92. ALDIZKARIA - 2001eko uztailaren 30a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

164/2001 FORU DEKRETUA, ekainaren 25ekoa, Eratsungo iralekuen gaineko transakzio hitzarmenaren oinarri orokorrak onesten dituena.

197/2001 FORU DEKRETUA, uztailaren 16koa, Farmazia Laguntzari buruzko azaroaren 16ko 12/2000 Foru Legea farmazia bulegoen arloan garatzeko arauak ematen dituena.

Xedapen Orokorrak. Ebazpenak

769/2001 EBAZPENA, ekainaren 13koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Honen bidez maiatzaren 2ko 502/2001 Ebazpenean atzeman diren akatsak zuzentzeko agindua ematen da. Aipatu ebazpen hura eman zen Nafarroako Unibertsitate Publikoko Hauteskunde Arautegia argitaratzeko, Gobernu Batzordeak 2001eko martxoaren 27an hartutako Erabakiaren bidez onetsi baitzuen.

Agintariak eta Langileak

267/2001 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzeko eta bertara igotzeko eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoetan sartzeko hautapen prozeduretako espedientea onesten duena.

269/2001 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko hezkuntza ikuskatzaileen kidegoan sartzeko oposizio-lehiaketarako espedientea onesten duena.

403/2001 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Osasun kontseilariak emana. Honen bidez aldatzen da 150/1998 Foru Agindua, urriaren 8koa, Osasun kontseilariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan merezimendu lehiaketa bidezko Aldez Aurreko Barne Egokitzapenaren sistema arautzeko prozedura berezia ezartzen duena.

404/2001 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Osasun kontseilariak emana. Honen bidez aldatzen da Osasun kontseilariak 1998ko urriaren 8an emandako 151/1998 Foru Agindua, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartzeko eta bertako A mailako osasun langileen lanpostuak (A.1 eta A.2 estamentuak) betetzeko prozedurak arautu eta horrelakoetan aplikatu beharreko baremoak finkatzen dituena.

405/2001 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Osasun kontseilariak emana. Honen bidez aldatzen da 152/1998 Foru Agindua, urriaren 8koa, Osasun kontseilariak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartzeko eta bertako lanpostuak, A mailako osasun langileenak (A.1. eta A.2. estamentuak) izan ezik, betetzeko prozeduretan aplikatuko diren merezimenduen baremoak ezartzen dituena.

406/2001 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Osasun kontseilariak emana. Honen bidez aldatzen da Osasun kontseilariak 1994ko otsailaren 7an emandako Foru Agindua, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun laguntzaz kanpoko atal eta unitateetako burutzak eta erizaintza unitateetako burutzak merezimendu lehiaketa bidez betetzeko deialdietarako oinarri orokorrak eta baremoak onesten dituena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

608/2001 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "N-232 errepidean bide-bikoizketa egitea: 1. tartea (Probintziako muga-Tuterako saihesbidearen hasiera) eta 2. tartea (Tuterako saihesbidearen bukaera-probintziako muga)" izeneko obren proiektua kontratatzeko espedientea onesten duena.

316/2001 EBAZPENA, ekainaren 14koa, Kultura zuzendari nagusiak emana, Julián Gayarreren mausoleoa (Erronkari, Nafarroa) konpontzeko lanak presakoak direla deklaratzen duena.

825/2001 EBAZPENA, ekainaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Tuterako "Reina Sofía" ospitaleko zenbait tokitan aire egokituko ekipoak jartzeko gastua baimendu eta obra adjudikatzen duena.

582/2001 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Bide berria egitea: Merkantzien geltokia - N-121 - Garraioaren Hiria" proiektua jendaurrean jartzeko epea ebatzi eta behin betikoz onesten duena.

593/2001 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "NA-5310 errepidea zabaldu eta hobetzea, San Martin Unxetik Uxuera bitarte" proiektua jendaurrean jartzeko epea ebatzi eta behin betikoz onesten duena.

Beste Xedapenak

369/2001 EBAZPENA, ekainaren 5ekoa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Infolocal Proiektuaren barruan Nafarroako toki entitateetan ezarriko den Udal Zerbitzuak Erabiltzeko Txartelaren ezaugarri teknikoak eta diseinua onesten dituena.

OHARRA, Nekazaritzako Egituren Zerbitzuak emana, Beintza-Labaien aldeko Lurzati Berrantolamenduari buruzko behin betiko Erabakiaren onespena aditzera emateko.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

L I N T Z O A I N

2001eko aurrekontua hasiera batez onetsita

A N T S O A I N

E D I K T U A

C A S T E J O N

Udaltzain izateko lanpostu bat betetzeko deialdiaren aldaketa

M I L A G R O

Arau subsidiarioetako aldaketa hasiera batez onetsita

A Z K O I E N

Albiente izateko bi lanpostutarako izendapenak

S A R T A G U D A

E D I K T U A

A L T S A S U

Alkatetzaren 66. ebazpena

L E S A K A

U.E. 9ko birpartzelazio proiektuari eta hirigintza hitzarmenari hasierako onespena

E R R I B E R R I

Arau-hausteen jakinarazpena

A L T S A S U

Altsasuko Burunda Udal Pilotalekuko obren proiektua idazteko eta zuzentzeko lehiaketa publikorako deialdia

EUSKERA KUDEATZEKO IPARRALDEKO EUSKERA MANKOMUNITATEA

2001eko aurrekontuaren hasiera bateko onespena

Z A N G O Z A

Zangozako Udalerako igeltserotzako ofizial izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia. Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

Zangozako Udalerako igeltserotzako ofizial eta gidari izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia. Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

A R A N T Z A

Bake epaile titularraren hautaketa.

Obreen esleipena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Arau-hausteen jakinarazpena

T U T E R A

Obren kontratazioa

Tuterako autobusen hiriko zerbitzua kontratatzeko lehiaketa publikoa

G A L D I O

Laguntza teknikoa kontratatzeko lehiaketa

L I Z A R R A

Deialdia, Lizarrako Udalaren etxez etxeko laguntza zerbitzurako famili langile izateko lanpostu bat oposizio- lehiaketa bidez betetzeko Izendapen proposamena

Deialdia, Lizarrako Udaleko oinarrizko gizarte zerbitzurako administrari laguntzaile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko Izendapen proposamena

E G U E S

Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda, udaltzain izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian

Z A B A L E G I

2001eko aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batez onetsita

I R U Ñ A

Trafiko arau-hausteen gaineko ebazpen proposamenen jakinarazpena

L A R R A U N

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

O D I E T A

Jarduera sailkatua

O T E I T Z A

Jarduera sailkatua

A Z K O I E N

Jarduera sailkatua

R I B A F O R A D A

Jarduera sailkatua

SAN ADRIAN

Jarduera sailkatua

T U T E R A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

D E I E R R I

Jarduera sailkatua

B A Z T A N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

B E R I A I N

Jarduera sailkatua

L E R I N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

V I L L A F R A N C A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

M O N T E A G U D O

Monteagudoko Udal Plana behin betiko onetsita