51. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CORELLA

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Corellako Udalak, 2018ko abenduaren 13an egin bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2019ko plantilla organikoa.

Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, behin betikoz onetsirik gelditu da 2019ko plantilla organiko hori.

Aplikatu beharreko araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikulua.

Corellan, 2019ko otsailaren 11n.–Alkatea, Gorka Garcia Izal.

1. ERANSKINA

2019KO PLANTILLA ORGANIKOA

Funtzionarioak

LANPOSTUAREN IZENA

FUNTZIONARIO KOPURUA

MAILA

SARBIDEA

MAILA 1

LANPOSTUA

BERARIAZKO O. UDALTZ.

LANALDIAREN LUZAPENA

BURUTZA

BATE

TXANDAK. LAN. KONPENTSAZIOA

ADMINISTRAZIO EGOERA

IDAZKARIA

1

A

OL

38,42 (1)

35 (1)

HUTSIK

KONTU-HARTZAILEA

1

A (1)

OL

28,27

35 (1)

JARDUNEAN

ADMINISTRARI-OFIZIALA

1

C

C

12

27,56

JARDUNEAN

ADMINISTRARI-OFIZIALA

1

C

C

12

27,56

HUTSIK

ADMINISTRARI-OFIZIALA

1

C

OL

12

25,06

JARDUNEAN

ADMINISTRARI-OFIZIALA

1

C

OLM

12

25,06

JARDUNEAN

KULTURA KOORDINATZAILEA

1

B

OL

35,27

10

JARDUNEAN

KIROL KOORDINATZAILEA

1

B

OL

7,27

ESZEDENTZIA

GIZARTE-LANGILEA

1

B

OL

35,27

10

JARDUNEAN (ZERBITZU EGINKIZUNETAN)

GIZARTE-HEZITZAILEA

1

B

OLM

35,27

JARDUNEAN

UDALTZAINGOKO KABOA

1

C

OLM

12

3,96

28,10

30

6**

HUTSIK

UDAL AGENTEAK

1

C

O

12

3,96

28,10

6**

ZERBITZU BEREZIAK (2)

UDAL AGENTEAK

1

C

O

12

3,96

28,10

6**

JARDUNEAN (HUTSIK 2019RAKO)

UDAL AGENTEAK

8

C

O

12

3,96

28,10

6**

JARDUNEAN

UDAL AGENTEAK

1

C

O

12

3,96

28,10

6**

JARDUNEAN (HUTSIK 2019RAKO)

UDAL AGENTEAK

1

C

O

12

3,96

28,10

6**

HUTSIK (HAUTAPEN PROZESUAN)

UDAL AGENTEAK

1

C

O

12

3,96

28,10

6**

HUTSIK

LANDAZAIN ARDURADUNA

1

D

OLM

12

52,69

HUTSIK

UDAL LANTALDEAREN ARDURADUNA

1

D

OL

12

25,00

10

20

HUTSIK

OBRETAKO OFIZIALA

1

D

OL

12

7,79

10

JARDUNEAN

LANTALDEKO MAKINETAKO OFIZIALA

1

D

OLM

12

26,99

JARDUNEAN

MANTENTZE-LANETAKO OFIZIALA

1

D

OLM

12

5,69

10

HUTSIK

(1) 4/2011 Foru Legearen aplikazioa. (2) Betea, zerbitzu eginkizunen bitartez.

Lan-kontratudun finkoak

LANPOSTUAREN IZENA

KOPURUA

MAILA

SARBIDEA

1. MAILA

LANPOSTUKOA 2

BATERAEZINTASUNA

LANALDIAREN LUZAPENA

ADMINISTRAZIO EGOERA

ARKITEKTOA

1

A

O

15,42

35

HUTSIK

GIZARTE-LANGILEA

1

B

OL

35,27

HUTSIK

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

1

D

OL

12

31,69

HUTSIK

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

3

D

OL

12

31,69

HUTSIK

FAMILIA LANGILEA

3

D

LL

12

10,69

JARDUNEAN

FAMILIA LANGILEA

2

D

OL

12

10,69

HUTSIK

ZERBITZU ANITZETAKO LANGILEA, ELEKTRIKARIA

1

D

OL

12

35

10

HUTSIK

ZERBITZU ANITZ. LOREZAINTZA

1

D

OL

12

28,69

10

HUTSIK

ESKOLAZAINA

1

D

LLLEGLB*

12

10,69

JARDUNEAN/L.E.O.

ZERBITZU ANITZETAKO LANGILEA, EHORZLEA

1

E

OL

15

35,91

10

HUTSIK

ESKOLAZAINA

1

E

OL

15

7,91

JARDUNEAN

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA, BATEZ ERE IKASTETXEKO ESKOLAZAINA

1

E

O

15

7,91

HUTSIK/L.E.O. (%74)

(*) LLLEGLB: lekualdatze lehiaketa, beren lanpostuari egokitu gabeko langileak birkokatzeko.

Behin-behineko langileak

LANPOSTUAREN IZENA

KOPURUA

SARBIDEA

MAILA 1

MAILA

LANPOSTUKOA 2

BERARIAZKO O. UDALTZ.

BURUTZAREN SOSTENGUA

TXANDAKOA

BURUTZA

ADMINISTRAZIO EGOERA

UDALTZAINBURUA

1

IL

C

12

29,96

28,10

30

JARDUNEAN

2. ERANSKINA

LANGILEEN IZENEN ZERRENDA, 2018KO AZAROAREN 30EAN

Corellako Udalaren zerbitzuko langileen zerrenda

Funtzionarioak.

LANPOSTUAREN IZENA

MAILA

GRADUA

ANTZIN.

MAILA

LANPOSTUKOA

LANALD. LUZAPE.

BERARIAZKO O. UDALTZ.

BURUTZA

BATERAEZINT.

OSAGARRIA TXANDAKAKO LANA

KARGUA

LOPEZ MENDOZA MILAGROSA

(Bitarteko gisa)

A

4

5

-

73,42

IDAZKARIA

UGARTE MARTINEZ ROSANA

A

4

4

28,27

35

KONTU-HARTZAILEA

LOPEZ MENDOZA MILAGROSA

(Bitarteko gisa, idazkaria)

C

-

-

12

25,06

ADMINISTRARI-OFIZIALA

M.ª JOSE ARMENDARIZ POYALES

C

5

5

12

25,06

ADMINISTRARI-OFIZIALA

MILAGROSA PEREZ BARQUIN

C

4

5

12

27,56

ADMINISTRARI-OFIZIALA

ANTONIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ

B

5

6

35,27

10

KULTUR KOORDIN.

M.ª JESUS ARELLANO AYALA

(Zerbitzu eginkizunak)

B

4

5

35,27

10

GIZARTE-LANGILEA

PURIFICACION ZABALZA LOPEZ

B

4

4

35,27

GIZARTE-HEZITZAILEA

MATEO JIMENEZ JOSE MANUEL

(Zerbitzu bereziak, udaltzain burua)

C

3

3

12

29,96

28,10

30

UDALTZAINA

GOMEZ FERNANDEZ JUAN IG.

(Bitarteko gisa, kaboa)

C

4

5

12

3,96

28,10

30

6

UDALTZAINA

SEGURA LOPEZ MIGUEL

C

6

7

12

3,96

28,10

6

UDALTZAINA

MORALES ARTIGAS J. TOMAS

C

4

5

12

3,96

28,10

6

UDALTZAINA

ARELLANO PEINADO FCO. JAVIER

C

4

5

12

3,96

28,10

6

UDALTZAINA

CEBOLLADA KREMER JOSE I.

C

5

5

12

3,96

28,10

6

UDALTZAINA

IGEA LOPEZ JOAQUIN

C

4

5

12

3,96

28,10

6

UDALTZAINA

ORTA QUINTO ESTHER

C

3

3

12

3,96

28,10

6

UDALTZAINA

ZAPATERO OCHOA JESUS IVAN

C

3

3

12

3,96

28,10

6

UDALTZAINA

ZAPATERO OCHOA ROBERTO

C

2

2

12

3,96

28,10

6

UDALTZAINA

NAVARRO IZAL CARLOS

C

2

2

12

3,96

28,10

6

UDALTZAINA

JAVIER SESMA ARELLANO

(Bitarteko gisa, arduraduna)

D

4

5

12

25

10

20

LANTALDEKO ARDURADUNA

JAVIER SESMA ARELLANO

(Bitarteko gisa, arduraduna)

D

4

5

12

26,99

LANTALDEKO MAKINETAKO OFIZIALA

JESUS AYALA MATEO

D

4

5

12

7,79

10

OBRETAKO OFIZIALA

Eszedentzian dauden funtzionarioak, lanpostu erreserbarik gabe.

IZENA

MAILA

LANPOSTUA

GARBAYO LOPEZ ANGEL IGNACIO

C

UDALTZAINA

CATALAN LOPEZ FCO. JAVIER

C

UDALTZAINA

VICTORINO RADA PEREZ

C

UDALTZAINA

YANGUAS BARQUIN ARMANDO

C

UDALTZAINA

SESMA CRUZ EDUARDO

C

UDALTZAINA

Eszedentzian dauden funtzionarioak, lanpostu erreserbarekin.

IZENA

MAILA

LANPOSTUA

DANIEL MARTINEZ AGUADO

B

KIROL KOORDINATZAILEA

Lan-kontratudun finkoak.

LANPOSTUAREN IZENA

ANTZINATASUNA

MAILA 1

LANPOSTUKOA (2)

PRESTASUNA

KARGUA

GIL GARCIA MILAGROSA

1993-08-16

12

10,69

FAMILIA LANGILEA

GARCIA CUEVA ARACELI

1994-12-03

12

10,69

FAMILIA LANGILEA

GONZALEZ GONZALEZ LUISA

1992-07-22

12

10,69

FAMILIA LANGILEA (LANPOSTU EGOKITUA)

GARCIA SANZ MARIA DOLORES

1992-07-02

12

10,69

IKASTETXE PUBLIKOKO ESKOLAZAINA

SESMA BARCELONA ANTONIO

2006-11-02

15

7,91

IKASTETXE PUBLIKOKO ESKOLAZAINA

Behin-behineko langileak.

LANPOSTUAREN IZENA

KOPURUA

SARBIDEA

MAILA 1

MAILA

LANPOSTUKOA 2

BERARIAZKO O. UDALTZ.

LANALDIAREN LUZAPENA

TXANDAKOA

BURUTZA

ADMINISTRAZIO EGOERA

JOSE MANUEL MATEO JIMENEZ

1

IL

C

12

29,96

28,10

30

JARDUNEAN

Beste administrazioetako langileak, zerbitzu eginkizunetan.

LANPOSTUAREN IZENA

KOPURUA

MAILA 1

MAILA

LANPOSTUKOA 2

BERARIAZKO O. UDALTZ.

LANALDIAREN LUZAPENA

TXANDAKOA

BURUTZA

ADMINISTRAZIO EGOERA

JOSE A. IBAÑEZ REMON

1

C

12

3,96

28,10

6

ZERBITZU EGINKIZUNETAN

ANTONIO PEREZ GONZALO

1

C

12

3,96

28,10

6

ZERBITZU EGINKIZUNETAN

JESUS ZARACAIN MARTINEZ

1

C

12

3,96

28,10

6

ZERBITZU EGINKIZUNETAN

GUILLERMINA NAVASCUES GARBAYO

1

C

35,27

10

ZERBITZU EGINKIZUNETAN

Lan-kontratudunak:

LANPOSTUAREN IZENA

ANTZINATASUNA

MAILA 1

LANPOSTUKOA 2

BATERAEZINTASUNA

LANALDIAREN LUZAPENA

KARGUA

BERNAOLA OLIVARES CATALINA

2006-07-03

15,42

35

ARKITEKTOA

AGUIRRE BUENO AITANA

2003-03-21

35,27

GIZARTE-LANGILEA

TRINCADO FERNANDEZ ADRIAN

2018-08-13

7,27

KIROL KOORDINATZAILEA

RICCOBENE LIROZ YOLANDA

2001-06-04

12

31,69

ADMINISTRARI LAGUNTZ.

GARCIA SANZ MARIA JOSE

2004-07-28

12

31,69

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

ATIENZA FERNANDEZ RAQUEL

2004-12-16

12

31,69

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

MELLADO LOPEZ ERIKA

2008-03-10

12

31,69

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

CARRILLO SESMA MONICA

2000-04-12

12

10,69

FAMILIA LANGILEA

GONZALEZ ALVAREZ MARIA JOSE

2003-06-23

12

10,69

FAMILIA LANGILEA

VERA PÉREZ EVA MARIA

2016-10-03

12

10,69

FAMILIA LANGILEA/LUISA GONZALEZ ALVAREZ ORDEZKATUZ

CORPAS SANZ MARIA DOLORES

2016-02-04

12

10,69

FAMILIA LANGILEA/ALDI BATERAKO EZINTAS. ORDEZ.

PEREZ AZCONA ENRIQUE

2016-06-06

12

52,69

LANDAZAIN ARDURADUNA

RODRIGUEZ DIAZ SANTIAGO

2010-04-12

12

35

10

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEG.

HOSTAU DEVIS ALEJANDRO

2002-01-14

12

28,69

10

LANTALDEKO ENPLEGATUA

ATIENZA MARTINEZ FCO. JAVIER

2002-09-21

15

23,31

10

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA (LKEFM)*

AYALA MARTINEZ JOSE ANTONIO

2012-12-31

15

35,91

10

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEG.

RUIZ AYUSO MIGUEL

2007-07-23

15

23,91

10

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA

MONREAL NAVARRO JOSE R.

2007-07-23

15

11,41

10

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA (LKEFM)*

MARTINEZ MURGA JOSE

2007-07-23

15

11,41

10

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA (LKEFM)*

GARCÍA CANTÓN ESTHER

2014-04-22

15

11,41

10

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA (LKEFM)*

FERNANDEZ MUÑOZ DOMINGO M.

2017-10-13

15

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA (LKEFM)*

IZAL MAXIMO ANTONIO

2017-10-13

15

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA (LKEFM)*

OLLOQUI PUENTE PEDRO JESUS

2018-01-15

12

17,79

10

OBRETAKO OFIZIALA

RODRIGUEZ VERDUGO VICTORIANO

2018-04-25

15

11,41

10

PEOIA

LAZARO LAINEZ JOSE JAVIER

2018-06-04

15

PEOIA

SAEZ MUÑOZ FRANCISCO JAVIER

2018-06-04

12

IGELTSERO-OFIZIALA

VERGAR LOSUA CAMINO

2014-04-09

15

7,91

ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUA. BATEZ ERE IKASTETXEKO ESKOLAZAINA (LEO)

CATALAN RICO JOAQUIN

2016-12-27

15

11,41

KULTUR ETXEKO ATEZAINA

SESMA GARCIA LOURDES RITA

2008-01-17

POSTARIA (LKEFM)*

M.ª ISABEL IBIRICU GIL

2018-04-09

12

3

ENPLEGU SOZIAL BABESTUKO MONITOREA

ABADIANO UGARTE M.ª BELEN

2018-05-28

ENPLEGU SOZIAL BABESTUKO PEOIA

ARGHAZ BAKALI RABIH

2018-04-10

ENPLEGU SOZIAL BABESTUKO PEOIA

MAROTO ALVAREZ PILAR

2018-05-28

ENPLEGU SOZIAL BABESTUKO PEOIA

ISMAIL REZZIQUI

2018-11-07

ENPLEGU SOZIAL BABESTUKO PEOIA

* LKEFM Lan-kontratudun ez finko mugagabea

Eszedentzian dauden lan-kontratudunak, lanpostu erreserbarik gabe.

IZENA

MAILA

LANPOSTUA

ANA ROSA CIORDIA DIEZ

D

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

LAN ESKAINTZA

–Udal arkitekto 1.

–Gizarte-langile 1.

–Familia langile 2.

–3 administrari laguntzaile.

–Administrari laguntzaile 1.

–Zerbitzu anitzetako enplegatu 1, lorezaina.

–Udal agente 1, hautapen prozesuan.

–3 udal agente.

Iragarkiaren kodea: L1902062