59. ALDIZKARIA - 2002ko maiatzaren 15a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

458/2002 FORU AGINDUA, apirilaren 18koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, azaroaren 9ko 4466/1999 Foru Agindua aldatzen duena, Garraio Zerbitzuari dagokionez. Foru Agindu horren bidez Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko bulegoetako egitura ezarri zen.

Agintariak eta Langileak

79/2002 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, José Olazarán Iribarren jauna Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuko Afera Orokorretarako Ataleko burutzatik kentzea xedatzen duena, erretiroa hartu baitu.

80/2002 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Eva Zarranz Alli andrea Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuko Lankidetza, Segurtasun eta Udaltzaingoen Koordinaziorako Zerbitzuaren barnean Afera Orokorretarako Ataleko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

81/2002 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Santiago Alberdi Calvo jauna Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Kudeaketa Ekonomikoaren Ataleko burutzatik kentzea xedatzen duena, erretiroa hartu baitu.

82/2002 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Joaquín Esteban López jauna Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Etengabeko Prestakuntzaren Ataleko burutzatik kentzea xedatzen duena.

83/2002 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Joaquín Esteban López jauna Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Kudeaketa Ekonomikoaren Ataleko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

84/2002 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Cruz Martínez Erausquin jauna Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Etengabeko Prestakuntzaren Ataleko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

EBAZPENA, 2002ko apirilaren 22koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko OLT-EDU izateko lau lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

EBAZPENA, 2002ko apirilaren 29koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Administrazio Auzitegiko mahaikide izateko bi lanpostu, mailaz igotzeko lehiaketaren bidez, betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

504/2002 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Erabiltzaileari Laguntzeko Ataleko Buruaren postua izendapen libreko sistemaren bidez betetzeko deialdia egiten duena.

505/2002 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Kudeaketa Ataleko Buruaren postua hautaketa librearen sistemaren bidez betetzeko deialdia egiten duena.

506/2002 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Langileen Kudeaketa Ataleko Buruaren postua hautaketa librearen sistemaren bidez betetzeko deialdia egiten duena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

EBAZPENA, 2002ko maiatzaren 2koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, udal kreditazioko txartelak ekoitzi, zabaldu eta iragartzeko hornidura, Toki Administrazioko Departamentuak sustatua, kontratatzeko espedientea onesten duena.

402/2002 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Teknikoki onesten du "Mendillorrin, iparraldeko aterabidearen eta Telleriako biribilgunearen artean Bide Berria Bikoizteko" proiektua eta jendaurrean jartzen proiektu horrek erasaten dien ondasun eta eskubideen zerrenda, Ebazpen honen eranskinean ageri dena.

412/2002 EBAZPENA, apirilaren 18koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Erriberriko udal mugapean, Zaragoza-Altsasu trenbidearen 133/048 k.p.an, trenbidearen azpiko oinezkoendako iraganbidea" egiteko proiektua teknikoki onetsi, desjabetzapen espedienteari hasiera eman eta proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena.

220/2002 EBAZPENA, apirilaren 9koa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuak Lekarozko udalerrian (Nafarroa) duen erabilera anitzeko guneko kirol instalazioko bezeroen argibide zerbitzua, eraikin, kirol pista, kanpoko kirol belardi, udako igerileku eta inguruko hesiaren mantentze-lanak eta garbiketa eta beste zerbitzu eta jarduera batzuk adjudikatzen dituena.

497/2002 EBAZPENA, apirilaren 22koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikasgelategiko barru aldeko argiztapena berritzeko obren II Aldiaren kontrataziorako gastua baimendu eta espedienteari hasiera ematen diona.

DEIALDIA, "Gas naturaleko adarra, E-28 posizioa. Ablitas-Barillas eta Monteagudo (Nafarroa)" izeneko proiektuak ukituriko zenbait finka okupatu aitzineko aktak egitekoa.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Kasedan instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari eta proiektua onesteari buruzkoa, eta zehazki haren onura publikoa deklaratzea. SCE00263 - JAA/jlp espedientea.

Beste Xedapenak

403/2002 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako "Ehun-Merkataritza" sektorearen lan hitzarmen kolektiboko lansariak berrikusteko akordioa, 2001. urteari dagokiona, (51/2002 espediente zenbakia) erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

443/2002 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Tuterako "Guardian Navarra S.L." enpresaren lan hitzarmen kolektiboaren hein bateko aldaketa erregistratu, gorde eta argitaratzea erabakitzen duena (Espediente zenbakia: 47/1998).

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedientea.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Jakinarazpen ediktua.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Altsasu, Olazti eta Ziordiko Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitatea

2002ko plantilla organikoa hasiera batez onetsita

2002ko aurrekontu arrunta hasiera batez onetsita

2001eko kontuak onetsita

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko zehapenen jakinarazpena

E G U E S I B A R

Zehapenen jakinarazpena

M E N D I G O R R I A

2002. urteko aurrekontua

O B A N O S

Plantilla organikoa eta lan-eskaintza publikoa

UHARTE-ARAKIL

Kalifikazio juridikoa aldatzea eta soberako lurzati deklaratzea

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsirik

UO-18 unitatearen xehetasun azterlaneko aldaketa hasiera batez onetsirik

I R U Ñ A

Zehapen espedienteetako zehapenen jakinarazpena

B E R R I O Z A R

Zehapenen jakinarazpena

B U R L A T A

E D I K T U A

C I N T R U E N I G O

2002ko plantilla organikoa

200ko aurrekontuak

B E R R I O Z A R

Salaketen jakinarazpena

A N T S O A I N

Arau-haustearen jakinarazpena

A R T A X O A

Aldaketa puntual baten hasierako onespena Artaxoako Udal Plana 2. sektorea, 4. eremu homogeneoa

Xehetasun azterlan baten behin betiko onespena

Z I Z U R

Hasierako onespena, xehetasun azterlan bati eta mugapen aldaketa bati

Aurrekontuko aldaketak

F I T E R O

2000ko kontuen onespena

Ehiza barruti publikoa eratzea

Aurrekontuaren hasierako onespena

O L T Z A

A.S.etako aldaketa baten hasierako onespena

2002ko aurrekontuko 1/2002 aldaketa espedientea

A N T S O A I N

Arau-hausteen jakinarazpena

C A B A N I L L A S

Herrilurretako lurzatietan harria ateratzeko hasiera bateko esleipena

L U K I N

Lukingo eraikinak lehen aldiz erabili eta okupatzeko lizentziak arautzen dituen ordenantzaren hasiera bateko onespena

A Z K O I E N

U-5 sektoreko ("El Escopar" industrialdea) A.S.en aldaketa

D E I E R R I

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra eta hura betearazteko oinarriak behin betikoz onestea

A N T S O A I N

Arau-hausteen jakinarazpena

Z A N G O Z A

Salaketen jakinarazpena

A L T S A S U

Zehapen ebazpena

A R A N G U R E N

Arau-hausteen jakinarazpena

A N T S O A I N

Zehapenen jakinarazpena

A R G U E D A S

Enpresak ezarri eta handitzeko inbertsioetarako laguntzak edo dirulaguntzak arautzen dituen ordenantza hasiera batez onetsita

Udal kiroldegia arautzen duen ordenantza hasiera batez onetsita

Planeamenduko Arau Subsidiarioetako aldaketa

B U R L A T A

Udalaren 2001eko aurrekontua hasiera batez onetsita

I R U Ñ A

Ebazpenaren jakinarazpena

A T A R R A B I A

Arau-hausteen jakinarazpena

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

2002ko plantilla organikoa

F U N E S

Deialdia, Funesko Udaleko administrari laguntzaile izateko lanpostu bat, oposizio-lehiaketa bidez eta lan-araubide finkoan, betetzeko

E G U E S

Zehapenaren jakinarazpena

O I B A R

Laguntza teknikoa adjudikatuta

B E R R I O Z A R

Lizitazio iragarkia: Haur Eskolaren ikastetxea kudeatzea

Z A R R A K A Z T E L U

Lehiaketa irekia, Zarrakazteluko herriguneko zenbait kaletako zoladura eta hornidura, saneamendu zein euri-ur sareak berritzeko lanak kontratatzeko

Lehiaketa irekia, Zarrakazteluko herriguneko argiak berritzeko lanak kontratatzeko

Lehiaketa irekia, Zarrakazteluko herriguneko zenbait kaletako zoladura eta hornidura, saneamendu zein euri-ur sareak berritzeko lanetarako laguntza teknikoa kontratatzeko

D E I E R R I

Ziritzako etxoletako argiteria kontratatzea, prozedura irekiaren eta enkantearen bidez. Presako izaera

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko zehapenen jakinarazpena

BURLATAKO UDALAREN KIROL PATRONATUA

Lehiaketa publikoa, Burlatako "El Soto" udal igerilekuen zainketa, garbiketa, atezaintza eta arropazaindegiko lanak kontratatzeko, udarako

L E R I N

Administrari laguntzaile lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia

I R U Ñ A

Ebazpenen jakinarazpena

L E A T X E

Laguntza teknikorako lehiaketa publikoa

I R U Ñ A

Zehapen espedienteei hasiera ematearen jakinarazpena

L E R I N

Administrari lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia, barne sustapen murriztuaren bitartez

I R U Ñ A

Ibilgailu abandonatuen gaineko errekerimenduen jakinarazpena

L E R I N

Kirol eta kultur koordinatzaile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia

A N T S O A I N

Arau-haustearen jakinarazpena

F U N E S

Funesko Udaleko erdi mailako teknikari izateko lanpostu bat oposizio murriztuaren bitartez betetzeko deialdia. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda. Ariketak hasteko tokia, eguna eta ordua

E G U E S I B A R

Arau-hausteen jakinarazpena

L E R I N

Herrilan eta zerbitzuen arduradun orokor izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia, barne sustapen murriztuaren bitartez

I R U Ñ A

Ebazpenen jakinarazpena

C O R E L L A

Jarduera sailkatua

F U N E S

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

G A L A R

Jarduera sailkatua

L O D O S A

Jarduera sailkatua

MURILLO EL CUENDE

Jarduera sailkatua

OROTZ-BETELU

Jarduera sailkatua

E R R O N K A R I

Jarduera sailkatua

S U N B I L L A

Jarduera sailkatua

U L T Z A M A

Jarduera sailkatua

A L T S A S U

2002ko urtarrilaren 1etik aurrera eragina izango duten ordainarazpen ordenantzetako aldaketa behin betiko onetsirik