51. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 14a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

9/2019 FORU LEGEA, martxoaren 4koa, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legea aldatzen duena.

11/2019 FORU LEGEA, martxoaren 11koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru-sektore publiko instituzionalari buruzkoa.

1.1.3. Foru Aginduak

16/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 19koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako eta pribatu itunduetako Ikastetxeko Hizkuntza Proiektuaren prestaketa arautzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

Epatzea 328/2018 prozedura laburtuan, Ainhoa Elizalde Picabea andreak eskatuta, 2578/2018 Ebazpenari jarritako gora jotzeko ebazpena presuntzioz ezetsi izanaren aurka (2578/2018 Ebazpena, abuztuaren 14koa, Hezkuntza Departamentuaren Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana).

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

10E/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 19koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak emana, Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena, 2019an aukera berdintasuneko agenteen lanpostuak sortu eta finkatzeko. DDBN identifikazioa: 440494.

15E/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 7koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita “Zinemagintzako enpresa eta profesionalei laguntzak emateko deialdia Nafarroan egiten diren jaialdi eta lehiaketak antolatu eta garatzeko (Generazinema Festivales 2019)”. DDBN identifikazioa: 439212.

17E/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 8koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita “Astialdiko eskolek antolatu eta emandako astialdiko monitore edo zuzendarientzako ikastaroak egiten dituzten gazteentzako prestakuntzarako laguntzen deialdia”. Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak ofizialki onartutako astialdiko eskolek antolatuak eta emanak dira ikastaro horiek. DDBN identifikazioa: 439375.

30E/2019 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 440447.

82/2019 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez egiten baita nazioarteko mugikortasunerako unibertsitate programen laguntza osagarrien deialdia 2018-2019 ikasturterako. DDBN (identifikazioa): 442272.

10E/2019 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, ebaluazio batzordeko kideak izendatzen dira kultura entitateei “Sustraiak-Raíces 2019” dirulaguntzak emateko deialdian, herri kultura tradizionalaren zabalkunde proiektuak egiteko.

1.7. BESTELAKOAK

527/2019 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Udaletako Funtzionarioen Montepio Orokorreko 2018ko defizita eta Nafarroako toki entitateen arteko banaketa onesten dituena.

680/2019 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, irakaskuntza ez-unibertsitarioko irakasle funtzionarioei behin-behineko destinoak, praktiketakoak eta zerbitzu eginkizunetakoak esleitzeko jarraibideak, zuzendaritza-karguen izendapena egiteko arauak eta irakasleen lanaldiaren murrizketak eskatzeko prozedura onesten dituena 2019-2020 ikasturterako.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BAZTAN

Hondakin teknikariaren deialdiko oinarriak aldatzea
eta eskabideak aurkezteko epea luzatzea

LOS ARCOS

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu
bat betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen
behin-behineko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ABAURREGAINA

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren karguak hutsik

ABLITAS

Herri-lurra hobetzeko proiektua eta erregelamendua 7. poligonoko 893 b) lurzatian. Onespena

AÑORBE

Hiri-jarduketarako plan berezia 1. poligonoko 311. lurzatian. Hasierako onespena

ARIA

Aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ARTAXOA

Komunikazio ez-sexistaren arloko udal ordenantza.
Hasierako onespena

BARINDAO

2018ko aurrekontua. Hasierako onespena

BERRIOBEITI

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BUÑUEL

2019rako zerga-tasak, tasen tarifak, prezio publikoak, herri-lurreko kanona eta gainerako ordainarazpenak. Hasierako onespena

ZIZUR

9-11/2018 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

CORELLA

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

DEIKAZTELU

Aldaketa, Foruen plazako zirkulazioa arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

EKALA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LIZARRA

Lizarrako hirigune historikora eta komertzialera ibilgailuak sartzeko sistema arautzen duen ordenantzaren bosgarren tituluaren aplikazioa etetea

EULATE

5 eta 6/2018 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

GOIZUETA

2019ko aurrekonta. Behin betiko onespena

GOLLAO

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

GOROZIN

2018ko aurrekontua. Behin betiko onespena

TXULAPAIN

2/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

LARRAUN

Leitzako eskola-garraioko prezio publikoak onartzea,
DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleentzat

LERGA

Aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

MENDABIA

13/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

MURILLO EL CUENDE

2019ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

ODIETA

2019ko karga-tasak, tasak, prezio publikoak eta udal zergak

ERRIBERRI

11/2018 aurrekontu-aldaketa.
Behin betiko onespena

OROTZ-BETELU

2019ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

2019ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

2018ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

IRUÑA

Kreditu-gehikuntzaren eta ezohiko kredituaren lotura
juridikoaren aldaketa. Hasierako onespena

PUIU

Aldaketa, Etxeko animaliak, oro har, eta arriskutsuak izan daitezkeenak edukitzea arautzen duen ordenantzaren 5., 19., 21., 22., 23., 26., 27. eta 28. artikuluetan. Behin betiko onespena

SAN ADRIÁN

2019ko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak

SARTAGUDA

Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

Laborantzako herri-lurren aprobetxamendua lortzeko eskabideak aurkezteko epe berria

DORRE ELORTZIBAR

Bide baten desafektazioa, trukatzeko, 5. poligonoko 229. eta 230. lurzatietan

UHARTE ARAKIL

Aldaketa, Udal hilerriaren erabilera arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

VILLATUERTA

Ordenantza, Jarduera sailkatuetan aritzeko, jarduera irekitzeko eta eskualdatzeko lizentzien gaineko tasak arautzen dituena (12. ordenantza fiskala). Hasierako onespena

Aldaketa, Agiriak luzatu eta tramitatzeko tasak arautzen dituen ordenantzan (6. ordenantza fiskala). Hasierako onespena

Aldaketa, Udaleko kirol instalazioak erabiltzeko prezio publikoa arautzen duen ordenantzan (11. ordenantza fiskala). Hasierako onespena

Ordenantza, Lizentziak emateko eta hirigintzaren arloan kontrolerako jarduera administratiboak egiteko tasak arautzen dituena (13. ordenantza fiskala). Hasierako onespena

DEIERRI

Xehetasun-azterketa, Eraulgo 17. poligonoko 95. lurzatian. Hasierako onespena

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

AZKOIEN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

63/2018 prozedura arrunta