51. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GOROZIN

2018ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onesten da Udalaren 2018ko aurrekontua.

DIRU-SARRERAK:

3.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 377,00 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 6.880,00 euro.

5.–Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak: 2.408,00 euro.

6.–Inbertsio errealen besterentzea: 7.000,00 euro.

Guztira: 16.665,00 euro.

GASTUAK:

1.–Langileria gastuak: 1.200,00 euro.

2.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 8.415,00 euro.

4.–Transferentzia arruntak: 50,00 euro.

6.–Inbertsio errealak: 7.000,00 euro.

Guztira: 16.665,00 euro.

Gorozinen, 2019ko urtarrilaren 21ean.–Alkatea, Alberto Gil Aguinaga.

Iragarkiaren kodea: L1902151