51. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

SAN ADRIÁN

2019ko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak

San Adriango Udalak, 2018ko azaroaren 28an egin osoko bilkuran, aldaketa onetsi zuen, hasiera batean, 2019an indarra izanen duten zerga-tasa, tasa eta prezio publikoetan.

Argitara eman zen 2019ko 1. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 2an, eta jendaurreko epea iragan da inork alegaziorik aurkeztu gabe; hortaz, behin betiko onetsi dira 2019an indarra izanen duten zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak.

Hauek izanen dira 2019rako onetsitako zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak:

2019. urteko karga-tasak:

–Lurraren gaineko kontribuzioa: %0,2288.

–Ekonomia-jardueren gaineko zerga: indize bakarra: 1,40.

–Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga: 4,6.

–Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga: sortzapenaren unean aplikatu beharreko koefizienteak, balio-gehikuntzaren sortzealdiaren arabera, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 175.2 artikuluan ezarritako gehieneko koefizienteak izanen dira. Sortzealdiaren arabera, tasa hauek ezartzen dira karga-eskalan:

 • %14: 20 urte edo hortik gora.
 • %14: 19 urte.
 • %15: 18 urte.
 • %16: 17 urte.
 • %25: 16 urte.
 • %25: 15 urte.
 • %25: 14 urte.
 • %25: 13 urte.
 • %25: 12 urte.
 • %25: 11 urte.
 • %25: 10 urte.
 • %25: 9 urte.
 • %25: 8 urte.
 • %25: 7 urte.
 • %25: 6 urte.
 • %25: 5 urte.
 • %25: 4 urte.
 • %13: 3 urte.
 • %13: 2 urte.
 • %13: urte 1.
 • %13: urtebetetik behera.

2019. urteko tasak:

Zakurrak: 13,00 euro.

Pasabideko plakaren tasa: 22,00 euro.

Pasabideko tasa, metro lineal bakoitza:

–Garaje plaza, bakoitza: 40,00 euro/metro lineala urtean.

–Garaje kolektiboak: edukieraren arabera:

 • 10 ibilgailu bitarte: 65,00 euro/metro lineala urtean.
 • 11-25 ibilgailu: 114,00 euro/metro lineala urtean.
 • 26-50 ibilgailu: 174,00 euro/metro lineala urtean.
 • 51-100 ibilgailu: 207,00 euro/metro lineala urtean.
 • 100 ibilgailutik goiti: 257,00 euro/metro lineala urtean.

Zama-lanetarako eremu publikoaren erreserba-tasa (ordutegi mugatua):

–Metro lineal edo horren zatiki bakoitzeko, urtean: 30 euro/metro lineala urtean.

–Kanalak:

 • Teila: 2,5 euro/metro lineala urtean.
 • Kanal garaia: 4,75 euro/metro lineala urtean.
 • Kanal baxua: 0,65 euro/metro lineala urtean.
 • Lurgaina: 0,65 euro/metro lineala urtean.

–Idazkunak eta errotuluak:

 • Horman: 1,90 euro/metro lineala urtean.
 • Hormatik ateratzen direnak: 3,10 euro/metro lineala urtean.

–Herri-lurzatiak:

 • Plantío, Soto, Vergal eta Pontigón: 28,80 euro urtean.

–Marinal:

 • Lurzati osoa: 85,00 euro urtean.
 • Lurzati erdia: 44,00 euro urtean.

Obra lizentziak tramitatzeko tasak: obra gauzatzeko aurrekontuaren arabera:

• 6.010,12 euro bitarte: 45,00 euro.

• 6.010,13 eurotik 90.151,82 eurora bitarte: 100,00 euro.

• 90.151,83 eurotik goiti: 150,00 euro.

Irekitzeko lizentzia tramitatzeko tasa: 100,00 euro.

Jarduera-lizentzia tramitatzeko tasa: 100,00 euro.

4D eranskinean deskribaturiko jarduera sailkatuen lizentziak tramitatzeko tasa: 300,00 euro.

Lehen aldiz okupatzeko lizentzia tramitatzeko tasa: 100,00 euro etxebizitza bakoitzeko.

Lurzatiak banantzeko lizentziak tramitatzeko tasa: 100,00 euro.

Udal planeamenduko tresnak ekimen partikularraren ondorioz tramitatzeko tasa: 200,00 euro.

Birzatiketa proiektua tramitatzeko tasa: 200,00 euro.

Urbanizazio proiektua tramitatzeko tasa: 200,00 euro.

Kostuak banatzeko proiektua tramitatzeko tasa: 200,00 euro.

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia tramitatzeko tasa: 25,00 euro.

Jabari publikoa aprobetxatu edo okupatzeko tasak, salbu eta terrazak, beladoreak eta barra-salmahai eramangarriak (beren ordenantza fiskala baitute), merkatu txikia eta bestetako ostatu-ibilgailua:

–m²/eguna: 0,31 euro/m².

–m²/hilabetea: 7,65 euro/m².

–m²/hirulekoa: 20,60 euro/m².

–m²/seihilekoa: 38,72 euro/m².

–m²/urtea: 62,00 euro/m².

–10 euro/eguna, okupazioak edo aprobetxamenduak pertsonen edo ibilgailuen zirkulazioa oztopatu ahal badu.

Jabari publikoa terraza, beladore eta barra-salmahai eramangarrien bidez aprobetxatu edo okupatzeko tasak (beren ordenantza fiskala baitute):

–m²/laneguna: 0,31 euro/m².

–m²/jaieguna: 0,95 euro/m².

–m²/hilabetea: 7,65 euro/m².

–m²/urtea: 62,00 euro/m².

–Udako denboraldia (maiatzaren 1etik urriaren 31 arte, biak barne): 45 euro m²/denboraldia (seihilekoa).

–Neguko denboraldia (azaroaren 1etik hurrengo urteko apirilaren 30a arte): 35 euro m²/denboraldia (seihilekoa).

–Barra-salmahai eramangarria: 40 euro/eguna/modulua, bi metro luze baino handiagoa ez bada.

(Aprobetxamenduaren xedea den eremuan hesitzeko elementuak edo egiturak jartzen direnean, aurreikusitako tarifei %15 gehiago gehituko zaie. Baimentzen badira altzari-elementuak (kupelak, mahai altuak, etab.), eta beladoreak edukitzeko baimenik ez bada, karga-oinarria izanen da jarritako elementu bakoitzeko eta eguneko, eta okupazioa 1,5 m² dela ulertuko da).

Merkatu txikiko tasak, egun arruntetan: 1,35 euro/metro lineala egunean.

Merkatu txikiko tasak, bestetan: 3,50 euro/metro lineala egunean. (Barne da puxiken salmenta, gutxieneko okupazioa 2 metro lineal izanik).

Bestetan ostatu-ibilgailuekin jabari publikoa okupatzeagatik: 600,00 euro/ibilgailua, bestetako egun guztietarako.

Ostatu-ibilgailuekin jabari publikoa okupatzeagatik, besta egunetatik kanpo: 40 euro/ibilgailua, egunean.

Hilerriko tasa: nitxoaren emakida 25 urterako, gehienez ere beste 25 urterako luzatzen ahal dena: 700,00 euro/25 urte.

Hilerriko tasa: hilobiaren emakida 90 urterako: 900,00 euro/90 urte.

Hilerriko tasa: zoruko panteoiaren emakida 90 urterako: 2.900,00 euro/90 urte.

Hilerriko tasa: lurreko panteoiaren emakida 90 urterako: 2.700,00 euro/90 urte.

Hilerriko tasa: kolunbarioaren emakida 25 urterako, gehienez ere beste 25 urterako luzatzen ahal dena: 150 euro/25 urte.

Hilerriko tasa: ehorzketa, nitxoan: 100,00 euro.

Hilerriko tasa: ehorzketa, kolunbarioan: 50,00 euro.

Hilerriko tasa: ehorzketa hilobian: 100,00 euro.

Hilerriko tasa: ehorzketa, zoruko panteoian: 100,00 euro.

Hilerriko tasa: ehorzketa, lurreko panteoian: 300,00 euro.

Hilerriko tasa: gorpuzkiak ateratzea eta lekualdatzea nitxoan: 190,00 euro.

Hilerriko tasa: gorpuzkiak ateratzea eta lekualdatzea kolunbarioan: 50,00 euro.

Hilerriko tasa: gorpuzkiak ateratzea eta lekualdatzea hilobian: 190,00 euro.

Hilerriko tasa: gorpuzkiak ateratzea eta lekualdatzea zoruko panteoian: 190,00 euro.

Hilerriko tasa: gorpuzkiak ateratzea eta lekualdatzea lurreko panteoian: 300,00 euro.

Tasa, Udaltzaingoak ibilgailua ibilgetzeagatik: 30,00 euro.

Pilotaleku estalia eta Ikastetxe Publikoko pabiloia erabiltzeko tasa: oro har, 12,00 euro/ordua, eta 8,00 euro/ordua, berriz, irabazi asmorik gabeko elkarteendako.

Udalaren eraikin eta lokalak erabiltzeko tasa, bertan irabazi asmorik gabeko elkarte eta entitateek irabazirik gabeko jarduerak egiten dituztelarik:

–Luyber aretoa erabiltzeagatik: 190,00 euro egunean.

–Kultur eta Gizarte Etxeko dantza aretoa edo ikasgela erabiltzeagatik: 30,00 euro egunean.

–Luyber aretoko entseguetarako aretoa erabiltzeagatik: 1,00 euro orduko eta 200,00 euroko fidantza gerta litezkeen hausturengatik.

–Udal kiroldegia ospakizunetarako erabiltzea: 190,00 euro egunean.

–Kultur eta Gizarte Etxeko bilkura aretoa erabiltzeagatik:

 • 50 euro egunean, bilkura aretoko ekipamendua ez bada erabiltzen.
 • 160 euro egunean, bilkura aretoko ekipamendua erabiltzen bada (fokuak...).

–Luyber aretoko (Gaztediaren Etxea) sukaldea prestakuntza ikastaroetan erabiltzeagatik: 15,00 euro orduko.

Udalaren eraikin eta lokalak erabiltzeko tasa ordaintzetik salbuetsiko dira:

–San Adriango irabazi asmorik gabeko elkarte nahiz entitateek fidantza gisa ordainduko dute zenbateko hori, eta gero itzuli eginen zaie, lokala hartu bezala eta hartu bezain garbi, etab. uzten badute.

–San Adriango lurralde eremutik kanpoko irabazi asmorik gabeko elkarte nahiz entitateek fidantza gisa ordainduko dute zenbateko hori, eta gero itzuli eginen zaie, lokala hartu bezala eta hartu bezain garbi, etab. uzten badute, betiere ongintzako ekitaldiak egiteko erabiltzen bada.

Udalaren eraikin eta lokalak erabiltzeko tasa, bertan enpresek eta gisako erakundek irabazizko jarduerak beren kasa egiten dituztelarik:

–Luyber aretoa erabiltzeagatik: 380,00 euro egunean.

–Kultur eta Gizarte Etxeko dantza aretoa edo ikasgela erabiltzeagatik: 60,00 euro egunean.

–Udal kiroldegia ospakizunetarako erabiltzea: 380,00 euro egunean.

–Kultur eta Gizarte Etxeko bilkura aretoa erabiltzeagatik:

 • 100 euro eguneko, bilkura aretoko ekipamendua ez bada erabiltzen.
 • 320 euro egunean, bilkura aretoko ekipamendua erabiltzen bada (fokuak...).

–Luyber aretoko (Gaztediaren Etxea) sukaldea prestakuntza ikastaroetan erabiltzeagatik: 30,00 euro orduko.

–Udaleko langileak erabiltzen badira, honako gehigarri hauek:

 • Parte hartzen duen A mailako udal langile bakoitzetik, ordu edo zatiki bakoitzeko: 46,16 euro.
 • Parte hartzen duen B mailako udal langile bakoitzetik, ordu edo zatiki bakoitzeko: 29,65 euro.
 • Parte hartzen duen C mailako udal langile bakoitzetik, ordu edo zatiki bakoitzeko: 21,73 euro.
 • Parte hartzen duen C mailako udal langile bakoitzetik, udaltzaina baldin bada, ordu edo zatiki bakoitzeko: 25,70 euro.
 • Esku hartzen duen D mailako udal langile bakoitzeko, ordu edo zatiki bakoitzeko: 18,69 euro.
 • Parte hartzen duen E mailako udal langile bakoitzetik, ordu edo zatiki bakoitzeko: 16,71 euro.

–Kamioia erabiliz gero, ordu edo zatiki bakoitzeko: 49,50 euro.

–Ibilgailua erabiliz gero eta hura kamioia ez bada, ordu edo zatiki bakoitzeko: 18,60 euro.

–Karpa erabiltzeko tasa: 500,00 euro.

–Giltza elektronikoa ezarritako ordutegian erabiltzeko tasa: 5,00 euro bakoitza.

San Adriango Udalaren aulkiak eta mahaiak erabiltzeko tasa:

• 50 zentimo aulki bakoitzeko.

• 2 euro mahai bakoitzeko.

Ezkontza zibilak egiteko bilkuren aretoa erabiltzeagatik: 100,00 euro, erabiltzaileak konpromisoa hartzen badu udaletxerako sarbideak garbituko dituela, erabiltzen den egunean, ekitaldia bukatzean (100,00 euroko fidantza utzi beharko da, itzuliko dena ekitaldiaren bukaeran txukun gelditu bada).

Ezkontza zibilak egiteko, udaletxearen inguruan dagoen udal lorategia erabiltzeko: 200,00 euro, erabiltzaileak konpromisoa hartzen badu bai lorategia bai udaletxearen ingurua garbituko dituela, erabiltzen den egunean, ekitaldia bukatzean (100,00 euroko fidantza utzi beharko da, itzuliko dena ekitaldiaren bukaeran txukun gelditu bada).

Agiriak luzatu eta tramitatzeko tasak:

–Ziurtagiriak: 0,50 euro unitate bakoitzeko.

–Erroldaren ziurtagiriak: 0,50 euro unitate bakoitzeko.

–Konpultsak:

 • 0-100 orri: 0,60 euro orri bakoitzeko.
 • 101 orritik goiti: 2,30 euro orri bakoitzeko.

(Salbuetsita daude Udalak eskatutako frogagiriak aurkezteko egiten diren konpultsak).

–Lurzatien gaineko zedulak: 1,80 euro orri bakoitzeko.

–Fax igorpenak: 1,80 euro orri bakoitzeko.

–Fotokopiak:

 • DIN A4, zuri-beltzean: 0,20 euro orri bakoitzeko.
 • DIN A4, koloretan: 0,40 euro orri bakoitzeko.
 • DIN A3, zuri-beltzean: 0,30 euro orri bakoitzeko.
 • DIN A3, koloretan: 0,60 euro orri bakoitzeko.

–Ordainagirien kopiak (kontribuzioa, TMIZ eta abar): 1,80 euro unitate bakoitzeko.

–Katastroko kopia eta katastroko orria: 1,80 euro unitate bakoitzeko.

–Karabinetarako baimenak: 10,00 euro unitate bakoitzeko.

–Hirigintzako txostenak: 45,00 euro unitate bakoitzeko.

–Aurri egoeren espedientea: 360,00 euro.

–Udaltzaingoaren eginbideak edo txostenak: 50,00 euro.

–Ezkondu gabeko bikote egonkorren erregistroan izena ematea: 21,00 euro.

–San Adriango Udalaren Musika Eskola erakunde autonomoaren tasak, 2018-2019 ikasturterako:

–Matrikula: 30,00 euro/ikasturtea.

–Musika eta mugimendu tailerra (saio 1): 135,00 euro/ikasturtea.

–Musika eta mugimendu tailerra (2 saio): 225,00 euro/ikasturtea.

–Musika hastapena (saio 1): 135,00 euro/ikasturtea.

–Musika hastapena (2 saio): 225,00 euro/ikasturtea.

–Musika hizkuntzako 1. maila: 360,00 euro/ikasturtea.

–Musika hizkuntzako 2. maila: 432,00 euro/ikasturtea.

–Musika hizkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailak: 486,00 euro/ikasturtea.

–Helduak 30’ musika-tresna eta 1 ordu solfeoa: 396,00 euro/ikasturtea.

–Helduak 30’, musika-tresna: 288,00 euro/ikasturtea.

–Helduak 45’ musika-tresna eta 1 ordu solfeoa: 513,00 euro/ikasturtea.

–Helduak 45’, musika-tresna: 405,00 euro/ikasturtea.

–Helduak ordu bat, musika-tresna: 504,00 euro/ikasturtea.

–2. musika-tresna 30’: 198,00 euro/ikasturtea.

–2. musika-tresna 45’: 288,00 euro/ikasturtea.

–Kontserbatorioan sartzeko ikastaroa: 108,00 euro/ikasturtea.

–Taldea, musika-tresnarik gabe: 108,00 euro/ikasturtea.

–Musika-tresnen alokairua: 10,00 euro/hilabetea.

2019rako prezio publikoak:

Udal igerileku berriak:

Urteko abonamendua:

KATEGORIAK

MATRIKULA

(2019)

KUOTA HILABETEAN

(2019)

KUOTA

KUOTA SEIHILEKOAN

(2019)

KUOTA URTEAN

(2019)

4 urtetik beherakoak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Haurrak (4-13)

30,00

17,15

51,45

102,90

188,65

Gazteak (14-17)

45,00

25,60

76,80

153,60

281,60

Helduak (16-64)

60,00

34,25

102,75

205,50

376,75

65 urtetik gorakoak, erretirodunak, pentsiodunak

45,00

25,60

76,80

153,60

281,60

Familiendako abonamenduak:

KATEGORIAK

MATRIKULAK

KUOTAK

Seme/alaba 1, %10

(2019)

2 seme-alaba, %20

(2019)

3 seme-alaba edo gehiago, %30

(2019)

Seme/alaba 1

(2019)

2 seme-alaba

(2019)

3 seme-alaba edo gehiago

(2019)

4 urtetik beherakoak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Haurrak (4-13)

27,00

24,00

21,00

15,44

13,72

12,01

Gazteak (14-17)

40,50

36,00

31,50

23,04

20,48

17,92

Helduak (16-64)

54,00

48,00

42,00

30,83

27,40

23,98

65 urtetik gorakoak, erretirodunak, pentsiodunak

40,50

36,00

31,50

23,04

20,48

17,92

“Aqua eta Fitness” abonamendu bereziak:

KATEGORIAK

MATRIKULA

(2019)

NEGUA

(2019)

UDA

(2019)

4 urtetik beherakoak

0,00

0,00

0,00

Haurrak (4-13)

30,00

13,00

17,15

Gazteak (14-17)

45,00

19,00

25,60

Helduak (16-64)

60,00

25,00

34,25

65 urtetik gorakoak, erretirodunak, pentsiodunak

45,00

19,00

25,60

Aldi baterako abonamenduak:

KATEGORIAK

NEGUA

(2019)

UDA

(2019)

UDA + FITNESSA

(2019)

HILABETEA

(2019)

4 urtetik beherakoak

-

0,00

0,00

0,00

Haurrak (4-13)

191,80

45,00

0,00

36,00

Gazteak (14-17)

287,60

68,00

110,00

53,00

Helduak (16-64)

383,50

89,00

135,00

71,00

65 urtetik gorakoak, erretirodunak, pentsiodunak

287,60

68,00

110,00

53,00

Eguneko txartela:

KATEGORIAK

NEGUA

BATERATUAK

(2019)

UDA

EGUERDIA

(2019)

FITNESSA

(2019)

FITNESSA UDAN

(2019)

PADELA

(2019)

10 ALDIKO BONUA

(2019)

4 urtetik beherakoak

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

Haurrak (4-13)

4,00

-

-

-

-

2,50

28,00

Gazteak (14-17)

5,50

-

-

-

-

2,50

42,00

Helduak (16-64)

7,00

-

-

-

-

2,50

55,00

65 urtetik gorakoak, erretirodunak, pentsiodunak

5,50

-

-

-

-

2,50

42,00

Hiruhilekoko tarifak, jardueretarako:

Uretako jarduerak:

KATEGORIAK

ABONATUAK

ABONATU GABEAK

Egun 1 astean

(2019)

2 egun astean

(2019)

Egun 1 astean

(2019)

2 egun astean

(2019)

Haurrak eta gazteak

35,00

30,00

70,00

130,00

Helduak

-

75,00

-

165,00

Zaharrak

-

40,00

-

85,00

Aretoko jarduerak:

KATEGORIAK

ABONATUAK

ABONATU GABEAK

Egun 1 astean

(2019)

2 egun astean

(2019)

Egun 1 astean

(2019)

2 egun astean

(2019)

Haurrak eta gazteak

28,00

45,00

50,00

95,00

Helduak

35,00

60,00

65,00

130,00

Zaharrak

20,00

30,00

35,00

65,00

Jarduera bereziko bonuak:

ABONATUAK 2019

Jardueretarako bonuak (10 saio)

40,00

San Adrianen, 2019ko otsailaren 14an.–Alkatea, Emilio Cigudosa García.

Iragarkiaren kodea: L1902074