51. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERRIOZAR

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Berriozarko Udalbatzak, 2018ko abenduaren 19an egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen Udalaren aurrekontu orokorra. Hasierako onespenaren iragarkia 2019ko urtarrilaren 18ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, eta jendaurrean egoteko epea iraganik inork hasierako onespenari alegaziorik aurkeztu gabe, honako hauek behin betiko onetsirik gelditu dira:

1.–Berriozarko Udalaren 2019ko aurrekontua; hona haren xehetasuna:

KAPITULUA

IZENA

HASIERAKO KREDITUAK

DIRU-SARRERAK

1

Zuzeneko zergak

1.997.950,01

2

Zeharkako zergak

191.331,00

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

730.500,02

4

Transferentzia arruntak

3.154.506,02

5

Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamendua

104.500,00

7

Kapital-transferentziak

0,02

GUZTIRA

6.178.787,07

GASTUAK

1

Langileria gastuak

3.397.108,09

2

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

1.859.092,94

3

Finantza-gastuak

600,00

4

Transferentzia arruntak

771.350,00

6

Inbertsio errealak

110.140,01

7

Kapital-transferentziak

40.000,00

GUZTIRA

6.178.291,04

2.–Berrikilan SLk aurkeztutako 2019ko gastuen eta diru-sarreren aurreikuspenaren egoera; hona haren xehetasuna:

–Diru-sarrerak: 1.075.710,00 euro.

–Gastuak: 1.063.710,00 euro.

3.–Usalanda Gestión Pública SLk aurkeztutako 2019ko gastuen eta diru-sarreren aurreikuspenaren egoera; hona haren xehetasuna:

–Diru-sarrerak: 328.987,00 euro.

–Gastuak: 328.027,00 euro.

4.–2019ko aurrekontua betearazteko oinarriak.

Eta indarra duten xedapenen baldintzak beterik, argitara ematen da, orok jakin dezan, 2019ko aurrekontu horren behin betiko onespena.

Berriozarren, 2019ko otsailaren 14an.–Alkatea, Raúl Maiza González.

Iragarkiaren kodea: L1902233