256. ALDIZKARIA - 2021eko azaroaren 9a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

90/2021 FORU DEKRETUA, urriaren 20koa, hein batean aldatzen duena urriaren 23ko 258/2019 Foru Dekretua, zeinaren bidez onetsi baitzen Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren egitura organikoa.

1.1.3. Foru Aginduak

182/2021 FORU AGINDUA, urriaren 21ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariaren urriaren 19ko 179/2020 Foru Agindua, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuko bulegoen atxikipena eta eginkizunak onetsi zituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2262/2021 EBAZPENA, 2021eko urriaren 19koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa-prozesurako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “0011-1365-2021-000089 DORA: “Ortodontziako alanbreak doitasunez tolesteko sistema adimenduna, fabrikazio teknologia aurreratuetan oinarritua”.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

60E/2021 FORU AGINDUA, irailaren 23koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baitira Nafarroako kirol federazioei dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarri arautzaileak, kirol errendimenduko programak gauzatzeko 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 31 bitarte. DDBN identifikazioa: 585175.

65E/2021 FORU AGINDUA, urriaren 29koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, aldatzen duena Kultura eta Kiroleko kontseilariaren irailaren 23ko 60E/2021 Foru Agindua, zeinaren bidez onetsi baitzen Nafarroako kirol federazioei dirulaguntza batzuk emateko deialdia, laguntza horien bidez 2021eko irailaren 1etik 2022ko abuztuaren 31ra bitarte kirol errendimenduko programak gara ditzaten. DDBN identifikazioa: 585175.

121E/2021 Ebazpena, urriaren 15ekoa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emanda, zeinaren bidez onesten baita laguntzen deialdi hau: “Autokontsumorako eta energia-iturri berriztagarrien bidez biltegiratzeko laguntzak, baita bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeko ere”. DDBN identifikazioa: 590074.

448/2021 EBAZPENA, urriaren 22koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2020-2021 ikasturteko Batxilergoko Sari Bereziak esleitzen dituena.

4583E/2021 EBAZPENA, urriaren 20koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, abenduaren 21eko 4513E/2020 Ebazpena aldatzen duena, eta gastua 150.000 euroan handitzen duena.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

186C/2021 EBAZPENA, irailaren 20koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, FCC Medio Ambiente SAU enpresan Iruñeko eta Iruñerriko hiri hondakin solidoen bilketa zerbitzuan aritzen diren langileendako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

195C/2021 EBAZPENA, urriaren 26koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Valtierrako Producciones Vegetales Diferenciadas SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

65/2021 FORU AGINDUA, urriaren 27koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, jendaurreko aldia ebazten duena “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI-EGA 3 sektorean, Nafarroako Ubidearen eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen ondorioetarako.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Corellan goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari buruzkoa, proiektuaren onespenari buruzkoa eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeari buruzkoa. SAT 11249 espedientea.

JENDAURREKO INFORMAZIOAREN TRAMITE BERRIA: “Cascante II” 50MW-eko haize-parkea eta bertatik energia eramateko azpiegiturak, Eólica Cascante SLUk sustatua, Cascanteko, Murchanteko eta Tuterako udal mugarteetan (1154-CE espedientea).

JENDAURREKO INFORMAZIOAREN BIGARREN TRAMITEA: “El Sasillo” eguzki-instalazio fotovoltaikoaren eta haren ebakuazio-azpiegituren proiektua, Solen Energía Navarra SLUk sustatua, Cascanteko udal-mugartean (5011-CE).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TAFALLA

Lan publikoaren eskaintza 2021erako

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABERIN

Egoitza elektronikoa aldatzea

ANTSOAIN

Bikote egonkorren erregistroa arautzen duen ordenantza indargabetzea. Behin betiko onespena

ARAITZ

2022. urteko karga-tasak. Hasierako onespena

ARTAXOA

11/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ARTIKA

2021eko 3., 4. eta 5. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

AGEZA

Ordenantza fiskal orokorra. Hasierako onespena

Aldaketa, Hilerria arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

BAKAIKU

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

3/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

4/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Hasierako onespena

BASABURUA

Udal Planeko aldaketa egituratzailea, jarduera ekonomikoetarako eremu bat sortzeko. Behin betiko onespena

BERIAIN

4/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BERRIOBEITI

Aldaketa, Kultur Etxeko instalazioak erabiltzeko lagapena eta prezio publikoak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

BERRIOZAR

2022rako zerga-tasak. Hasierako onespena

Aldaketa 2022rako ordenantza fiskaletan. Hasierako onespena

BIURRUN-OLKOTZ

Aldaketa egituratzailea, Olkozko 3. poligonoko 96., 97., 346., 421., 425. eta 426. lurzatietan eta SGU-1 Sistema Orokorrean. Behin betiko onespena

CAPARROSO

Jarduera-lizentzia. Eskaera

CINTRUÉNIGO

Epatzea administrazioarekiko auzi-errekurtsoan, 310/2021 zenbakiko prozedura laburtua, ondare-erantzukizunaren arloko ustezko ezespen-ebazpenaren aurka

CORTES

Balorazio txostenaren berrikuspen-proiektua. Jendaurrean jartzea

ELGORRIAGA

Egoitza elektronikoa sortzea

2022rako zerga-tasen hasierako onarpena

ENERITZ

Ordenantza, Udalaren padel pistaren funtzionamendua arautzen duena. Hasierako onespena

ESPARTZA GALAR

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

FUSTIÑANA

Plan partziala AR003 SE006 unitatean. Behin betiko onespena

GESALATZ

7/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

IZKUE

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

LEITZA

2021. urteko 11. aurrekontu aldaketa. Hasierako onespena

2021. urteko 8. 9. eta 10. aurrekontu aldaketak. Hasierako onespena

MÉLIDA

2022ko karga-tasak. Hasierako onespena

MONTEAGUDO

Aldaketa, Eremu publikoko eta herri-lurretako lurzoru, lurgain eta lurpeko aprobetxamendu berezien prezio publikoak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

IRUÑA

Aparkatze mugatuko eta murriztuko eremuak arautzen dituen ordenantzaren behin betiko aldaketa

ERRIPA

Ordenantza, herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Hasierako onespena

SAN ADRIÁN

Jarduera-lizentzia. Eskaera

SESMA

2022rako zerga-tasak

2022rako ordenantza fiskalak

TAFALLA

2022ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egonen diren Tasen Erregulazioaren hasierako onarpena

Aldaketa 19. ordenantza fiskalean, zeinak arautzen baititu herriko jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta lurpearen aprobetxamendu berezia egiteko tasak 2022ako. Hasierako onespena

ULTZAMA

2022rako lan-egutegia

Oihan aprobetxamenduaren enkante publikoa

URRAULBEITI

Egoitza elektronikoa sortzea

EGUESIBAR

Hiri-jarduketarako plan berezia, lurzati batean etxebizitza mota eta lerrokadurak aldatzeko, Elkano-Ibiriku-Egues aldeko AR-1 banaketa eremuko 1. sektoreko B-3 unitate morfologikoan

VIANA

2022ko karga-tasa

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Okupatu aurreko agiriak egiteko deia, eta, egokia bada, ukitutako ondasunak eta eskubideak behin betiko okupatzekoak, eta ordainketa egiteko

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

4/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Ordenantza, tasak arautzen dituena, agiriak, administrazio-izapideak, ziurtagiriak, kopiak eta beste euskarri batzuk, interesdunek eskaturik, eman eta izapidetzeko. Hasierako onespena

Aldaketa, Etxeko eta merkataritzako hondakinak biltzeko zerbitzua emateko eta zerbitzu horren gainerako jarduerak egiteko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

Aldaketa, Ur hornidura, saneamendua eta uraren ziklo integralarekin zerikusia duten gainerako zerbitzu eta jarduerak egiteko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2021-S-379

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía

ALTSASU

Pasabideen gaineko 2021eko kuotak borondatez ordaintzeko epea

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía

BAZTAN

Izen-ematea iraungitzeagatik emandako bajak biztanleen udal erroldan

BERRIOZAR

Periodo de pago voluntario del impuesto de actividades económicas de 2021

Periodo de pago voluntario del impuesto de vados de 2021

CAPARROSO

Periodo de pago voluntario de las tasas, precios públicos y canon de comunales, Segundo semestre de 2021

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial, segundo semestre de 2021

Periodo de pago voluntario del Impuesto de Actividades Económicas 2021

CASCANTE

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

GARÍNOAIN

Periodo de pago voluntario de diversos impuestos para 2022

HUARTE

Periodo de pago voluntario de la contribución urbana y rústica segundo semestre de 2021

MARCILLA

Baja de oficio por denuncia en Padrón Municipal de Habitantes

MURILLO EL CUENDE

Período de pago voluntario del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2021

TUDELA

Periodo de pago voluntario del rolde de riegos

ULTZAMA

Jarduera Ekonomikoen edo Lizentzia Fiskalaren gaineko zerga 2021erako. Borondatez ordaintzeko epea

VALLE DE EGÜÉS

Liquidaciones del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Notificación sustitutoria de la revocación de ayuda concedida
y solicitud de reintegro en expediente AEM/2020/321

ZIZUR MAYOR

Periodo de pago voluntario del impuesto actividades económicas de 2021

ARALARKO ELKARTEA

Aralar Mendiko larreen gaineko 2021eko kuotak borondatez ordaintzeko epea