51. ALDIZKARIA - 2019ko martxoaren 14a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OROTZ-BETELU

2018ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

2019ko 12. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urtarrilaren 18an, 2018ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak hasiera batean onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

1/2018 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu berezia

AURREKONTUKO PARTIDA

AZALPENA

BEHEITITZEA

GOITITZEA

2110 16004

Montepioko kuota

2.650,00

4300 2279902

Zaldu, konponketa lanak, martxan jartzea

6.500,00

9200 20600

Fotokopiagailuaren errentamenduak

750,00

FINANTZAKETA

1522 21200

Eraikinak eta bestelako eraikuntzak

9.900,00

GUZTIRA

9.900,00

9.900,00

2/2018 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

AURREKONTUKO PARTIDA

AZALPENA

FINANTZ.

GOITITZEA

0110 91300

Rural kutxako maileguaren amortizazioa

28.700,11

FINANTZAKETA

870

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako 2017

13.700,11

5544001

Oihan aprobetxamendua

6.800,00

11600

Balio-gehikuntzaren gaineko zerga

5.200,00

29000

Eraikuntzen gaineko zerga

3.000,00

GUZTIRA

28.700,11

28.700,11

Orotz-Betelun, 2019ko otsailaren 13an.–Alkatea, Javier Larrea Reta.

Iragarkiaren kodea: L1902249