13. ALDIZKARIA - 2009ko urtarrilaren 30a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.4. Ebazpenak

375/2008 EBAZPENA, abenduaren 29koa, Justiziako zuzendari nagusiak emana, 2009rako Nafarroako Foru Komunitateko Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileen lan egutegia eta oporrak onesten dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

49/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 12koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Natalia Larrea Goñi andrea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionario izendatzen duena, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Farmazia Ospitalarioko barrutiko fakultatibo espezialista lanetan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diona.

50/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 12koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, María Belén Marín Martínez andrea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionario izendatzen duena, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Pneumologiako barrutiko fakultatibo espezialista lanetan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diona.

78/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 15ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioak izendatzen dituena, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Larrialdietako Zerbitzuko mediku izateko, lanpostu hutsak banatzen dizkiena eta proposaturiko bi izangai ezin izendatu direla adierazten duena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

2/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko hizkuntza komunitarioetako goi mailako teknikari izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu direnen behin betiko zerrenda onesten duena, deialdiko 5. eta 6. oinarriak aldatzen dituena, -epai- mahaiaren behin betiko osaera ezartzeko- eta oposizioaren lehenbiziko ariketa egiteko tokia, eguna eta ordua finkatzen dituena.

75/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 12koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren azaroaren 10eko 3563/2008 Ebazpenean atzemandako akats bat zuzentzen duena. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 105 atal, bulego eta unitate parekaturen burutza merezimendu lehiaketa bidez betetzeko deialdia dela-eta, haietako baten lehiaketa indarrik gabe utzi, 20 burutza bete gabe utzi, burutza 1 betetzeko izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda onetsi eta 83 burutza betetzeko behin betiko zerrendak onetsi ziren.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko urtarrilaren 12an hartua, Murillo el Fruton paratu beharreko "Hondakinak Baloratu eta Kudeatzeko Zentroa" izeneko Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala aldatzeko espedientea, sarbideei eta hargune elektrikoari buruzkoa, onesten duena. Sustatzailea Indugarbi, S.L. da.

1789/2008 EBAZPENA, abenduaren 4koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza zuzendari nagusiak emana, Tuteran eskualdeko jarduera ekonomikoetarako eremua ezartzeko udalez gaindiko plan sektoriala, Tuterako Udalak eta NASUINSAk sustatua, S-1, S-2 eta S-3 sektoreetan aldatzeko araudia Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzeko agintzen duena.

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

1/2009 FORU AGINDUA, urtarrilaren 14koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "Asterain-Irurtzun NA-7010 errepidea eraikitzea. Tartea: Irurtzungo saihesbidea" proiektua behin-behinekoz onetsi, jendaurrean paratu eta ukituriko toki entitateei entzunaldia ematen diena.

1/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Enpresa zuzendari nagusiak emana, "Las Balsas-Alaitz mendilerroko parke eoliko esperimentala" izeneko desjabetze proiektua eta horrek ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda behin betiko onesten dituena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

504/2008 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Iruñean eta Tuteran ingelesean murgiltzeko eguneko ikastaroen deialdia onesten duena, Nafarroako Lehen Hezkuntzako 3., 4. eta 5. mailetako ikasleentzat.

519/2008 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, ingelesezko murgiltze ikastaroak egiteko deialdia onesten duena, Nafarroako ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleentzat.

520/2008 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, ingeles barnetegietan murgiltze ikastaroak egiteko deialdia onesten duena, Nafarroako ikastetxeetako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat.

558/2008 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, 2009ko udan, atzerriko familietan murgiltzeko programa egiteko Batxilergoko 1. mailako ikasleentzat 168 ikastokiren deialdia onesten duena.

577/2008 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, 2008-2009 ikasturtean DBHko 4. mailan matrikulatuta dauden ikasleentzako "Programa akademikoa atzerriko ikastetxe batean, 2009-2010 ikasturtearen lehenbiziko hiruhilekoan" gauzatzeko deialdia egiten duena.

1.3.6. Beste batzuk

ERABAKIA, 2008ko abenduaren 22koa, Nafarroako Gobernuak hartua, 2008. urteko estatistika programaren jarraipen txostena eta 2009. urteko programa onesten dituena.

190/2008 FORU AGINDUA, abenduaren 2koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Gobernuko Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) erdiesteko 2008an egin ziren probak gainditu zituztenei agiri hori emateko baimena ematen duena.

64/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 12koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Francisco Javier Labiano Amatriain eta Pablo Romero Merino jaunek Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren urtarrilaren 7ko 71/2008 Ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoak administrazioaren isiltasunaren bidez ezetsi izanaren kontra jarritako 671/2008 prozedura arrunteko administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko espediente administratiboa igortzen duena. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko mantentze-lanetako ofizial izateko 3 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian lanpostu baterako izendapena egin zen, proposatutako bi izangai izendatzea ezinezkoa zela erabaki eta proposamena osatzeko agindu. Deialdia irailaren 25eko 2363/2006 Ebazpenaren bidez onetsi zen.

719/2008 EBAZPENA, apirilaren 10ekoa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Lukingo Udal Plan Orokorrari buruzko Ingurumen ondorioen adierazpena egiten duena.

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Iragarkia.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

BAZTAN

Egiturazko aldaketa puntuala Baztango Udal Planean. Hasierako onespena

CASTEJON

2009ko zerga-tasak, tasak, prezio publikoak eta gainerako ordainarazpenak

2009ko lan egutegia. Onespena. Egun baliogabeen deklarazioa

ZIZUR

ZIzur Zendeako Udalaren bulegoetako lanegunen eta egun baliogabeen 2009. urteko egutegia

CORELLA

Aldaketa puntuala, AR-1eko plan partzialean (U.E. 4). Behin betiko onespena

ERGOIENA

Jaiegun eta lanegunen 2009ko egutegia administrazioko langileentzat

ETULAIN

Ordenantzako aldaketa. Behin betiko onespena

LEITZA

Ordenantza behin betiko onetsirik

Plan partzialaren behin betiko onespena

LERGA

Ordenantza fiskaletako aldaketa. Behin betiko onespena

IRUNBERRI

Tarifen aldaketa, ordenantza fiskaletan eta tasak eta prezio publikoak arautzen dituzten ordenantzetan, 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera indarra hartzeko. Hasierako onespena

MIRAFUENTES

2009ko zerga-tasak

NAZAR

2009ko zerga-tasak

SAN ADRIAN

2009ko tasak eta karga-tasak. Hasierako onespena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Ordenantza fiskaletako eta tasetako aldaketa 2009rako. Behin betiko onespena

ZANGOZAKO ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Tarifak eguneratzean ordenantzetan egindako aldaketak. Hasierako onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
ALLO

Zinegotzien ordainsariak

ANTSOAIN

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu-igeltsero izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko. Izendapena

ARANO

Udal zinegotzien ordainsariak

ARBIZU

Zerbitzu anitzetako enplegatu lanposturako izendapena

CINTRUENIGO

Izendapen proposamena. Saneamendu eta hornidura sareen azpiegitura guztiaren zaintze eta mantentze lanen arduraduna

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
FALTZES

Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

IRUÑA

Deialdia, Iruñeko Udalaren zerbitzuko lorategietako mantentze-lanetako laguntzaile izateko 14 lanpostu oposizio bidez betetzeko

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
AGOITZ

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

BERRIOBEITI

Jarduerarako lizentzia. Baimena

CINTRUENIGO

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

IRUÑA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

RIBAFORADA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

SAN ADRIAN

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
CARCAR

Enkante publikoa

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
BEASOAIN-EGILLOR

Aurrekontuak. Hasierako onespena

ESTERIBAR

Laugarren aldaketa, 2008ko ekitaldiko aurrekontuan. Hasierako onespena

PITILLAS

2009ko aurrekontua. Behin betiko onespena

TIEBAS-MURU ARTEDERRETA

Aurrekontuak. Hasierako onespena

2.3.5. Beste batzuk
ALLO

Urbanizazio proiektua. Behin betiko onespena

AGOITZ

UE 1. unitatea birzatitzeko proiektua. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

Xehetasun azterlana hasiera batean onestea: San Kiriko kalea, 7

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

UE-19 unitatearen borondatezko birzatiketaren proiektua. Hasierako onespena

LEITZA

Konpentsazio batzordearen estatutuen behin betiko onespena

LEOTZ

Ediktua

LOS ARCOS

Los Arcosko Abiadura Zirkuitu Iraunkorraren UPSko lurzoru urbanizagarriko banaketa eremua urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

Los Arcosko Abiadura Zirkuitu Iraunkorraren UPSko lurzoru urbanizagarriko banaketa eremua birzatitzeko proiektua. Behin betiko onespena

ULTZAMA

Hirigintza hitzarmena. Hasierako onespena

Urbanizazio proiektua. Hasierako onespena

URROTZ

Aldaketa Urrozko Arau Subsidiarioetan. Behin betiko onespena

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Juicio de faltas número 374/2008 Cédula de citación

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto demanda 0000742/2008

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto expediente justicia gratuita 2/08

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

Edictos de notificación

ANTSOAIN

Zehapenen jakinarazpena

ANSOÁIN

Notificación de propuestas de resolución

ANTSOAIN

Arau-hausteen jakinarazpena

BARAÑÁIN

Edicto

BURLADA

Notificación de denuncia

CASTEJÓN

Notificación de denuncia

CINTRUÉNIGO

Notificación de denuncia

CIZUR

Notificación de denuncia

CORELLA

Notificación de sanción

Notificación propuesta de resolución expediente sancionador

Notificación sanción expediente sancionador

Notificación de infracción

ESTELLA

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de derivación de responsabilidad solidaria

Cédulas de notificación Solicitud documentación recurso 31/101/2008/00113/0

Edicto de notificación de la reclamación de deuda a deudores no localizados

DIRECCIONES PROVINCIALES DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edicto de notificación de la reclamación de deuda, a deudores no localizados