115. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 18a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERRIOBEITI

Deialdia, kontzejuei ingurumena zaintzeko dirulaguntzak emateko. Laburpena

DDBN (Identifikazioa): 555361.

Argitara ematen da deialdiaren laburpena, bat etorriz azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluekin (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra); haren testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/eu/convocatoria/555361).

Dirulaguntzak kontzejuei, oihan ondarea babestu eta ustiatzeko, eta ingurumena zaintzeko - 2021eko deialdia.

Berriobeitin, 2021eko martxoaren 26an.–Alkatea, Raúl Julio Bator Pérez.

Iragarkiaren kodea: L2107212