77. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 8a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

79/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, 2021eko dirulaguntzen deialdia onesten duena adinekoen, desgaitasuna duten pertsonen, gaixotasun mentala dutenen eta adingabeen egoitza-zentroek norbera babesteko ekipamenduak eskura ditzaten profesionalentzat, COVID kasuei eta/edo kontaktu hurbilei arreta emateko. DDBN identifikazioa: 553075.

2/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 9koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi hau onesten baita 2021erako: “Espainiatik kanpo dauden nafar biltokientzako laguntzak”. DDBN identifikazioa: 552798.

25E/2021 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, 2021ean Nafarroan enpresa digitala sustatzeko dirulaguntzen deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 553094.

13E/2021 EBAZPENA, 2021eko martxoaren 10ekoa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, “Barne merkatuko informazio eta sustapen jarduerak” azpineurrirako laguntzen 2021-2022ko deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena, Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren barnean. DDBN identifikazioa: 552988.

AKATS ZUZENKETA, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiaren otsailaren 26ko 21E/2021 Ebazpenarena; ebazpen horren bidez onesten da industriako enpresa handietan inbertsioak egiteko laguntzen 2020ko deialdia.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko martxoaren 24an hartua, proiektu honek ukituriko ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela deklaratzen duena, nahitaezko desjabetzearen ondorioetarako: Iruñerrian gai inerteen hondakindegiak ezartzeko Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala eguneratzeko Proiektua, Recuperación Ambiental SLk sustatua, “Espartza Galarkoa handitzea” kokalekuari dagokionez, Nafarroako Gobernuak 2018ko maiatzaren 16ko Erabakiaren bidez onetsia.

29/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 9koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez xedatzen baita Nafarroako Foru Komunitatean zein erakundek eskaintzen ahal dituen prestakuntza pedagogiko eta didaktikoaren (Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 100. artikulukoa) prestakuntza baliokidea izatearen ziurtagiri ofiziala lortzeko ikasketak, eta onesten baita ziurtagiri ofizial horren eredua .

30/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 25ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baita zein diren gutxieneko zerbitzuak eta horietarako behar diren langileak Hezkuntza Departamentuaren eskumeneko esparruan, ikusirik 2021eko martxoaren 26rako iragarritako greba orokorraren deialdia.

98/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 24koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, 2021eko martxoaren 26rako iragarritako greba orokorraren deialdia dela-eta, Nafarroako Foru Komunitatean gizarte zerbitzuen arloan ezartzen diren gutxieneko zerbitzuak betetzeko behar diren langileak zehazten dituena.

76/2021 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, oinarriak onesten dituena eri edo eriondoan dauden ikasleen etxeko hezkuntza-arreta arautzeko, ikasleak eskolatuta daudenean Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxe pribatu itunduetan.

49/2021 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez onesten dira Nafarroako Foru Komunitateko 2021eko bainu denboraldia eta bainurako eremuen laginketa guneen kontrolerako egutegia.

JENDAURREKO INFORMAZIOA: “Serena Solar 5” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio azpiegiturak, Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico SLUk sustatua Mendigorriako, Obanosko, Enerizko, Adiosko, Ukarko, Biurrungo eta Tebas-Muru Artederretako udal-mugarteetan (5091-CE).

JENDAURREKO INFORMAZIOA: “Serena Solar 4” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio azpiegiturak, Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico SLUk sustatua Mendigorriako, Obanosko, Enerizko, Adiosko, Ukarko, Biurrungo eta Tebas-Muru Artederretako udal-mugarteetan (5090-CE).

JENDAURREKO INFORMAZIOA: “Serena Solar 2” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio azpiegiturak, Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico SLUk sustatua Barasoaingo, Olorizko, Untzueko eta Tebas-Muru Artederretako udal-mugarteetan (5088-CE).

JENDAURREKO INFORMAZIOA: Jenáriz, Linte I. fasea eta San Marcos II haize-parkeen eta haien ebakuazio-azpiegituren onura publikoa zehazki deklaratzea (132/22 kV-eko “Erriberri TA” transformazio azpiestazioa eta Erriberri TAra bitarteko 132 kV-eko linea). 1165-CE, 1166-1-CE, 1167-CE, SAT11109 eta SAT11110 espedienteak.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ETXARRI ARANATZ

Deialdia, administrari-ofizial lanpostua aldi baterako kontratuarekin betetzeko izangai zerrenda bat eratzeko, oposizio-lehiaketa sistemako hautaproben bidez

IRUÑA

Deialdia, izangai-zerrenda bat hautaproben bitartez osatzeko, akordeoi espezialitateko irakasle lanpostuan aldi baterako kontratu bidez aritze aldera, Iruñeko Udaleko Joaquín Maya musika eskola berezian gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira

Deialdia, izangai-zerrenda bat hautaproben bitartez osatzeko, gitarra espezialitateko irakasle lanpostuan aldi baterako kontratu bidez aritze aldera, Iruñeko Udaleko Joaquín Maya musika eskola berezian gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira

TUTERA

Deialdia, erdi mailako teknikari lanpostuan aldi
baterako aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko

ZIZUR NAGUSIA

Deialdia, atezain lanpostua aldi baterako kontratazioarekin betetzeko izangaien zerrenda bat oposizio bidez osatzeko

ZARAITZUKO IBAXAREN BATZORDEA

Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda, administrariaren lanpostu bat oposizio-lehiaketa
murriztuaren bidez betetzeko deialdian

ULTZANUETA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, zerbitzu anitzetako lanpostu bat betetzeko.
Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

Ordenantza, Erabilera anitzeko aretoaren erabilera arautzen duena. Hasierako onespena

AMESKOABARRENA

Udal Planeko aldaketa xehatua 1. poligonoko 70. lurzatian. Hasierako onespena

ANTSOAIN

Kudeaketarako hirigintza-hitzarmena 22. poligonoko 310. lurzatian, hots, Jurramendi zeharkaleko 3. zenbakian. Jendaurrean jartzea

ARANGUREN

Xehetasun-azterketa, Taxoareko 3. poligonoko 724. lurzatian. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, Mutiloako 2. poligonoko 1989., 1990.
eta 1991. lurzatietan. Hasierako onespena

BAZTAN

Besterengarritasuna deklaratzea eta higiezina lagatzea

BERIAIN

Birpartzelazio proiektua, CRV unitateko 1097. eta 1098. lurzatietan. Behin betiko onespena

LIZARRA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 2033., 2034.
eta 2035. lurzatietan. Hasierako onespena

Aldaketa Udal Plan Orokorreko Plan Onartua duen 5. Areako urbanizazio-proiektuan. Hasierako onespena.

ETXARRI (LARRAUN)

Herri-lurren desafektazioa, 16. poligonoko 10. eta 11. lurzatietan

UHARTE

Lurzoru publikoren desafekzioa, 2. poligonoko 388-391 lurzatietan. Hasierako onespena

ITUREN

Urbanizazio proiektua 2. poligonoko 99. lurzatian.
Behin betiko onespena

Birpartzelazio proiektua 2. poligonoko 99. lurzatian.
Behin betiko onespena

Hirigintza hitzarmena 2. poligonoko 99. lurzatian.
Behin betiko onespena

LARRAGA

Xehetasun-azterketa 2. poligonoko 573. lurzatian eta aldaketa
3. poligonoko 43. lurzatiko xehetasun-azterketan.
Hasierako onespena

LARRAGOA

Herri-lurraren desafektazioa, 2. poligonoko 182. eta 194. lurzatietan erabilera lagatzeko, karga eratzeko, eta bide-zortasun
elektrikoa ezartzeko

LARRAUN

Xehetasun azterketa, 20. poligonoko 402. lurzatian.
Hasierako onespena

IRUÑA

Iruñeko kirol-entitateei dirulaguntzak norgehiagokako
araubidean emateko deialdia, 2020-2021eko denboraldian, izaera profesionala ez duten nazioko elite-lehiaketa
ofizialetan, maila absolutuan, parte hartzeagatik.
Laburpena. DDBN (Identif.): 553397

Aldaketa, ARS-3 (Arrosadia-Lezkairu) birpartzelazio-proiektuaren testu bateginean. Hasierako onespena

Proiektu honen behin betiko likidazioaren kontua: “Arrosadia-Lezkairu” ARS-3 banaketa eremuari atxikitako sistema orokorrak eta I/SI, IV/SI, XVI/SI, XIX/SI sektorearen birpartzelazioa.
Hasierako onespena

AZKOIEN

Hiri-jarduketarako plan berezia, S.S 5.1 sektoreko UT4 unitatean. Hasierako onespena

SAGASETA (EGUESIBAR)

Desafektazioa herri-lurretako 9. poligonoko 209., 210. eta
226. lurzatietan, 214. lurzati pribatuarekin trukatzeko.
Jendaurrean jartzea

TUTERA

Aldaketa Tutera-La Serna jarduera ekonomikoen eremua
(1. sektorea) birzatitzeko proiektuan. Jendaurrean jartzea

DEIERRI

Xehetasun-azterketa, Ibiriku Deierriko 35. poligonoko 2. lurzatian. Hasierako onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Iruñerrian taxi zerbitzua batera emateko lurralde esparruko taxi zerbitzua arautzen duen ordenantzan.
Hasierako onespena

ELIZAGORRIKO, LODOSAKO, MENDABIAKO, SARTAGUDAKO ETA SESMAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza, larrialdi sozialean dauden pertsonentzako
eta/edo familientzako prestazio ekonomikoak arautzen dituena.
Hasierako onespena