115. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 18a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

96/2021 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Barneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdia onesten baita Nafarroako Foruzaingoko inspektoreordeen hainbat lanpostu lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko.

1281/2021 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita Nafarroako Foruzaingoko inspektoreordeen 24 lanpostu betetzeko. Lanpostu horiek Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzukoak dira.

105/2021 EBAZPENA, apirilaren 15ekoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, argitara ematen dituena autonomia erkidegoen eremuko 2019-2020ko lekualdatze lehiaketarako deialdian esleitutako destinoak, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 3. Epaitegiaren urriaren 28ko 210/2020 epaia betetzearen ondorioz.

868/2021 EBAZPENA, 2021eko apirilaren 28koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana, kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko lehiaketarako deia egiten duena.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

13E/2021 EBAZPENA, apirilaren 7koa, Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, Comarca 2 industria eremuaren Udalez gaindiko Plan Sektorialaren araudia eta plan hori aldatzeko espedienteetako arauak, orain arte argitaratu gabekoak, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea xedatzen duena.

14E/2021 EBAZPENA, apirilaren 12koa, Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, Iruñeko Garraioaren Hiria handitzeko Udalez gaindiko Plan Sektorialaren araudia eta Garraioaren Hiriko 5-I eta EM-07 lurzatien xehetasun azterketako arauak, orain arte argitaratu gabekoak, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea xedatzen duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

33E/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 14koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, honako hau aldatzen duena: 13E/2021 Foru Agindua, martxoaren 2koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita dirulaguntzak banakako ebaluazio araubidean emateko deialdi bat, nazioarteko, Espainiako edo autonomia erkidegoen arteko lehiaketa ofizial ez-profesionaletan eta beste deialdi batzuetan jaso gabeko lehiaketa ofizialetan 2020ko urriaren 1etik 2021eko irailaren 30era bitartean parte hartzen duten kirol klubentzat eta kirol klub filialentzat. DDBN identifikazioa: 551639.

21E/2021 EBAZPENA, apirilaren 9koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita dirulaguntzen deialdi bat, lehiakortasuna hobetzen laguntzeko Nafarroako Turismo Erregistroan inskribatutako turismoko enpresa txiki eta ertainei. DDBN identifikazioa: 556858.

28E/2021 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiaren apirilaren 9ko 21E/2021 Ebazpena, dirulaguntzen deialdi bat onesten duena, 2021ekoa, Nafarroako Turismo Erregistroan inskribatutako turismoko enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna hobetzen laguntzeko.

53E/2021 EBAZPENA, martxoaren 31koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, 2021eko deialdia onesten duena dirulaguntza emateko irabazi-asmorik gabeko entitateei eta enpresei, genero berdintasunaren eta lan-bizitza eta familia bateratzearen arloko proiektuak gauzatzeko. DDBN identifikazioa: 555611.

1.7. BESTELAKOAK

31/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 27koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, behin-behinekoz onesten duena “Elizondorako sarbide berria N-121-B errepidetik, 50+070 k.p.an” izeneko eraikuntza proiektua.

36/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 15ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Hezkuntza Departamentuaren menpeko irakaskuntza ez-derrigorrezkoen tarifak finkatzen dituena, 2021-2022 ikasturterako.

OHARRA, Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuak emana, aditzera ematen duena Rocaforten (Zangoza) lurzatiak biltzearen ondorioz sortutako ordezpen finka berrien behin-behineko jabetza hartzea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

VALTIERRA

Deialdia, administrari-ofizial lanpostua aldi baterako kontratuarekin betetzeko izangaien zerrenda bat eratzeko, oposizio-lehiaketa sistemako hautaproben bidez

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLO

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko Eraikingintza-ordenantzan. Behin betiko onespena

ALTSASU

2021eko prezio publikoak udako igerilekuetan. Onespena

Etxebizitza hutsen gaineko zergaren tasak. Onespena

Musika eta Dantza Eskolako prezio publikoak 2021-2022 ikasturterako

ARANTZA

2021eko ordenantza fiskalaren aldaketa. Behin betiko onespena

AIEGI

Ordenantza, Lagun egiteko animaliak, eta bereziki zakurrak, edukitzea arautzen duena. Hasierako onespena

Udal ordenantza, gizalegezko jokaeren sustapenari eta espazio publikoen babesari buruzkoa. Hasierako onespena

Aldaketa, Eremu publikoko eta herri-lurretako lurzoru, lurgain eta lurpeko aprobetxamendu berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

BAKAIKU

Egiaztapeneko segurtasun-kodea sortzea

Egoitza elektronikoa

Auzolana arautzen duen ordenantzaren hasierako onarpena

1/2021 aurrekontu-aldaketaren espedientea. Hasierako onespena

2/2021 aurrekontu-aldaketaren espedientea. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Luis Morondo Udal Musika Eskolako prezio publikoak, 2021-2022 ikasturterako. Behin betiko onespena

BERIAIN

Jarduera-lizentzia. Eskaera

BERRIOBEITI

Deialdia, kontzejuei ingurumena zaintzeko dirulaguntzak emateko. Laburpena

BERRIOZAR

17. ordenantza fiskala, tasak arautzen dituena herriko jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta lurpearen aprobetxamendu bereziak egiteko. Behin betiko onespena

BURLATA

Aldaketa, gazte-kanpaldietako, hiri-kanpaldietako eta Larunblai programako prezio publikoen gaineko 2. arau erregulatzailean. Hasierako onarpena

Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra. Hasierako onespena

Deialdi publikoa, 2021ean euskara sustatu, zabaldu eta normalizatzeko jarduerak egiteko dirulaguntzena (guraso-elkarte, ikastetxe eta kultura elkarteendako). Laburpena

4/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

CABANILLAS

2021eko 1etik 11ra bitarteko aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

CASTEJÓN

3/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Desegitea, Castejongo (Nafarroa) Musika Eskola deituriko erakunde autonomoarena

ZIRAUKI

Herri-larreen aprobetxamendua, herritarrendako zuzeneko adjudikazioaren bidez

ETXARRI ARANATZ

Aldaketa ordenantza fiskalean, herriko jabari publikoko lurzoruaren, hegalkinaren eta zorupean erabilpen pribatiboa edo aprobetxamendu berezia arautzen duen horretan. Hasierako onespena

Ordenantza, Etxarri Aranatzen autokarabanak eta etxebizitza ibilgailuak aparkatzea eta gaua pasatzea arautzen duena. Hasierako onespena

EZKABARTE

Jarduera sailkaturako lizentzia. Eskaera

FONTELLAS

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

GOIZUETA

2021eko udal tasen eta prezio publikoen tarifak. Onespena

IGANTZI

Oihan aprobetxamenduaren hirugarren enkate publikoa, hasierako prezioa %20 jaitsita

IRUÑELA

Kontzejuaren ordenantza, herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Hasierako onespena

ITZA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

LAKUNTZA

Aldaketa, Udal Planeko Eraikingintza Ordenantzan. Hasierako onespena

LARRAGA

Ordenantza, laguntzak arautzen dituena etxebizitzak eraikitzeko eta zaharberritzeko, eraikinen energia efizientziarako eta autokontsumoko instalazioetarako. Hasierako onespena

LERATE

Kontzejuaren ordenantza, badia inguruaren eta erabilera publikoko bideen erabilera arautzen dituena. Hasierako onespena

LODOSA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

LONGIDA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MURILLO EL CUENDE

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Behin betiko onespena

PETILLA ARAGOI

Aldaketa tasa eta zerga-tasetan 2021erako. Behin betiko onespena

JAITZ

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

SARAGUETA

Tokiko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

UHARTE ARAKIL

3/2021 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

2/2021 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

UXUE

Aldaketa, Herri-larreen adjudikazioa eta aprobetxamendua arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa, Nafarroako Ubideko eremu ureztagarriko (VIII sektoreko) laborantzarako herri-lurren aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

URROTZ-HIRIA

Aldaketa, Lizentziak oro har eta zehazki hirigintzakoak emateko tasak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena.

Ordenantza, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duena. Behin betiko onespena

OLLARAN

Ordenantza, dirulaguntzak arautzen dituena. Hasierako onespena

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

VILLATUERTA

Aldaketa 11. ordenantza fiskalean, Udalaren kirol-instalazioak erabiltzeko prezio publikoa arautzen duen horretan.
Behin betiko onespena

ZABALTZA

Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

ZIZUR NAGUSIA

Deialdia, Zizur Nagusiko elkarte eta kolektiboei jarduera soziokulturalak garatzeko laguntzak emateko. Laburpena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Iruñerriko taxi zerbitzua era bateratuan emateko eskualdeko taxien tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

ZARAITZUKO IBAXAREN BATZORDEA

2021erako zerga-tasak

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

MILAGRO

Notificación de diligencia de comunicación
Referencia: A169000/00008/2021

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Procedimiento de juicio verbal 566/2020

Procedimiento de juicio verbal 597/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 843/2020

Ejecución de títulos judiciales 41/2021

Despidos / Ceses en general 379/2020

Procedimiento ordinario 853/2020

Procedimiento ordinario 142/2020

Ejecución de títulos judiciales 50/2021

Ejecución de títulos judiciales 13/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Procedimiento de desempleo 418/2019

Ejecución de títulos judiciales 47/2021

Procedimiento de reclamación de cantidad 464/2019

Citación. Procedimiento ordinario 339/2018

Citación. Reclamación de cantidad 288/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Procedimiento ordinario 158/2021

Procedimiento ordinario 454/2020

Ejecución de títulos judiciales 16/2021

Despido objetivo individual 104/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Despido objetivo individual 37/2021

Ejecución de títulos judiciales 32/2021

Citación. Despido objetivo individual 236/2021

Citación. Despido objetivo individual 235/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE MADRID

Citación. Procedimiento despidos / ceses en general 1076/2020