241. ALDIZKARIA - 2022ko abenduaren 2a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

226/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 17koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez José Vicente Martínez Martínez jauna izendatzen baita, bitarte baterako, Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuko Esku-hartze Operatiboaren, Suhiltzaile Etxeen, Kanpainen eta Taldeen Ataleko buru. Atal hori Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Barne Zuzendaritza Nagusiari atxikita dago.

470E/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 17koa, Osasuneko kontseilariak emana, Nerea Álvarez Arruti andrea Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko Gizarte Osasuna Sustatzeko Zerbitzuko buru izendatzen duena bitarte baterako.

309E/2022 EBAZPENA, azaroaren 16koa, Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Elvira de Lorenzo Valdelomar andrea, Nafarroako Foru Ogasuneko Errekerimenduen, Jakinarazpenen eta EJZren Ataleko burua.

2669E/2022 EBAZPENA, azaroaren 17koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Peio Miren Ibañez Macaya jauna izendatzen baita, bitarte baterako, Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko Lantegi Unitateko buru.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

234E/2022 FORU AGINDUA, urriaren 25ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Milagroko Udal Plan Orokorra aldatzeko espedientea, SI-1 sektoreko SI-1.1 azpisektoreari dagokiona, Gelagri Ibérica SLk sustatuta.

238E/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 10ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Arguedasko Udal Plan Orokorraren aldaketa, garapen eredua babestearren gorde beharreko lurzoru urbanizaezinaren babes araubideari buruzkoa. Aldaketaren sustatzailea San Esteban Nekazaritza Sozietate Kooperatiboa da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

257E/2022 EBAZPENA, urriaren 26koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, banakako ebaluazioaren araubideko dirulaguntza deialdi bat onesten duena, 5.964.546,00 euroko zenbatekoarekin, Nafarroako Foru Komunitateko toki erakundeei zuzendua, 2023-2024 epealdian haur eskola publikoetan Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikaspostu berriak sortzeko obretarako. DDBN identifikazioa: 643272.

1.7. BESTELAKOAK

134/2022 EBAZPENA, azaroaren 8koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak emana, Iruñerriko Taxi Zerbitzu Bateratuaren Lurralde Eremuko tarifen aldaketa onesten duena 2023. urterako.

137/2022 EBAZPENA, azaroaren 4koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ukatzen baita aurretiazko administrazio baimena ematea energia elektrikoa ekoizteko 24 MW-eko "La Tejería" instalaziorako, Fontellasko udal mugartean.

307/2022 EBAZPENA, azaroaren 7koa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena ematen baitira goi tentsioko instalazio elektriko baterako, Lerinen.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

CINTRUÉNIGO

Deialdia, bete dadin zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu bat oposizio bidez, lan-araubide finkoan. Izendapena berrestea

CORELLA

Udaltzain izendatzea

ITURMENDI

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez eta funtzionarioen araubidean betetzeko. Izendapen proposamena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Hiri-jarduketarako plan berezia Amillaoko UC-10 unitatean. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia Eulzko 3. poligonoko 60. eta 61. lurzatietan. Behin betiko onespena

ARGUEDAS

Aldaketa, garapen eredua babestearren gorde beharreko lurzoru urbanizaezinaren babes araubideari buruzkoa. Araudia

LEITZA

Oihan aprobetxamendua salgai, enkante publikoaren bidez

LESAKA

Hiri-jarduketarako plan berezia, 2. poligonoko 238. lurzatian. Behin betiko onespena

MILAGRO

Aldaketa lurzoru urbanizagarriaren SI-1 sektoreko SI-1.1 azpisektorean. Behin betiko onespena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

2023ko aurrekontua. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ALLO

Periodo de pago voluntario de diversos impuestos para 2023

DONEZTEBE / SANTESTEBAN

Bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes

ESTELLA-LIZARRA

Notificación de expediente de vehículo abandonado

MONREAL

Baja de oficio en el padrón municipal de habitantes

MURCHANTE

Requerimiento de retirada de vehículo abandonado

MURUZÁBAL

Trámite de audiencia previo a la liquidación del impuesto de plusvalía

VALLE DE EGÜÉS

Edicto posibilidad no sujeción ISIVTNU/2022/151

VIANA

Baja de oficio en el padrón municipal de habitantes

Baja de oficio en el padrón municipal de habitantes

Baja de oficio en el padrón municipal de habitantes