45. ALDIZKARIA - 2022ko martxoaren 3a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

224/2022 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana, betebehar espezifikoko kontratupeko irakasle doktore bat kontratatzeko lehiaketarako deia egiten duena.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

7/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 16koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, esku-hartze orokorreko proiektu bat onesten duena Iruñeko Iturrama auzoko 40 jabeen erkidegotarako (“P.I.G. Rinaldi” 32. esp.).

8/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 16koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, esku-hartze orokorreko proiektu bat onesten duena Iruñeko Txantrea auzoko 3 jabeen erkidegotarako (“PIG Valtierra 7” 33. esp.).

10/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 16koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, esku-hartze orokorreko proiektu bat onesten duena Iruñeko Txantrea auzoko 4 jabeen erkidegotarako (“PIG Valtierra 10” 35. esp.).

11/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 16koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, esku-hartze orokorreko proiektu bat onesten duena Iruñeko Txantrea auzoko 2 jabeen erkidegotarako (“PIG Urrotz 34-35/11” 36. esp.).

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

20E/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 8koa, Herritarrekiko Harremanetako Kontseilariak emana, “Toki entitateentzat laguntzak 2022. urtean euskara erabiltzeko eta sustatzeko” izeneko dirulaguntzen deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 609712.

21E/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 10ekoa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, irabazi-asmorik gabeko gizarte entitateentzako 2022ko laguntzen deialdia onesten duena, euskararen erabilera edo presentzia soziala sustatzeko jarduerak egiteko. BDNS zenbakia: 610041.

25E/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 14koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, 2022ko deialdia onesten duena toki-erakundeei eta entitate sozialei dirulaguntzak emateko, Europako eta mugaz gaindiko lankidetza jarduerak sustatze aldera. DDBN identifikazioa: 610428.

28E/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita dirulaguntzen deialdi bat euskara erabiltzeko prentsa idatzian, irratietan eta online hedabideetan, eta hedabideak digitalizatzeko prozesuetan, 2022. urterako. DDBN identifikazioa: 610631.

31E/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, 2022ko deialdia onesten duena laguntzak emateko Nafarroako Foru Komunitateko lantoki pribatuetan euskararen erabilera eta presentzia sustatzeko. DDBN identifikazioa: 610899.

65/2022 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, oinarri arautzaileak onesten dituena 2022ko deialdi baterako, zeinaren bidez laguntzak ematen baitira finantzaketa publikoari lotuta dauden eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileek agintzen dituzten tratamendu medikoei atxikitzen laguntzeko, 2021eko urritik 2022ko irailera. DDBN identifikazioa: 608507.

3/2022 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez zuzentzen baita Ingurumeneko zuzendari nagusiaren abenduaren 20ko 376/2021 Ebazpenaren argitalpenean atzemandako akatsa. Ebazpen horren dirulaguntza deialdi hau onetsi zen: “Nafarroako toki entitateei ehizazainak kontratatzeko laguntzak ematea 2022an” (DDBN identifikazioa: 601752).

98/2022 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, abuztuaren 5eko 858/2021 Ebazpena aldatzen duena, 1.616 titularri labore proteikoei lotutako laguntzaren %10 ordaintzeagatik. Ordaindu beharreko zenbatekoa 75.440,83 euro dira. Ebazpena, 1.489 titularri finantza-diziplinaren itzulketa ordaintzekoa, 2020ko kanpainako labore proteikoei lotutako laguntzaren %10 ordainduz; emakidaren balioa, guztira, 1.906,07 eurokoa da. Guztira ordaindu beharreko zenbatekoa 77.346,90 eurokoa da, 1.616 titularri.

1.7. BESTELAKOAK

49/2022 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdia egiten baita eta jarraibideak ezartzen Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozesurako, aipatu ikasleek Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egin ditzaten 2022-2023 ikasturtean.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. “Corral del Molino I” (lehen, “La Senda” zuen izena) 23,2 MW-ko haize-parkearen eta haren ebakuazio-azpiegituren onura publikoa zehazki deklaratzea, Corella, Castejón eta Tuterako udal-mugarteetan (Espedientea: 1170-ce).

JENDAURREKO INFORMAZIOA. “El Montecillo” 40,6 MW-eko haize-parkearen eta bere ebakuazio azpiegituren onura publikoa zehazki deklaratzea. Corellako udal-mugartean dago (Espedientea: 1169-ce).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

MILAGRO

Deialdia, udaltzain-agentearen lanpostu bat betetzeko oposizio bidez

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABERIN

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko 124. eta 133. artikuluetan (gorde beharreko lurzoru urbanizaezina, ustiatze naturalerako balioa). Hasierako onespena

ALLO

SG-EL-04 sistema orokorrerako lurren zuzeneko okupazioaren exekuzioa, Udal Plan Orokorraren arabera. Hasierako onespena jendaurrean jartzea

ANTSOAIN

Dirulaguntzen deialdia, Antsoaingo elkarte eta establezimenduetan euskarazko edo ele biko kartelak eta errotuluak jartzeko. Laburpena

ARELLANO

Borondatezko birpartzelazio proiektua UA-34 unitatean. Behin betiko onespena

Urbanizazio proiektua UA-34 unitatean, 1. poligonoko 1214. lurzatian. Hasierako onespena

ARROITZ

Deialdia, 2022an autokontsumoko instalazio fotovoltaikoetarako dirulaguntzak banakako ebaluazio-araubidean emateko. Laburpena

BAKAIKU

Ordenantza, udalerriko telekomunikazio sareetako instalazio erradioelektrikoak arautzen dituena. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Gizarteratze eta/edo gizarte-larrialdiko prozesuetarako 2022ko laguntzak. Laburpena

BERA

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

BERTIZARANA

Legasako 4. poligonoko 102., 436., 437. eta 443. lurzatietako planeamendu eta kudeaketa hitzarmena. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

Iberoko 4. poligonoko 488. eta 543. lurzatien borondatezko birpartzelazio proiektua. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, Iberoko 4. poligonoko 488. eta 543. lurzatien lerrokadurak eta bolumenak aldatzeko. Hasierako onespena

Asiaingo UE-1 exekuzio unitatearen borondatezko birpartzelazio proiektua. Hasierako onespena

GALOZE

Udal ordenantza, administrazio elektronikoa arautzen duena. Hasierako onespena

GORZA

Udal ordenantza, administrazio elektronikoa arautzen duena. Hasierako onespena

ITZA

Hiri-jarduketarako plan berezia, Saratsako 12. poligonoko 174. lurzatian. Hasierako onespena

LODOSA

Herri-lurraren desafektazioa, 5. poligonoko 340. lurzatian, ondoren 1. poligonoko 1885. lurzatiarekin trukatzeko

IRUNBERRI

4. poligonoko 218. lurzatiaren besterengarritasun-deklarazioa ematea eta jendaurrean jartzea, ondotik Nasuvinsari lagatzeko, bertan babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko

Hitzarmena, Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak SA (NASUVINSA) sozietate publikoarekin, 4. poligonoko 218. lurzatia doan lagatzeko, bertan babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko. Hasierako onespena

MILAGRO

Epatzea 21-02357 gora jotzeko errekurtsoan, 2021eko plantilla organikoaren behin betiko onespenari buruz

OIZ

Udal ordenantza, instalazio, eraikuntza eta obretarako laguntzak arautzen dituena. Hasierako onespena

OLORITZ

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Behin betiko onespena

Etxeko laguntza-zerbitzuaren tarifak

ORISOAIN

Ikerketa, 1. poligonoko 19. lurzatiaren titulatasunari buruz. Jendaurrean jartzea

IRUÑA

Lehen Zabalguneko hiri-jarduketarako eta babeserako plan berezia. Hasierako onespena

SESMA

Indarrik gabe uztea Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroa arautzen duen ordenantza

TUTERA

Jakinarazpenak egoitza elektronikoaren bidez egiten hastea

UNTZUE

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Behin betiko onespena

VIANA

Ordenantza, eguzki-energia berriztagarria biltzeko instalazioak arautzen dituena. Hasierako onespena

Udal ordenantza, Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duena. Behin betiko onespena

ESA

Ordenantza fiskala, lur-ondasunen gaineko kontribuzioaren zerga arautzen duena. Behin betiko onespena

ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Etxeko Laguntza Zerbitzuaren 2022ko tasak

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DEL ANTIGUO REGADÍO
DE PUENTE LA REINA

Junta general ordinaria