115. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 18a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OLLARAN

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Ollarango Udalbatzak, 2021eko martxoaren 31n egin bilkuran, besteak beste, erabaki zuen hasiera batean onestea aurrekontuan 01/2021 aldaketa egiteko espedientea, kreditu berezia. Orobat, erabaki zuen, aldaketa hori jendaurrean edukitzea hamabost egun baliodunean, bidezko jotzen diren alegazioak aurkez daitezen.

Erreklamaziorik aurkezten ez bada, aurrekontu-aldaketa behin betiko onetsitzat joko da, aipatutako jendaurreko epea iragandakoan.

Argitara ematen da orok jakin dezan, indarra duen legeriak ezarritakoa betez.

Ollaranen, 2021eko apirilaren 22an.–Alkate udalburua, David Campion Ventura.

Iragarkiaren kodea: L2106830