtean Nafarroan diseinuko goi mailako arte irakaskuntzak egiteko berariazko sarrera-proben deialdia egiten duena.

255/2024 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, Arruazuko Udalarekin lankidetza araubidea ezartzea onesten duena, goi saneamendurako hiriko hondakin uren arazketarako instalazioak sustatu eta egikaritu eta horietan jarduteko.

138E/2024 EBAZPENA, apirilaren 22koa, Ekonomia Zirkularraren eta Berrikuntzaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Oltza zendeako udal mugartean ibilgailu motordunak fabrikatzeko dagoen instalazio baten aldaketa nabarmena baimentzen duena. Jardueraren titularra Volkswagen Navarra SA da.

141E/2024 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Ekonomia Zirkularraren eta Berrikuntzaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez irizpena ematen baita Noain Elortzibarko udal mugartean hondakinak kudeatzeko dagoen instalazio baten aldaketa-proiektuari buruz, adieraziz aldaketa hori, helburu duena 450 m²-ko nabe berri bat eta ibilgailuentzako garaje bat eraikitzea, ez-funtsezkoa dela. Aldaketaren sustatzailea Productos OPPAC SA da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

AGOITZ

Deialdia, administrari-ofizialaren lanpostu bat betetzeko, oposizio-lehiaketa bidez eta lan-araubide finkoan

CINTRUÉNIGO

Izangai onartu eta baztertuen behin-betiko zerrenda, honako deialdi honetan: deialdia, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko gerokultore-zaintzailearen lanpostu bat, lan-kontratu finkoduna, San Frantzisko Asiskoaren Udal Patronatuaren zerbitzura aritzeko; bai eta izangaien zerrenda bat eratzeko, sor litezkeen beharrei erantzutearren

CORTES

Deialdia, kultura-kudeatzailearen lanpostu bat lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko. Bete gabe deklaratzea

DONAMARIA

Deialdia, izangaien zerrenda bat eratzeko, oposizio-lehiaketa sistemako hautaproben bidez, administrari-ofizialaren lanpostua aldi baterako kontratuarekin betetzeko

ITZA

Deialdia, administrari-ofizial izateko hiru lanpostu oposizio murriztuaren bidez betetzeko

IRUÑA

Enplegu publikoan dagoen behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriak ezartzen dituen 20/2021 legean xedatutakoaren arabera, aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko ezohiko prozesuari dagokion kontu-hartzaile ordezkariaren lanpostu bat lekualdatze-lehiaketaren bidez betetzeko deialdia

IRUÑA
–UDALEKO HAUR ESKOLAK–

23-02049 gora jotzeko errekurtsoa, honako deialdi hau onesteari buruzkoa: deialdia, hainbat lanpostutako 74 plaza betetzeko lekualdatze-lehiaketaren bidez

ZANGOZA

Deialdia, udaltzain-agentearen lanpostu bat oposizio bidez betetzeko, Zangozako Udalaren zerbitzura jarduteko

TUTERA

Deialdia, izangaien bi zerrenda eratzeko, jardun dezaten mantentze-lanetako ofizialaren lanpostuan (C maila/taldearekin parekatua)

Deialdia, lekualdatze-lehiaketa bereziaren bidez betetzeko plantillako aholkulari juridikoaren lanpostu hutsa (A maila/taldearekin parekatua)

Deialdia, izangaien bi zerrenda eratzeko, jardun dezaten kontratazio publikoko teknikariaren lanpostuan (A maila/taldearekin parekatua)

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa, 2024rako lan publikoaren eskaintzan

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

Tokiko ehiza barrutia eratzeko proiektua

ADIOS

Hirigintza-hitzarmena, Adiosko Udalaren eta Adiosko San Andres Nekazaritzako Sozietate Kooperatiboaren artean, eta planeamendua aldatzeko beharrezkoak izan daitezkeen bestelako jarduketak (AAD-1 eta SU-2 eremuak). Hitzarmena izapidetzeko abstentzioa eta eskuordetza

ALLIN

Arbeitzako US-3ko kudeaketako hirigintza-hitzarmena, birpartzelazio proiektua eta urbanizazio-proiektua . Behin betiko onespena

ALTSASU

Kirol klub eta elkarteendako dirulaguntzen deialdia, 2024. urtean kirol jarduerak bultza ditzaten. Laburpena

ANDOSILLA

Ofiziozko aldaketa, ibilgailuak konpontzeko lantegiaren jarduera-lizentziarena

ANTSOAIN

Deialdia, dirulaguntzak emateko 2023-2024 ikasturtean euskara ikastaroak egin dituzten 16 urtetik gorako bizilagunei. Oinarrien laburpena

ANUE

Urbanizazio-proiektua, AD-2 unitatean (Etulain, 9. poligonoko 19. lurzatia). Hasierako onespena

ARANGUREN

Hiri-jarduketarako plan berezia, Mutiloako 1100. lurzatian. Jendaurrean jartzea

Jarduera-lizentzia ematea. Zeramiken eta sukaldeen biltegia

Jarduera-lizentzia ematea. Laborategia ezartzea eraikin industrialean

Jarduera-lizentzia ematea. Ostatu-jatetxea

Jarduera-lizentzia ematea. Motoen erakusketa eta salmenta

ARAS

Hiri-jarduketarako plan berezia Arasko 5. poligonoko 180. eta 181. lurzatietan. Hasierako onespena

BAZTAN

Hirigintza-hitzarmena, 69. poligonoko 490. lurzatian. Jendaurrean paratzea

BERA

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 328. lurzatian (Zalain industrialdea 7). Hasierako onespena

BERRIOBEITI

Akats zuzenketa, honako honetan: aldaketa, Artikako Etxebakar sektoreko hirigintza-araudiaren zenbait artikulutan. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

Deialdia, 2024-2025 ikasturtean Mendialdea 1 eta Mendialdea 2 ikastetxeetan jateko dirulaguntzak emateko (jantokiko bekak). Laburpena

BURGI

EU-7 unitatearen urbanizazio-proiektua. Behin betiko onespena

BURLATA

Hirigintzako araudi orokorraren aldaketa, 170. artikuluari dagokiona, isiltasun positiboaren bidez. Jendaurrean jartzea

ELIAKO KONTZEJUA

Udal ordenantza, arautzen duena nola erabili Eliako Kontzejuko herri-lurrak erlauntzak ezartzeko. Hasierako onespena

ERGOIENA

Kudeaketa-esleipena, bizikleta ibilbide bat egiteko Sakanan, Etxarri Aranatz eta Lizarraga artean (Ergoiena). Sustatzailea Sakanako Mankomunitatea da. Onespena

ESTERIBAR

Hiri-jarduketarako plan berezia, Zubiriko 27. poligonoko 418.etik 425.era bitarteko lurzatietan. Jendaurrean jartzea

Xehetasun-azterketa, Zuriaingo 916. eta 917. lurzatietan. Jendaurrean jartzea

EZKAROZE

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 111. lurzatian. Hasierako onespena

EZKURRA

Aldaketa, herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

FUSTIÑANA

Deialdia, ekintzailetzarako, autoenplegua sustatzeko eta ekonomia bultzatzeko laguntzena. Laburpena

IRURTZUN

Xehetasun-azterketa, Urbasa kaleko 4 zenbakian. Hasierako onespena

LEGARDA

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 49. lurzatian. Hasierako onespena

LEITZA

Udal Planeko aldaketa puntuala, 4. poligonoko 274. lurzatian. Hasierako onespena

LERIN

Hiri-jarduketarako plan berezia, 1. poligonoko 818. lurzatian eta UR-5 unitatean. Hasierako onespena

LOS ARCOS

Hiri Jarduketarako Plan Berezia ASC 9-10 jarduketa asistematikoaren eremuan. Jendaurrean jartzea

MURIETA

Hiri-jarduketarako plan berezia, 1. poligonoko 826. lurzatian (PCU-7). Hasierako onespena

IRUÑA

Deialdia, irabazi-asmorik gabeko entitateei dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko, 2024. urtean haur eta gazteei zuzendutako urteko programak egin ditzaten. Laburpena

2024ko Herritarren Partaidetzako dirulaguntza-deialdia. Laburpena

Jarduera-lizentziaren eskaera. Garaje mankomunatu osoa

Deialdia, dirulaguntzak emateko, LGTBI kolektiboek proiektuak egin ditzaten 2024an. Laburpena

Deialdia, dirulaguntzak emateko irabazi asmorik gabeko elkarteei, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen duten proiektuak egin ditzaten 2024. urtean. Laburpena

AZKOIEN

Udal Planeko U3 sektorearen birpartzelazio proiektuaren behin betiko likidazio kontua. Behin betiko onespena

PITILLAS

Nafarroa etorbidean espaloiak egiteko kontribuzio bereziak. Jendaurrean jartzea

SUNBILLA

Desafektatzea Behobia parajeko jabari eta erabilera publikoko bidea, besterengarria dela ezartzea eta lurzati soberakin gisa kalifikatzea, ondoren zuzeneko besterentzea egin ahal izateko. Behin betiko onespena

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, 1. poligonoko 405., 406., 500. eta 501. lurzatietan. Hasierako onespena

TUTERA

Borondatezko birpartzelazio proiektua UE-38 eremuan. Jendaurrean jartzea

Deialdia, 2024-2025 ikasturtean ikastetxeetako jantokietan bazkaltzeko dirulaguntzena. Laburpena

Hirigintza kudeaketako hitzarmena 4. poligonoko 24., 33., 34. eta 35. lurzatietan. Jendaurrean jartzea

Hiri-jarduketarako plan berezia, 5. poligonoko 1575. eta 603. lurzatietan. Hasierako onespena

Jarduera-lizentziaren eskaera. Ostatu-jatetxea

EGUESIBAR

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena Urratsak Eraikitzea SLrekin. Hasierako onespena

VILLATUERTA

Udalaren Hirigintza-Planaren aldaketa C, J, NR1 eta NR2 unitateetan. Jendaurrean jartzea

ESA

Aldaketa, hilerriaren erabilera eta tasa arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

ZARRAKAZTELU ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Zarrakazteluko Arrosarioko Ama Birjina Zahar Etxea erakunde autonomoaren eratzea eta haren estatutuak jendaurrean jartzea.

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

"Nafarroako Erdialdean (Tafallan) bio-hondakinen konposta egiteko instalazioa" proiektua. Behin betiko onespena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Ikastaro teknikoak edo hizkuntza gutxituei buruzkoak egiteko dirulaguntzaren deialdia. Laburpena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO ETA ERRONKA DEMOGRAFIKORAKO MINISTERIOA

Ebazpena, Politika Energetikoaren eta Meategien Zuzendaritza Nagusiak emana, Iberenova Promociones SAUri aldaketen aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena ematen dizkiona 296,297 MW-eko potentzia instalatuko FV Peralta instalazio fotovoltaikorako eta haren ebakuazio azpiegituretarako. Nafarroako Azkoien, Funes, Milagro, Cadreita, Valtierra eta Castejongo udal-mugarteetan daude kokatuta. SEE/DGPEM/SGEE/Resolución AAP mod y AAC (PFot-399)