8. ALDIZKARIA - 2022ko urtarrilaren 13a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

81/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana. Honen bidez onesten da 2021eko abenduan Nafarroako Foru Komunitatean gertatutako ohiz kanpoko eurite eta uholdeek ukitutako udalerrien zerrenda, eta zehazten dira kalte horiek ukitutako pertsona fisiko eta juridikoek izan ditzaketen zerga salbuespenak eta horiek aplikatu dituzten udalerriei eman beharreko konpentsazioak.

1/2022 FORU AGINDUA, urtarrilaren 3koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez 2022. urterako garatzen baita balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

409/2021 EBAZPENA, abenduaren 20koa, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko Ekonomiaren eta Profesionalen Kudeaketarako Zerbitzuko buruak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda: deialdia, batetik, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua erakunde autonomoan osasun publikoko ikuskatzailea (Farmazia - Medikuntza) izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautapen proben bidez horrelako lanpostuetan aldi baterako kontratazio bidez eta aldi baterako barne igoeraren bidez aritzeko izangaien zerrendak osatzeko.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko abenduaren 15ean hartua, Iruñerriko Hondakinen Tratamendurako Zentroaren (Iruñerriko Ingurumen Zentroa, IIZ) Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala onesten duena. Iruñerriko Zerbitzuak SA (IZSA) da sustatzailea.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

350/2021 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, deialdi hau onesten duena: “Nafarroako toki-erakundeentzako dirulaguntzak ehiza espezieek egindako kalteak prebenitzearren, 2022”. DDBN identifikazioa: 601223.

1.7. BESTELAKOAK

75/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 17koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, abiarazten duena ondorengo proiektuek ukitutako ondasun eta eskubideak desjabetzeko prozeduraren tramitazioa: “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, Ega 5 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”, “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, EGA 7A alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”, “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, EGA 7B alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”, “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, EGA 8 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”, eta “Ureztalurretako jarduketen proiektua XXVI. sektorean, EGA 9 alderdian, Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzeko”.

95/2021 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita “Kodesko Las Llanas haize-parkea, 1. fasea, Azuelo” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda.

1/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 5ekoa, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako hegazti ustiategi guztietan hegazti gripearen aurkako biosegurtasun neurriak ezartzen dituena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

LESAKA

Deialdia, administrari-ofizial lanpostu bat aldi baterako kontratuarekin betetzeko izangaien zerrenda bat eratzeko

TUTERA

Lan publikoaren eskaintza 2021erako

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Birpartzelazio proiektua, Munetako UNC-3 unitatean.
Hasierako onespena

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena Munetako UNC-3 unitatean. Jendaurrean jartzea

Birpartzelazio proiektua, Munetako UNC-2 unitatean.
Hasierako onespena

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena Munetako UNC-1 unitatean. Jendaurrean jartzea

ARAKIL

Xehetasun-azterketa, Hiriberri Arakilgo 13. poligonoko
246. lurzatian. Hasierako onespena

AIEGI

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 1397. eta 1398. lurzatietan. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Aldaketa arau subsidiarioetan, E-6 lekunean. Hasierako onespena

CORELLA

Herri-ondasunak berreskuratzeko transakzio-hitzarmenaren oinarri partikularrak, honako alderdi hauetarako: Camino de la Balsa
de la Muga, El Castillón, Regazuelo, Rio de las Minas, Camino
del Valle, Tambarria, Carasol de Tambarria, Santa Lucía, Cara Cierzo, La Sarda, La Dehesilla eta Ontinar (10. eta 11. poligonoak). Akats zuzenketa

ERATSUN

Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

ESTERIBAR

Xehetasun-azterketa, Larrasoañako 21. poligonoko 29. lurzatian. Hasierako onespena

GOIZUETA

5. poligonoko 108. herri-lurzatiaren desafektazioa.
Hasierako onespena

LAKUNTZA

Xehetasun-azterketa 2. poligonoko1138. lurzatian. Hasierako onespena

MILAGRO

Bikote egonkorren erregistroa arautzen duen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

OTSAGABIA

U.E. 1.10-1.11 exekuzio unitatearen borondatezko birpartzelazio proiektua. Hasierako onespena

Hirigintza-hitzarmena U.E. 1.10-1.11 exekuzio unitaterako. Jendaurrean jartzea

SAN ADRIÁN

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, Udal Plan Orokorraren S-12, S-13 eta S-14 sektoreen aldaketa egituratzaileari buruzkoa. Hasierako onespena

ZANGOZA

Ordenantza fiskala, arautzen dituena lur-ondasunen gaineko kontribuzioaren zergaren karga-tasak eta aukerako hobariak

Ordenantza fiskala, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duena. Hasierako onespena

Aldaketa 2022rako, tasa eta prezio publikoen ordenantzetan. Hasierako onespena

UHARTE ARAKIL

Herri-lurraren okupazioa, 1. poligonoko 175. lurzatian. Hasierako onespena

UXUE

Aldaketak arau subsidiarioetako determinazio xehakatuetan. Hasierako onespena

VILLATUERTA

1. poligonoko 1827. lurzatiari bide publikoko soberakin kalifikazioa ematea. Hasierako onespena

DEIERRI

Zurukuaingo UE ZUR 9 unitatearen (21. poligonoko 5. lurzatia) borondatezko birpartzelazioa. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, Zurukuaingo 21. poligonoko 5. lurzatian. Hasierako onespena

ZABALTZA

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Desjabetzea, Elkarte, Ballariain, Berriogoiti eta Berriobeitiko saneamendurako