115. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 18a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CABANILLAS

2021eko 1etik 11ra bitarteko aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

Cabanillasko Udalak, 2021eko martxoaren 16an egin osoko bilkuran, legez behar den zinegotzien gehiengoarekin, hasiera batez onetsi zituen 1etik 11ra bitarteko aurrekontu-aldaketak Cabanillasko Udalaren 2021eko aurrekontuan. Iragarkia argitaratu zen 2021eko 75. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, apirilaren 6an.

Jendaurreko epea iragan denez inork erreklamaziorik aurkeztu gabe, martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202.4 artikuluan xedatuarekin bat, behin betiko onetsitzat jotzen dira aldaketak. Hona hemen xehaturik:

1. AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria: 20.000 euro.

1721 621000 partida. Azpiegiturak, uholdeak.

Diruzaintzako gerakinaren kargura, 20.000 euro.

2. AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria: 5.000 euro.

1650 21000 partida. Herriko argien eta Eguberrietakoen mantentze-lanak.

Diruzaintzako gerakinaren kargura, 5.000 euro.

3. AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria: 2.000 euro.

1640 6090001 partida. Hilerria.

Diruzaintzako gerakinaren kargura, 2.000 euro.

4. AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua: 12.000 euro.

3420 6320002 partida. Gimnasioa egokitzea.

Diruzaintzako gerakinaren kargura, 12.000 euro.

5. AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua: 20.000 euro.

3420 6320004 partida. Igerilekuko soropila.

Diruzaintzako gerakinaren kargura, 20.000 euro.

6. AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua: 20.000 euro.

1532 6190001 partida. Tuterako errepideko espaloia.

Diruzaintzako gerakinaren kargura, 20.000 euro.

7. AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua: 10.000 euro.

3420 64000 partida. Kirol-instalazioen plana.

Diruzaintzako gerakinaren kargura, 10.000 euro.

8. AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua: 30.000 euro.

1533 6190001 partida. Horma konpontzea Canal kalean.

Diruzaintzako gerakinaren kargura, 30.000 euro.

9. AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua: 35.000 euro.

3420 6230001 partida. Ginmasioko aireztapen eta girotze sistema.

Diruzaintzako gerakinaren kargura, 35.000 euro.

10. AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua: 35.000 euro.

3420 6320005 partida. Aldageletako terraza iragazgaiztea.

Diruzaintzako gerakinaren kargura, 35.000 euro.

11. AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua: 40.000 euro.

9200 6230001 partida. Dunperra erostea.

Diruzaintzako gerakinaren kargura, 40.000 euro.

Cabanillasen, 2021eko maiatzaren 3an.–Alkate udalburua, Gustavo Rodríguez Aguado.

Iragarkiaren kodea: L2107160