51. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BARINDAO

2018ko aurrekontua. Hasierako onespena

Barindaoko Kontzejuak, 2018ko urtarrilaren 19an egin bilkuran, honako hau erabaki zuen:

a) Hasiera batean onestea Barindaoko Kontzejuaren 2018ko aurrekontu orokor eta bakarra, 66.300,00 euroko diru-sarrerak eta gastuak izanen dituena, hasierako aurreikuspenen arabera.

b) Espedientea jendaurrean edukitzea 15 egunean, iragarkia aldez aurretik jarria herriko iragarki-taulan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean, interesdunek egoki iruditzen zaizkien erreklamazio edo oharrak aurkez ditzaten. Inork erreklamazio edo oharrik aurkeztu ezean, hasierako onespena behin betikoa bihurtuko da.

Barindaon, 2019ko otsailaren 12an.–Kontzejuko burua, Martín José López de Zubiría San Martín.

Iragarkiaren kodea: L1902155