51. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan ezarritakoari jarraituz, jendaurreko epea inork alegaziorik aurkeztu gabe iragan baita, behin betiko onetsi da Moncayoko Ur Mankomunitatearen 2019ko aurrekontu orokor eta bakarra. Hasierako onespenaren erabakia 2019ko 11. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 17an.

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak eta bestelakoak: 2.030.358,15 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 23.150,00 euro.

5. kapitulua.–Interesak: 1.100,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 2.054.608,15 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria-gastuak: 923.746,68 euro.

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako gastuak: 491.189,11 euro.

3. kapitulua.–Finantza-gastuak: 3.000,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 112.000,00 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 317.365,37 euro.

9. kapitulua.–Finantza-pasiboak: 110.555,56 euro.

Gastuak, guztira: 1.957.856,72 euro.

Corellan, 2019ko otsailaren 15ean.–Mankomunitateko burua, Cecilio Anton Ruiz.

Iragarkiaren kodea: L1902279