Argitaratutako azkeneko aldizkaria

45. ALDIZKARIA - 2024ko martxoaren 1a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

18E/2024 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Memoria eta Bizikidetzako, Kanpo Ekintzako eta Euskarako kontseilariak emana, zeinaren bidez Aitziber Gutierrez Díaz andrea bitarte baterako izendatzen baita Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutua erakunde autonomoko Euskararen Azterlan eta Plangintza Estrategikoaren Ataleko buru.

11E/2024 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Etxebizitzako, Gazteriako eta Migrazio Politiketako kontseilariak emana, zeinaren bidez Cristina Fernández Marañón andrea bitarte baterako izendatzen baita Etxebizitzako, Gazteriako eta Migrazio Politiketako Departamentuko Etxebizitza Zuzendaritza Nagusiko Berrikuntza eta Ikuskapen Ataleko buru.

10/2024 FORU AGINDUA, otsailaren 7koa, kargutik kentzen duena Esther Pérez Pérez de Onraita andrea, Hezkuntza Departamentuko Ikastetxeen Jarduera Ekonomikoari Laguntzeko eta Aurrekontu Kontrolerako Bulegoko burua.

39E/2024 FORU AGINDUA, otsailaren 13koa, Osasuneko kontseilariak emana, Ana Zambrana Uriel andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Zainketen, Etxeko Arretaren, Arreta Soziosanitarioaren eta Ekintza Komunitarioen zuzendariorde izendatzen duena.

17/2024 FORU AGINDUA, otsailaren 12koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu, Manuela Aleu Bonaut andrea, Merkatuen Erregulaziorako Ataleko burua.

318E/2024 EBAZPENA, otsailaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, M.ª Virginia Zabalza González andrea Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko Pediatriako Larrialdietako Laguntza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

319E/2024 EBAZPENA, otsailaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Ariñe Sádaba Ezquer andrea Nafarroako Iparraldeko Zainketa Asistentzialetarako eta Etxeko Arretarako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

320E/2024 EBAZPENA, otsailaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Dolores Iturain Elizalde andrea Nafarroako Iparralde-ekialdeko Zainketa Asistentzialetarako eta Etxeko Arretarako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

321E/2024 EBAZPENA, otsailaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Patricia Palacio Cuenca andrea Arangurengo OOLTko zuzendari izendatzen duena.

339E/2024 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Amparo Martínez Cortina andrea Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko I. Laguntza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

340E/2024 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Amaia Garcés Tapia andrea, Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko Laguntzako I. Unitateko burua, berak eskatu baitu.

26/2024 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Garraioen eta Mugikortasun Jasangarriaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez izendatzen baita turismo ibilgailuetan egiten den bidaiarien garraio publikoko enpresek Nafarroako Garraioaren Arbitraje Batzordean izanen duten ordezkaria, baita haren ordezkoa ere.

451/2024 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, María Jesús Gonzalo Iraceburu andrea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario izendatzen duena, psikologo lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diona.

477/2024 EBAZPENA, otsailaren 7koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak izendatzen dituena, zeladore lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diena.

478/2024 EBAZPENA, otsailaren 7koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak izendatzen dituena, erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikari (EZLT) lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diena.

613/2024 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Beatriz Agudo García andrea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario izendatzen duena, industria ingeniari tekniko lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diona.

614/2024 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Olga Jiménez García andrea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario izendatzen duena, zerbitzu anitzetako arduradun lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diona.

615/2024 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Joseba Aingeru Zulaika Satrustegi jauna Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario izendatzen duena, industria ingeniari lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diona.

616/2024 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Silvia Serrano Domínguez andrea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario izendatzen duena, psikologo (prebentzio diziplina: Ergonomia, Psikosoziologia Aplikatua eta Laneko Segurtasuna) lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diona.

617/2024 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, María Luisa Mendaza Martínez de Lapuente andrea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario izendatzen duena, albaitari lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diona.

618/2024 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Tomás Ezquerro Rubio jauna Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario izendatzen duena, basogintzako ingeniari tekniko lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diona.

619/2024 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak izendatzen dituena, ingeniari tekniko lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diena.

646/2024 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez bukaera ematen baitzaio Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko nekazaritzako ingeniari teknikoen lanpostu hutsak lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko prozedurari, hori guztia enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko egonkortze-prozesuen esparruan.

647/2024 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak izendatzen dituena, nekazaritzako ingeniari tekniko lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diena.

648/2024 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak izendatzen dituena, unibertsitateko erdi mailako tituludun (laneko arriskuen prebentzioa) lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

39/2024 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deklaratzen baita bete gabe utzi direla Prebentzio Medikuntzako eta Osasun Publikoko BFE/albokoen 2 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian eskainitako lanpostuak, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua erakunde autonomoan aritzeko direnak.

490/2024 EBAZPENA, 2024ko otsailaren 22koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa-prozesurako deia egiten da, jarduera zientifiko-teknikoen kontratu bidez honako ikerketa-proiektu hau garatzeko: "0011-1365-2023-000073 ONKOMICS".

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

73E/2023 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez behin betiko onespena ematen baitzaio "Nafarroako Proiektu Eolikoa" izeneko udalez gaindiko proiektu sektorialaren aldaketa xehatuari, San Marcos II haize-parkeari buruzkoa. Sustatzailea "Agrowind Navarra 2013 SL" enpresa da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

15/2024 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Kultura, Kirol eta Turismoko kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira 2024ko Vianako Printzea Kulturaren Sariaren oinarriak.

16/2024 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Kultura, Kirol eta Turismoko kontseilariak emana, Talentu Artistikoa Sustatzeko 2024ko Sarirako deialdia egiten duena.

17E/2024 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Enpresen Sustapenerako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez 2., 4., 12. eta 20. oinarriak aldatzen baitira industriako enpresa handien inbertsioetarako laguntzen 2024ko dirulaguntza deialdian. DDBN: 735429, A) motako proiektuetarako; DDBN: 735471, B) motako proiektuetarako.

15E/2024 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Enpresen Sustapenerako zuzendari nagusiak emana, industriako enpresa txiki eta ertainetan (ETE) inbertsioak egiteko laguntzen 2024ko deialdiaren 2., 3., 10. eta 18. oinarri arautzaileak aldatzen dituena. DDBN identifikazioa: 733784.

1.7. BESTELAKOAK

19/2024 FORU AGINDUA, otsailaren 9koa, Eskubide Sozialetako, Ekonomia Sozialeko eta Enpleguko kontseilariak emana, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaio Nafarroako Adinekoen Kontseiluan Nafarroako adinekoen elkarteen ordezkari izateko hautagaitzak aurkeztu eta, hala badagokio, hautatzeko prozedurari.

19/2024 EBAZPENA, Lanbide Heziketako, Digitalizazioko eta Hezkuntza Zerbitzuetako zuzendari nagusiak otsailaren 13an emana. Honen bidez, funts publikoekin lagundutako Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeak 2023-2024 ikasturtean STREAM-AI pentsamendu konputazionaleko sarean sartzeko deialdiaren oinarriak onesten dira.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ANTSOAIN

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu bat lekualdatze-lehiaketaren bidez betetzeko. Deialdiko lanpostua bete gabe uztea

DONEZTEBE

Deialdia, lanpostu hutsak merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko, aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko prozesu bereziaren barnean. Izendapenak

LODOSA

Lekualdatzea, merezimendu-lehiaketaren bidezkoa, behin-behineko enplegua egonkortzeko eta finkatzeko prozesuetan. Lekualdatze-lehiaketa bete gabe gelditu dela deklaratzea

MENDIGORRIA

Deialdia, albientearen lanpostu bat, C mailakoa, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko. Izendapen proposamena

IRUÑA

Deialdia, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriak ezartzen dituen 20/2021 legean xedatutakoarekin bat, udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzura aritzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko prozesu bereziari dagokion Ekonomialari lanpostu bat, gehienez, betetzeko, sartzeko prozeduraren bidez eta merezimendu lehiaketaren salbuezpenezko sistemaren bidez. Izendapena

TUTERA

Deialdia, plantillako artxibozainaren lanpostu hutsa betetzeko, lekualdatze-lehiaketa bereziaren bidez Deialdiko lanpostua bete gabe uztea

Deialdia, C mailako lanpostu hutsak merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko, aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko prozesu bereziaren barnean. Izendapenak

OLLARAN

Deialdia, lanpostu hutsak merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko, aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko prozesu bereziaren barnean. Izendapena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANGUREN

Hiri-jarduketarako plan berezia Mutiloako 2. poligonoko katastroko 1900. lurzatian

BAZTAN

Aldaketa, Ordenantza Fiskaleko herri-ondasunen aprobetxamendu eta erabileragatik ezarritako eskubideak eta kanonak arautzen dituen Ordenantzan. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

Xehetasun-azterketa, Gipuzkoa etorbideko 43an igogailua jartzeko. Behin betiko onespena

VIANA

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1744. eta 1745. lurzatietan. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Hiri-jarduketarako plan berezia, Ardoi sektoreko H-7 unitatean. Behin betiko onespena