51. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GOIZUETA

2019ko aurrekonta. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/95 Foru Legearen 202. artikuluan eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 271. artikuluan xedatutakoa betez, hasiera batean onetsitako 2019ko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak, 2019ko otsailaren 7ko 26 zenbakidun Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo hamabost egun balioduneko epea erreklamaziorik jaso gabe amaituta, behin betikoz onetsirik ulertzen da.

Horrenbestez, eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 202.3 artikuluan eta Nafarroako Toki Administrazioei buruzko Legearen 272. artikuluan xedatutakoa betetzeko, behin betikoz onetsitako aurrekontua argitara ematen da honela zehaztua:

ATALKAKO LABURPENA

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko Zergak: 227.095,08 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako Zergak: 24.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, Prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 93.918,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzi arruntak: 351.344,77 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta Aprobetxamenduak: 82.466,06 euro.

7. kapitulua.–Kapital Transferentziak: 199.942,32 euro.

Denetara diru-sarrerak: 978.766,23 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileen lansariak: 330.546,49 euro.

2. kapitulua.–Ondasu Arruntak eta Zerbitzuen gastuak: 284.030,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzi arruntak: 98.143,88 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 265.045,86 euro.

7. kapitulua.–Kapital Transferentziak: 1.000,00 euro.

Denetara gastuak: 978.766,23 euro.

Aditzera ematen da denek jakin dezaten.

Goizuetan, 2019ko martxoaren 1ean.–Alkatea, Unai Loiarte Ansa.

Iragarkiaren kodea: L1902926