115. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 18a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

14E/2021 EBAZPENA, apirilaren 12koa, Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, Iruñeko Garraioaren Hiria handitzeko Udalez gaindiko Plan Sektorialaren araudia eta Garraioaren Hiriko 5-I eta EM-07 lurzatien xehetasun azterketako arauak, orain arte argitaratu gabekoak, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea xedatzen duena.

Horrenbestez, uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 29.2 artikuluan ezarritakoa betetzeko, eta Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 262/2019 Foru Dekretuaren bidez emandako ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Honako tresna hauen arauak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea xedatzea:

−Iruñeko Garraioaren Hiria handitzeko Udalez gaindiko Plan Sektoriala, Ciudad del Transporte de Pamplona SA sozietateak sustatua, Nafarroako Gobernuak 2004ko uztailaren 26ko Erabakiaren bidez onetsi zuena. (I. eranskina).

−Garraioaren Hiriko 2. faseko eta 3. faseko (hurrenez hurren) 5-I eta EM-07 lurzatien xehetasun azterketa, Ciudad del Transporte de Pamplona SAk, Sanco-GM aldi baterako enpresa-elkarteak eta Vicarli SAk sustatua, Lurraldearen Antolamenduko eta Etxebizitzako zuzendari nagusiaren maiatzaren 20ko 674/2011 Ebazpenaren bidez behin betiko onetsia. (II. eranskina).

2. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta espedientean interesa dutenek, administrazio publikoek izan ezik, gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean.

Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Epeak zenbatuko dira ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

3. Ebazpen hau Noain Elortzibarko Udalari igortzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

Iruñean, 2021eko apirilaren 12an.–Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusia, Izaskun Abril Olaetxea.

ARAUDIA

1. eranskina.–Iruñeko Garraioaren Hiria handitzeko Udalez gaindiko Plan Sektoriala (PDFa).

2. eranskina.–Garraioaren Hiriko 2. faseko eta 3. faseko 5-I eta EM-07 lurzatien xehetasun azterketa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: F2106730