265. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 12a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

179/2020 FORU AGINDUA, urriaren 19koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez onartzen baitira Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko bulegoen atxikipena eta eginkizunak.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

224/2020 EBAZPENA, urriaren 27koa, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdia onesten baita kimikari izateko lanpostu huts bat merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, honako errekurtso hauetan interesdun direnei: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren irailaren 2ko 137/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoak.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

3668E/2020 EBAZPENA, urriaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez handitzen baita 2020rako gastua egiteko baimena ematen duen Ebazpena, desgaitasuna duten pertsonek enplegu-zentro berezietan betetzen dituzten lanpostuen soldata-kostuen dirulaguntzetarako. DDBN identifikazioa: 483646.

3750E/2020 EBAZPENA, urriaren 29koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, aldatzen duena maiatzaren 8ko 1205/2017 Ebazpena (bere aldetik maiatzaren 8ko 1309/2020 Ebazpenak aldatua), Nafarroako laneratze eta gizarteratze enpresetan enplegua sustatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko egiten diren inbertsioetarako dirulaguntzak ematekoa; dirulaguntza horiek urriaren 26ko 94/2016 Foru Dekretuan aurreikusita daude. DDBN identifikazioa: 501354.

997/2020 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, xedatzen dituena haragitarako behi-aziendaren sektoreari babes berezia emateko laguntza baten oinarri arautzaileak, egungo COVID-19aren agerraldiaren testuinguruan ekonomia babesteko estatu mailako laguntza neurriei buruzko aldi baterako esparruan, eta 2020ko laguntzen deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 530927.

1.7. BESTELAKOAK

309E/2020 FORU AGINDUA, urriaren 23koa, Osasuneko kontseilariak emana, baimena ematen duena Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan ematen diren ebazpenak prestatu, igorri, argitaratu eta artxibatzeko lanak Osasun Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiko Ebazpenak Kudeatzeko Bulegoaren esku uzteko.

583/2020 EBAZPENA, urriaren 27koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, Fiteroko HUA moldatzeko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko egunak finkatzen dituena.

584/2020 EBAZPENA, urriaren 27koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, “Uxueko hondakin uren tratamendua” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko egunak finkatzen dituena.

438/2020 EBAZPENA, urriaren 19koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez eguneratzen baitira, 2020-2021 ikasturterako, toki-erakundeei dagokien ekarpenaren ehunekoa eta Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduan agertzen diren finantzaketa-moduluen zenbateko ekonomikoak, eta aldatzen baitira finantzaketa-modulu batzuk (Hezkuntzako zuzendari nagusiaren otsailaren 10eko 32/2020 Ebazpenaren II. eranskinean onetsi zirenak), haur-eskoletako lanaldi jakin batzuk konbinatzeko.

132E/2020 EBAZPENA, urriaren 22koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi: “Zangoza-Esa 13,2 kV-eko goi tentsioko aireko linearen erreforma”, Esako udal-mugartean. Sustatzailea I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU da.

134E/2020 EBAZPENA, urriaren 27koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen baita proiektu honetarako: “Orotz-Betelun zuntz optikoko linea kanalizazio bidez eta lehendik dagoen aireko linearen bidez ezartzeko proiektu teknikoa”. Sustatzailea NASERTIC da.

136E/2020 EBAZPENA, urriaren 27koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena “Leitzako KZ-Komunikazio Zentroan zuntz optikoa hedatzeko interkonexiorako proiekturako”. Sustatzailea NASERTIC da.

137E/2020 EBAZPENA, urriaren 27koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen baita proiektu honetarako: “Izaban zuntz optikoko linea lehendik dagoen aireko linearen bidez ezartzeko proiektu teknikoa”. Sustatzailea NASERTIC da.

260E/2020 EBAZPENA, urriaren 14koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, funtzionamendu baldintzetan eskatutako aldaketa onesten duena Artaxoako udal-mugartean hondakin ez-arriskutsuen kudeaketarako eta konposta egiteko dagoen instalazioaren ingurumen baimen integraturako. Instalazioaren titularra Desarrollos Medioambientales La Coya da.

264E/2020 EBAZPENA, urriaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Funesko udal-mugartean barazki produktu izoztuak fabrikatzeko dagoen instalazio baten aldaketa nabarmena baimentzen duena. Instalazioaren titularra Ultracongelados Virto SAU da.

265E/2020 EBAZPENA, urriaren 20koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Galarko udal-mugartean dagoen haragi industria integratuaren instalazioaren aldaketa nabarmena baimentzen duena. Instalazioaren titularra Almameat SL da.

1031E/2020 EBAZPENA, urriaren 26koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen baimen integratua ematen baitzaio Fiteroko udal-mugartean oilaskoak gizentzeko hegazti-instalazio bati. Titularra Avícola Cintruénigo SL da.

1750/2020 EBAZPENA, 2020ko urriaren 27koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Administrazioko eta Zerbitzuetako Langileen Plantilla Organikoa aldatzen duena”, Gobernu Kontseiluak 2020ko urriaren 27an hartu zuen erabakiaren bidez onetsia.

1751/2020 EBAZPENA, 2020ko urriaren 27koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Administrazioko eta Zerbitzuetako Langileen Plantilla Organikoa aldatzen duena, 2020ko irailaren 16ko 10/2020 Foru Lege Dekretuan ezarritako neurriak gehituta”, Gobernu Kontseiluak 2020ko urriaren 27an hartu zuen erabakiaren bidez onetsia.

1752/2020 EBAZPENA, 2020ko urriaren 27koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren jardun administratibo automatizatuaren araudia onesten duena”, Gobernu Kontseiluak 2020ko urriaren 27an hartu zuen erabakiaren bidez onetsia.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Fuente Malo Francisco Javier y Pascual Sesma Elisak sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, David Blasco Montoyak sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Jose Antonio Perez Ochoak sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

MARTZILLA

20-010207 gora jotzeko errekurtsoa, jarria San Bartolomé ikastetxe publikoko eskolazain lanpostua oposizio bidez hautatzeko prozesuaren ebazpenari buruz

20-010207 gora jotzeko errekurtsoa, jarria San Bartolomé ikastetxe publikoko eskolazain lanpostua oposizio bidez hautatzeko prozesuaren ebazpenari buruz

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARGUEDAS

Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

BAKAIKU

UE 56 unitatearen borondatezko birpartzelazio proiektua. Hasierako onespena

CABANILLAS

Kargu publikodunak izendatzea eta kargutik kentzea

DONEZTEBE

Aldaketa, 2020ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

ELKARTE

2020-2021eko Ekonomia eta finantza plana. Onespena

ERGOIENA

Kudeaketarako mandatua onestea

LEDEA

Eskolaz kanpoko ekintzak egiteko laguntzak. Laburpena

LONGIDA

Udal ordenantza, Longidan etxebizitzak erosteko, eraikitzeko, birgaitzeko eta alokatzeko laguntzak arautzen dituena.
Behin betiko onespena

MORENTIN

Jarduera-lizentzia. Baimena

MURCHANTE

Abeltzaintzako nabea, 2. poligonoko 2450. lurzatian. Behin-behineko baimena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Imarkoaingo 1. eremuko UE 1.8 unitatearen borondatezko birpartzelazio proiektua. Behin betiko onespena

OTSAGABIA

Urbanizazio proiektua U.A.1 (5-6) unitatean. Hasierako onespena

Urbanizazio proiektua U.A. 1.4-A unitatean. Hasierako onespena

ALESBES

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibila egiteko

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALA

Oinarrizko Eskubideen gaineko 405/2020 Prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 403/2020 Prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 402/2020 Prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 386/2020 Prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 382/2020 Prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 396/2020 Prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 394/2020 Prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 393/2020 Prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 378/2020 Prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 375/2020 Prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 370/2020 Prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 364/2020 Prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 408/2020 Prozedura

Oinarrizko Eskubideen gaineko 413/2020 Prozedura