74. ALDIZKARIA - 2002ko ekainaren 19a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Legeak

18/2002 FORU LEGEA, ekainaren 13koa, Basa fauna eta haren habitatak babestu eta kudeatzeri buruzko martxoaren 5eko Foru Legea aldatzekoa.

AKATS ZUZENKETA, Nafarroako Nekazaritza Ganberari buruzko apirilaren 6ko 4/1998 Foru Legea aldatu zuen martxoaren 27ko 6/2002 Foru Legean.

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

104/2002 FORU DEKRETUA, maiatzaren 20koa, "Nafarroako Kualifikazioen Institutua" izeneko atala arautzen duena.

105/2002 FORU DEKRETUA, maiatzaren 20koa, kanpoko desfibriladore erdiautomatikoen erabilera arautzen duena mediku ez direnentzat.

134/2002 FORU DEKRETUA, ekainaren 17koa, orotariko lanuztea dela eta, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun zentro eta bulegoetan hirugarrenek eginiko funtsezko eta gutxieneko zerbitzuen funtzionamendua bermatzen duena.

127/2002 FORU DEKRETUA, ekainaren 17koa, Iruñeko Miserikordia Etxean bizi direnendako laguntza-zerbitzu funtsezko eta gutxienekoak arautzen dituena.

136/2002 FORU DEKRETUA, ekainaren 17koa, ELA eta LAB sindikatuek 2002ko ekainaren 19rako eta Langile Komisioak eta UGT sindikatuek 2002ko ekainaren 20rako lanuzteetarako eginiko deiak direla eta, errepideko hiri barruko bidaiari-garraio erregularrerako funtsezko zerbitzuen funtzionamendua bermatzen duena.

Xedapen Orokorrak. Ebazpenak

2766/2002 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen titularrak diren Udal eta Mankomunitateek informatika materiala (ordenagailuak, inprimagailuak, modemak, software lizentziak eta sare-txartelak) erosteko dirulaguntzetarako deialdi publikoa onesten duena.

Agintariak eta Langileak

EBAZPENA, 2002ko ekainaren 3koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko gizarte langile izateko 4 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia onesten duena.

122/2002 EBAZPENA, ekainaren 6koa, Justiziako zuzendari nagusiak emana, beste epe bat irekitzen duena Justizia Administrazioko Ofizial, Laguntzaile eta Agenteen Kidegoen lekualdatze lehiaketan eskaerak aurkezteko, Administrazioarekiko Auzietako 7. Epaitegi Nagusiak emandako autoari jarraituz. Justiziako Estatu Idazkaritzaren 2001eko abenduaren 19ko eta Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuko Justiziako zuzendari nagusiaren abenduaren 17ko 254/2001 ebazpenen bidez deitutako lehiaketa da.

624/2002 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Administrazio eta Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan administrari laguntzaile izateko 111 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa eta lekualdatze bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

934/2002 EBAZPENA, maiatzaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Rosa López Jiménez andrea Nafarroako Ospitaleko Eriaren Arazoetarako Atalari atxikitako Eriaren Arazoetarako Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

935/2002 EBAZPENA, maiatzaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Jesús Vicente Arbelaiz andrea Nafarroako Ospitaleko Eriaren Arazoetarako Atalari atxikitako Kodifikazioaren eta Dokumentazio Klinikoaren Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

107/2002 FORU DEKRETUA, maiatzaren 27koa, "Cascante-Murchanteko Hondakin Uren Kolektorea" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaezko desjabetzapena egiteko, presakoa dela adierazten duena.

682/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 13koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana. Honen bidez aldatzen dira "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanak" lehiaketan aurkeztutako "Dokumentazioa" eta "Eskaintza ekonomikoa" izeneko gutunazalak irekitzeko jendaurreko ekitaldiaren egun-orduak.

101/2002 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutua eta Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Nagusia garbituko dituen zerbitzua kontratatzeko espedientea onetsi, adjudikazio prozedura hasteko agindu eta tramitazioa presakoa dela deklaratzen duena.

604/2002 EBAZPENA, ekainaren 17koa, Vianako Printzea Erakundea-Kultura zuzendari nagusiak emana, 2002. urteko Nafarroako Jaialdien programa egiteko langileen zerbitzua kontratatzeko baimena ematen duena.

1052/2002 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren zenbait zentrotarako ekorradiologia ekipoak erosteko gastua egiteko baimena ematen duena (OB3/2002 lehiaketa).

1053/2002 EBAZPENA, maiatzaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren zenbait zentrotarako laborategiko ekipoak eta bestelakoak erosteko gastua egiteko baimena ematen duena (OB5/2002 lehiaketa).

1063/2002 EBAZPENA, maiatzaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zentroak diagonosi ekipoez eta bestez hornitzeko kontrataziorako gastua baimentzen duena (OB6/2002 lehiaketa).

1064/2002 EBAZPENA, maiatzaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zentroak monitorizazio ekipoez hornitzeko kontrataziorako gastua baimentzen duena (OB4/2002 lehiaketa).

530/2002 EBAZPENA, maiatzaren 31koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "N-121, Iruña-Tutera errepideko 28+600 k.p.an (Puiuko bihurgunea) trazadura aldatzea" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

531/2002 EBAZPENA, maiatzaren 31koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "164/423 k.p.ko goiko pasagunea, Zaragoza- Altsasu lineako 164/153 k.p.ko trenbide pasagunea kentzeko Orizko udal mugapean (Nafarroa)" izeneko proiektuaren jendaurreko informazioa ebatzi eta ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

ADMINISTRAZIO BAIMEN BATI BURUZKO JENDAURREKO INFORMAZIOA, Irurtzun, Aizkorbe, Gulia, Saratsate, Eritze, Saratsa, Añezkar, Oteitza, Elkarte, Ballariain eta Berriogoitin instalazio elektrikoa jartzeko, eta zehazki haren onura publikoa deklaratzen duena. 7121 A.T. - JAA/jlp espedientea.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2002ko maiatzaren 20koa, Nafarroako Gobernuak hartua, bideragarritasun ekonomikoa zehaztu gabe utzitako toki entitateak 2001-2003 hiru urteko Toki Azpiegituren Plan Berezian behin-behinekoz sartzen dituena.

62/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 12koa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatearen eta Estatuko Administrazioaren arteko Lankidetza Batzordeak Zenbait zerga hein batean aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeko martxoaren 14ko 3/2002 Foru Legeari buruz izenpetu duen hitzarmena argitaratzeko agindua ematen duena.

1186/2002 EBAZPENA, maiatzaren 13koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana. Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egiten dio San Fermín 960 zk.ko N.E.S.k sustatzen duen proiektuari, hots, Arradan 6 kg.ko zerrikumeak hazteko zerri-ustiategia eraikitzeko proiektuari.

68/2002 EBAZPENA, apirilaren 15ekoa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren eta Nafarroako Unibertsitatearen arteko Lankidetza Itunaren testua onesten duena. Itun horren xedea da Iruñean, 2002ko apirilaren 21, 22, 23, 24, 25 eta 26an, Infografiako "Malofiej 2002 - Diez Años" Nazioarteko Sariak antolatzea.

106/2002 EBAZPENA, maiatzaren 27koa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, unibertsitateko garraiorako laguntzen 2002-2003 ikasturterako deialdia eta zerbitzu horren Hitzarmena onesten dituena.

371/2002 EBAZPENA, maiatzaren 8koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko Gaztelania eta Literatura, Ingurunearen Ezagutza, Matematika, Musika eta Arte hezkuntza (plastika) arloetarako, Anaya argitaletxeak duen "La tira de colores" izeneko proiektu editoriala baimendu eta dagozkion curriculum materialak Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan erabiltzeko baimena ematen duena.

416/2002 EBAZPENA, maiatzaren 15ekoa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko Atzerriko Hizkuntzaren arlorako (ingelesa), Burlington Books argitaletxeak duen "New Discower for ESO 1" izeneko proiektu editoriala baimendu eta dagozkion curriculum materialak Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan erabiltzeko baimena ematen duena.

417/2002 EBAZPENA, maiatzaren 15ekoa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, Gizarte Zientzien arloan (Geografia eta Historia), DBHko lehen kurtsoko Geografia eta Historiarako eta DBHko hirugarren kurtsoko Geografiarako, Santillana argitaletxeak duen proiektu editoriala baimendu eta dagozkion curriculum materialak Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan erabiltzeko baimena ematen duena.

474/2002 EBAZPENA, ekainaren 11koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana. Ebazpen honen bidez ondoko Ebazpen hau aldatu da: 441/2002 Ebazpena, maiatzaren 27koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartu eta bertara igotzeko, hala nola Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoetan sartzeko hautapen prozeduretarako, eta Bigarren Hezkuntzako irakasleen Kidegoko karrerako funtzionarioek espezialitate berriak hartzeko prozeduretarako deialdietan aurrez ikusitako epaimahaietako kideak izendatzen dituena.

471/2002 EBAZPENA, maiatzaren 23koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko "Elikagaien biltegi-jabeak" sektorearen lan hitzarmen kolektiboa (58/2002 espediente zenbakia) erregistratu, gordailatu eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteak.

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteen ebazpenak.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Ediktuak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera ekonomikoen gaineko 2002ko zerga. Ordaintzeko epea luzaturik

I R A Ñ E T A

Finkak okupatu aitzineko aktak egiteko

T U T E R A

Enkantea, Tuterako biztanleen herrilurretako Barcelosa bazkalekuko belarrak errentan emateko, % 20 merkeago

I R U Ñ A

Lekualdatze lehiaketa murrizturako deialdia, udal ikastoletako irakasle funtzionarioendako eta Udalaren egungo plantilla organikoko lanpostu hutsak betetzeko

A N T S O A I N

Ebazpenaren jakinarazpena

Zehapenen jakinarazpena

Arau-hausteen jakinarazpena

B E R R I O Z A R

Behin betiko onespena 2002ko plantilla organikoari

ETXARRI-ARANATZ

UE-9 birzatitzeko proiektua behin betikoz onetsirik

UE-32ko normalizazio eta mugapen proiektua behin betikoz onetsirik

O L T Z A

Aurrekontuko 2/2002 aldaketa. Hasierako onespena

I R U Ñ A

Iturrama auzoan gizarte etxe, liburutegi eta kirol dotaziorako proiektua eta exekuzio oinarriak prestatzeko kontratuaren adjudikazioa

TIEBAS-MURU ARTEDERRETA

Tiebas-Muru Artederretako Udal Planeko U.E. 2ko lurzatiaren xehetasun azterlana

A N T S O A I N

Arau-hausteen jakinarazpena

D E I K A Z T E L U

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batez onetsirik

2002ko lan-egutegia eta lanerako balio gabeko egunak onestea

2001eko kontu orokorrak behin betikoz onetsirik

B A R A Ñ A I N

Salaketen jakinarazpena

M E A N O

2002ko aurrekontua onetsirik

O R O N T Z E

2001eko kontuak

TORRES DEL RIO

Aurrekontuko 2/2002 aldaketa hasiera batez onetsirik

B A R A Ñ A I N

Udalaren 2002ko plantilla organikoa onetsirik

A L L I N

2002ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Behin betiko onespena

D O N A M A R I A

2002ko aurrekontua behin betikoz onetsirik

E S P A R T Z A

Lerrokaduren azterlana hasiera batez onetsirik

G A L I P E N T Z U

UA-3 unitatearen aldaketa behin betikoz onetsirik

O L A I B A R

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren hautapena

U R R O T Z

2002ko aurrekontua behin betikoz onetsirik

L I Z A R R A

Salaketen jakinarazpena

L E S A K A

2002. urteko plantilla organikoa

L I Z A R R A

Zehapenaren jakinarazpena

A R E L L A N O

Landa bide publikoen erabilera arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

M A R T Z I L L A

Aurrekontuko aldaketen hasierako onespena

4.2 exekuzio unitatearen borondatezko birzatiketa. Behin betiko onespena

S A R T A G U D A

E D I K T U A

V I A N A

2002ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Obra kontratua esleiturik

A Z K O I E N

Trafikoko salaketak

A I T Z O A I N

2002ko aurrekontu arrunta hasiera batean onetsirik

2001eko kontuak hasiera batean onetsirik

A R T I K A

2001eko kontuak hasiera batean onetsirik

2002ko aurrekontu arrunta hasiera batean onetsirik

E L K A R T E

2002ko aurrekontu arrunta hasiera batean onetsirik

2001eko kontuak hasiera batean onetsirik

A N T Z I N

Jarduera sailkatua

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua

B A R A Ñ A I N

Jarduera sailkatua

F A L T Z E S

Jarduera sailkatua

F U S T I Ñ A N A

Jarduera sailkatua

I B A R G O I T I

Jarduera sailkatua

I M O T Z

Jarduera sailkatua