65. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 23a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

32/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 10ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, aldatzen duena Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren abuztuaren 14ko 140/2009 Foru Agindua. Foru agindu horren bidez onetsi ziren Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren autolikidaziorako 576 eredua eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziko zerga onurak eskatzeko 05 ereduam eta ezarri ziren eredu horiek Internet bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

641/2021 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez, Gobernu Kontseiluak 2021eko otsailaren 9an onetsitako erabaki bateko akatsen zuzenketa argitaratzen da, hots, Administrazioko eta Zerbitzuetako C eta D mailetako langileen Lan Publikoaren Eskaintza onesten duen Erabakiari dagokiona (2018ko uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako egonkortze-tasaren aplikazioaren ondoriozko erabakia).

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

22E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 4koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Deierriko Udal Plan Orokorraren araudiaren 19. artikulua aldatzeko espedientea, María Aranzazu Culla Garrok sustatua.

9E/2021 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, hasiera batean onesten duena honako xehetasun azterketa honen aldaketa, barruko patioetako baten lerrokadura aldatzeko eta ED.03 planoaren akats tipografiko batzuk zuzentzeko: Iruñeko 4. poligonoaren 781. katastro-lurzatiaren xehetasun azterketa, “Nafarroako Unibertsitatearen Campusa” Udalez gaindiko Plan Sektorialeko Z.5 jarduketa-unitateari dagokiona. Sustatzailea Goimendi ikasle-egoitza nagusia da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

1/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 2koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, unibertsitateko titulazioa duen pertsona baten prestakuntza praktikorako beka baten deialdia onesten duena. Bekaren xedeko prestakuntza Nafarroako Gobernuaren Bruselako Bulegoan eginen da 2021. eta 2022. urteetan. DDBN identifikazioa: 553200.

13E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 2koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana. Honen bidez dirulaguntzak banakako ebaluazio araubidean emateko deialdi bat onesten da nazioarteko, Espainiako edo autonomia erkidegoen arteko lehiaketa ofizial ez-profesionaletan eta beste deialdi batzuetan jaso gabeko lehiaketa ofizialetan 2020ko urriaren 1etik 2021eko irailaren 30era bitartean parte hartzen duten kirol klubentzat eta kirol klub filialentzat. DDBN identifikazioa: 551639.

14E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 2koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baitira kirol klubei, kirol klub filialei eta kirola sustatzeko entitateei dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko deialdia, Nafarroako Foru Komunitatean kirol ekitaldi eta jarduerak antolatzeko 2020ko urriaren 1etik 2021eko irailaren 30era bitarte. DDBN identifikazioa: 551690.

8/2021 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Soziologiako edo Soziologia Aplikatuko lizentzia edo graduko unibertsitate titulua duten pertsonentzako prestakuntza beka baten deialdia onesten duena, Nafarroako Gazteriaren Institutuan aritzeko. DDBN identifikazioa: 551042.

21E/2021 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita industriako enpresa handietan inbertsioak egiteko laguntzen 2021eko deialdia. DDBN identifikazioa: 551265.

23E/2021 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita gizarte-erantzukizuna sustatzeko 2021eko dirulaguntzen deialdia. DDBN identifikazioa: 551875.

226E/2021 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez arautzen baita dirulaguntzak emateko modua Nafarroako Laneratze eta Gizarteratze Enpresei, inbertsioen bidez enplegua sustatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko. DDBN identifikazioa: 547564.

10E/2021 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Unibertsitateko zuzendari nagusiak emana, “Nazioarteko mugikortasunerako laguntza osagarriak 2020-2021 ikasturtean” deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 552008.

19E/2021 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Berrikuntzako zuzendari nagusiak emana, 2021eko deialdia onesten duena EIU-SINAI I+G+b jarduerak egiteko bonuak emateko. DDBN identifikazioa: 551608.

1.7. BESTELAKOAK

9/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 23koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, proiektu hau behin betiko onesten duena: “Getze Galar-Espartza Galar (Nafarroa) NA-6008 errepidea zabaldu eta hobetzea”.

28/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 25ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen baitira 2020. urtean Nafarroako nekazaritzan eta abeltzaintzan jasotako prezioen indizeetan izan diren urtetik urterako aldaketak.

1634/2021 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira Eskubide Sozialetako Departamentuaren menpeko Haur Eskoletako tarifak 2021-2022 ikasturterako.

31E/2021 EBAZPENA, otsailaren 24koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez xedatzen baita berrikus dadila Cascanteko udal mugartean zerriak gizentzeko dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra García-Casajús 3206 zenbakidun ENSa da.

150E/2021 EBAZPENA, martxoaren 1ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Martzillako udal-mugartean edari freskagarriak fabrikatzeko dagoen instalazio baten funtsezko aldaketa baimentzen duena. Instalazioaren titularra Refresco Iberia SAU da.

581/2021 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Administrazioko eta Zerbitzuetako Langileen plantilla organikoa aldatzen duena”, Gobernu Kontseiluak 2021eko martxoaren 9an hartu zuen erabakiaren bidez onetsia.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BERBINTZANA

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu
bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

ZARRAKAZTELU

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu lanpostu bat betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTZIN

Udal ordenantza, helduek euskara ikasteko laguntzak arautzen dituena. Behin betiko onespena

ANTSOAIN

24. ordenantza fiskala, Etxebizitza hutsen gaineko zerga arautzen duena. Hasierako onespena

ARANARATXE

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ATETZ

Jarduera-lizentzia ematea

BEINTZA-LABAIEN

Tokiko ehiza barrutia eratzeko proiektua

BUÑUEL

Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerga-tasak, tasen tarifak, prezio publikoak, herri-lurretako kanona eta gainerako ordainarazpenak, 2021eko ekitaldirako

CINTRUÉNIGO

Jarduera-lizentzia ematea

DONAMARIA

Tokiko ehiza barrutia eratzeko proiektua

ENERITZ

Padel pista eraikitzeko obrak. Eskudantziak eskuordetzea

LIZARRA

Aldaketa, mintegiko azpiegitura eta zerbitzuak erabiltzeko erregelamenduan eta lokalak adjudikatzeko deialdiaren oinarrietan. Hasierako onespena

Laburpena, 2021ean gazteendako jarduerak sustatzeko laguntzen deialdiarena

FONTELLAS

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

GOLLANO

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

UHARTE

1., 2., 3., 4. eta 5. aldaketak 2021eko aurrekontuan.
Hasierako onespena

IRAÑETA

Irañetako Hirigintza Plangintzaren Arau Subsidiarioak behin betiko onartzea

IRURTZUN

Jarduera lizentzia ematea

LARRAGOA

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

LEITZA

Udal kirol instalazioak erabiltzeko prezio publikoen gaineko ordenantzako aldaketa. Behin betiko onespena

2021erako karga-tasak. Behin betiko onespena

LODOSA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

MÉLIDA

Herri-lurren Lan Batzordea eta haren erregelamendua.
Sorrera eta hasierako onespena

2020/X aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MUNETA

1, 2 eta 3/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ORISOAIN

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ZANGOZA

Aldaketa, Udalak eta haren patronatuek edo erakunde autonomoek antolatzen dituzten hezkuntza, kirol edo gizarte arloko ikastaro eta jardueretako sarrera eta izen emateen prezio publikoak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

TEBAS

Aldaketa frontoiaren barne araubidearen erregelamenduan. Behin betiko onespena

ALESBES

Zenbakiak aldatzea Cava kalean. Jendaurrean jartzea

ULTZAMAKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ARTAZU

Periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2021

BERRIOZAR

Período de pago voluntario de la contribución territorial. Primer Semestre de 2021

PAMPLONA

Notificación de resolución

TAFALLA

Notificación de resolución de alcaldía

VILLAFRANCA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento de oficio 895/2018

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Seguridad social 511/2020

Citación. Reclamación de cantidad 463/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Procedimiento ordinario 928/2019

Procedimiento ordinario 537/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 22/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE CÁCERES

Citación. Procedimiento ordinario 442/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CINCO DE BILBAO

Citación. Autos Social ordinario 300/2018

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

NOTARÍA JAVIER CILVETI BAYONA

Inscripción de mayor cabida en parcela 25, polígono 2
de Uharte-Arakil