256. ALDIZKARIA - 2021eko azaroaren 9a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LEITZA

2021. urteko 8. 9. eta 10. aurrekontu aldaketak. Hasierako onespena

Leitzako Udalak, 2021eko irailaren 28an egindako osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zituen Udalaren 2021. urteko aurrekontu orokor eta bakarraren 8., 9. eta 10. aldaketak.

Espedientea Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, herritarrek edo interesdunek aztertu eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202.1 artikuluan xedatutakoari jarraituz.

Inork erreklamaziorik aurkezten ez badu, aurrekontuko aldaketak behin betiko onetsitzat joko dira, aipatu jendaurreko epea iragandakoan.

Leitzan, 2021eko urriaren 27an.–Alkatea, Mikel Zabaleta Aramendia.

Iragarkiaren kodea: L2115354