51. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MENDABIA

13/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2019ko 13. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 21ean, 13/2018 aurrekontu-aldaketa egiteko hasierako onespenaren erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan, arau bereko 18. artikuluari dagokionez, xedatuari jarraikiz.

Kreditu bereziaren bidez sortutako kreditua:

–Gastuen 1-15330-6190004 partida, “Oinezkoentzako sarbiderako hormatxoa eraikitzea”. Zenbatekoa: 36.228,13 euro.

–Gastuen 1-32320-6320000 partida, “Berritzeko inbertsioak ikastetxean”. Zenbatekoa: 7.613,08 euro.

–Gastuen 1-15330-2030000 partida, “Kaleetarako makineria alokatzea”. Zenbatekoa: 10.373,05 euro.

–Gastuen 1-33000-2260906 partida, “Erraldoi berriak aurkeztea”. Zenbatekoa: 4.922,37 euro.

–Gastuen 1-33600-2270600 partida, “El Castillarreko esku-hartze arkeologikoa”. Zenbatekoa: 6.800,00 euro.

–Gastuen 1-33800-6290000 partida, “Inbertsioak banderatan”. Zenbatekoa: 4.506,04 euro.

–Gastuen 1-41210-6100001 partida, “Rubio de Arribako ezponda konpontzea”. Zenbatekoa: 6.993,36 euro.

Kreditu-gehigarriaren bidez sortutako kreditua:

–Gastuen 1-15000-2219900 partida, “Pinturak, hornidura”. Zenbatekoa: 3.244,69 euro.

–Gastuen 1-15330-2100000 partida, “Konponketa arruntak kaleetan”. Zenbatekoa: 4.584,29 euro.

–Gastuen 1-16500-2210000 partida, “Argiteria publikoa, energia elektrikoa”. Zenbatekoa: 3.000,00 euro.

–Gastuen 1-33000-2260600 partida, “Gastuak lehiaketa eta sariketetan”. Zenbatekoa: 4.327,72 euro.

–Gastuen 1-33702-2275000 partida, “Ludoteka kudeatzea”. Zenbatekoa: 3.702,59 euro.

–Gastuen 1-33800-2260901 partida, “Festetako konpartsa”. Zenbatekoa: 1.945,00 euro.

–Gastuen 1-33804-2262000 partida, “Beste festa batzuk”. Zenbatekoa: 6.810,02 euro.

–Gastuen 1-33000-6290000 partida, “Memoria historikoari buruzko liburua”. Zenbatekoa: 4.036,82 euro.

–Gastuen 1-34100-2260902 partida, “Igeriketa ikastaroa Lodosan”. Zenbatekoa: 4.619,50 euro.

–Gastuen 1-34220-6250000 partida, “Igerilekuetako parkea”. Zenbatekoa: 2.202,57 euro.

–Gastuen 1-41210-2270902 partida, “Rubio de Arribako sute-zutabeak, ur-hornidura”. Zenbatekoa: 9.532,19 euro.

–Gastuen 1-42500-6230000 partida, “Sistema fotovoltaikoa instalatzea”. Zenbatekoa: 8.863,25 euro.

–Gastuen 1-43110-2260900 partida, “Turismo azoka”. Zenbatekoa: 5.463,66 euro.

–Gastuen 1-43201-2260900 partida, “Jatorri-deituren eguna”. Zenbatekoa: 1.804,85 euro.

Finantzaketa:

1-870, “Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako”. Zenbatekoa: 141.573,18 euro.

Mendabian, 2019ko otsailaren 12an.–Alkate udalburua, María Josefa Verano Elvira.

Iragarkiaren kodea: L1902113