51. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ZIZUR

9-11/2018 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

Zizur Zendeako Udalak, 2019ko otsailaren 13an egin osoko bilkuran, isilbidez behin betiko onetsi zituen honako aurrekontu-aldaketa hauek: 9/2018 (kredituaren sorrera), 10/2018, (kreditu-gehigarria) eta 11/2018 (kreditu berezia). Halaber, erabaki zuen haien laburpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara ematea. Hona hemen:

9/2018 AURREKONTU-ALDAKETA

Kredituaren sorrera

PARTIDAK

AZALPENA

ZENBATEKOA (eurotan)

9200.13100

Aldi baterako lan-kontratudunen ordainsariak

6.462,00

9200.16000

Gizarte Segurantza

1.938,00

34102.22740

Instalazioen kudeaketa gastuak (langileria)

30.000,00

450801

Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzarekin finantzatua: langabetuen kontratazioa

+8.400,00

450802

Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzarekin finantzatua: langabetuen kontratazioa (kirol instalazioak)

+30.000,00

10/2018 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDAK

AZALPENA

ZENBATEKOA (eurotan)

94304.46800

EIOZaren transferentzia kontzejuei

16.000,00

15103.60902

Hura finantzatzeko, partida hau beheitituko da: Gazolazko ekonomia-jardueren sektorearen urbanizazioa

-16.000,00

11/2018 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu berezia

PARTIDAK

AZALPENA

ZENBATEKOA (eurotan)

151011.60904

AHTaren UPSko urbanizazio obrak

1.538,46

15103.60902

Hura finantzatzeko, partida hau beheitituko da: Gazolazko ekonomia-jardueren sektorearen urbanizazioa

-1.538,46

Argitara ematen da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta ohartarazten, erabakiaren behin betiko onespenaren kontra, honako errekurtso hauek aurkez daitezkeela, aukeran eta hurrenez hurren adierazten diren epeetan, hau argitaratu eta biharamunetik hasita: berraztertzeko errekurtsoa, Udaleko Osoko Bilkurari zuzendua, hilabeteko epean; gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean; edo errekurtsoa Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean.

Gazolatzen, 2019ko otsailaren 14an.–Alkatea, Jesús Antonio Barricarte Sarabia.

Iragarkiaren kodea: L1902274