65. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 23a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BUÑUEL

Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerga-tasak, tasen tarifak, prezio publikoak, herri-lurretako kanona eta gainerako ordainarazpenak, 2021eko ekitaldirako

Buñuelgo Udalak, 2020ko abenduaren 14an egin osoko bilkuran, hasiera batean onetsi ditu 2021erako zerga-tasak, tarifak, tasak, prezio publikoak, herri-lurreko kanona eta gainerako ordainarazpenak.

Espedientea jendaurrean egon da 30 egun baliodunean, behin hasierako onespena 2020ko 302. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondotik, abenduaren 30ean, eta inork ez du erreklamazio edo oharrik aurkeztu; beraz, hasierako onespena behin betiko bilakatu da.

Buñuelen, 2021eko otsailaren 25ean.–Alkate udalburua, María Teresa Espinosa Sáenz.

ZERGA-TASAK, TASEN TARIFAK, PREZIO PUBLIKOAK, HERRI-LURRETAKO KANONA ETA GAINERAKO ORDAINARAZPENAK, 2021EKO EKITALDIRAKO

2020an indarrean zirenak mantentzen dira, 2019ko abenduaren 16ko osoko bilkuran onetsiak (2020ko 59. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 20koa), salbuespen hauekin:

Indarrik gabe geratuko dira ondokoak:

a) 2021. urtean bide publikoa terrazekin okupatzeko tarifak.

b) 2021. urtean bide publikoa obrekin okupatzeko tarifak.

c) Udalaren kirol instalazioak erabiltzeko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketa (6. artikuluaren aldaketa partziala eta xedapen iragankorrak gehitzea); 2020ko uztailaren 2ko osoko bilkuran onetsia (2020ko 261. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, azaroaren 6koa).

ZERGA-TASAK, TASEN TARIFAK, PREZIO PUBLIKOAK, HERRI-LURRETAKO KANONA ETA GAINERAKO ORDAINARAZPENAK, 2021EKO EKITALDIRAKO

Zergak

–Lurraren kontribuzioa: %0,315eko karga-tasa.

–Jarduera ekonomikoen gaineko zerga: Udalaren indizea, 1,4.

–Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga: %3,35eko karga-tasa.

–Gainbalioaren gaineko zerga: %14ko karga-tasa. Sortzapenaren unean lurraren balioaren gainean aplikatu beharreko koefizienteak izanen dira azken eskualdaketatik iragan urte kopuruaren arabera ezarritakoak Nafarroako Toki Ogasunari buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 175.2 artikuluan, 2021erako eguneratuak, eguneraketarik egiten bada. Halakorik egiten ez bada 2020rako ezarritakoak aplikatuko dira.

Tasak

–Agiriak egin eta tramitatzeagatik:

 • Konpultsak: euro 1, konpultsaturiko orrialde bakoitzeko. (20 orrialde baino gehiago badira, 21.etik aurrera 0,20 euroko kostua izanen du bakoitzak).
 • Ziurtagiria: 2 euro ziurtagiri bakoitzeko.

–Ahots publikoa:

 • Bandoa: 3,50 euro bando bakoitzeko.

Irekitzeko lizentzia: 89 euro, saltokiak, industria txikiak (20 langile bitarte); 200 euro, saltokiak, enpresak (21etik 50 langile bitarte); 500 euro, saltokiak, enpresak (50 langile baino gehiago).

Argiaren, telefoniaren eta gasaren aprobetxamendua: herrian duten fakturazioaren %1,5.

Bide publikoaren erabilera:

–Merkatu txikia:

 • Modulu finkoak, 2 metrokoak, urtean: 171,00 euro.
 • Modulu finkoak, 2 metrokoak, seihilekoan: 85,50 euro.
 • Modulu hutsak, 6 metro artekoak: 13,00 euro egunean; hortik goitiko metro bakoitzeko: 1,50 euro egunean.

–Feriak:

 • Saltoki txikiak: 10,00 euro eguneko.
 • Saltokiak, 11 m-rainokoak: 16,00 euro eguneko.
 • Saltokiak, 12 m-tik goitikoak, 7,50 euroko osagarria metro eta egun bakoitzeko.

–Pasabideak: 69 euro urtean.

–Hilerria:

 • Nitxoak: 527,50 euro nitxo bakoitzeko.
 • Lurrean: 527,50 euro/m².
 • Kolunbarioak: 384,00 euro, kolunbario bakoitza.

Kirol instalazioen erabilera:

–Igerilekuak.

–Abonamenduak:

 • Banakako abonamenduak:
 • 2-6 urte: 17,00 euro.
 • 7-15 urte: 34,00 euro.
 • 16 urtetik gora: 46,50 euro.
 • 65 urtetik gora: 38,50 euro.
 • Familiarendako abonamenduak:
 • 2 kideko familia:
 • 2-6 urte: 16,00 euro.
 • 7-15 urte: 31,50 euro.
 • 16 urtetik gora: 42,50 euro.
 • 3 kideko familia:
 • 2-6 urte: 14,50 euro.
 • 7-15 urte: 28,50 euro.
 • 16 urtetik gora: 39,50 euro.
 • 3 kidetik gorako familia:
 • 2-6 urte: 13,50 euro.
 • 7-15 urte: 25,50 euro.

16 urtetik gora: 32,50 euro.

–Sarrerak:

 • 2-6 urte: 2,00 euro.
 • 7-15 urte: 2,50 euro.
 • 16 urtetik gora: 4,00 euro.
 • 65 urtetik gora: 3,00 euro.

–Banakako abonamendua, igerilekua 15 aldiz erabiltzea: 20,00 euro.

–Banakako abonamendua, igerilekua 30 aldiz erabiltzea: 28,00 euro.

Abonamendu horiek erabili ahalko dira udan igerilekuak irekitzen diren denboraldian.

Erabilera kopuru bat duten banakako abonamenduak ezin dira baliatu monitoredun kirol jardueretan (kirol ikastaroak).

–Igerilekuak-kiroldegia. Abonamenduak:

 • Banakako abonamenduak:
 • 2-6 urte: 33,00 euro.
 • 7-15 urte: 68,50 euro.
 • 16 urtetik gora: 110,50 euro.
 • 65 urtetik gora: 85,50 euro.
 • Familiarendako abonamenduak:
 • 2 kideko familia:
 • 2-6 urte: 30,00 euro.
 • 7-15 urte: 62,50 euro.
 • 16 urtetik gora: 100,50 euro.
 • 3 kideko familia:
 • 2-6 urte: 27,50 euro.
 • 7-15 urte: 56,50 euro.
 • 16 urtetik gora: 90,50 euro.
 • 3 kidetik gorako familia:
 • 2-6 urte: 24,50 euro.
 • 7-15 urte: 49,00 euro.
 • 16 urtetik gora: 77,50 euro.

–Kiroldegia.

–Urteko abonamendua:

 • Banakako abonamendua:
 • 2-6 urte: 20,00 euro.
 • 7-15 urte: 50,00 euro.
 • 16 urtetik gora: 80,00 euro.
 • 65 urtetik gora: 65,50 euro.
 • Familiarendako abonamendua:
 • 2 kideko familia:
 • 2-6 urte: 18,00 euro.
 • 7-15 urte: 45,00 euro.
 • 16 urtetik gora: 70,00 euro.
 • 3 kideko familia:
 • 2-6 urte: 17,00 euro.
 • 7-15 urte: 42,00 euro.
 • 16 urtetik gora: 64,00 euro.
 • 3 kidetik gorako familia:
 • 2-6 urte: 15,00 euro.
 • 7-15 urte: 35,00 euro.
 • 16 urtetik gora: 57,00 euro.
 • Seihilekoko abonamendua:
 • 2-6 urte: 15,00 euro.
 • 7-15 urte: 31,00 euro.
 • 16 urtetik gora: 47,00 euro.
 • 65 urtetik gora: 35,50 euro.
 • Hiruhilekoko abonamendua:
 • 2-6 urte: 10,00 euro.
 • 7-15 urte: 20,00 euro.
 • 16 urtetik gora: 33,00 euro.
 • 65 urtetik gora: 25,50 euro.
 • Pilotalekuaren eta pisten sarrerak: 3,50 euro ordu eta lagun bakoitzeko.
 • Kiroldegiko sarrerak: 3,50 euro ordu eta lagun bakoitzeko.
 • Banakako abonamendua, kiroldegia 15 aldiz erabiltzea: 15,00 euro.
 • Banakako abonamendua, kiroldegia 30 aldiz erabiltzea: 25,00 euro.

Erabilera kopuru bat duten banakako abonamenduak ezin dira baliatu monitoredun kirol jardueretan (kirol ikastaroak).

–Haurtzaindegia (eskolatzea eta jantokia): Nafarroako Gobernuak onesten dituen tarifak.

–Kirol jardueren tasak hiruhileko bakoitzean: 50 euro/hiruhileko (salbu apirila-maiatza aldiko tasa, 40 euro izanen dena).

–Kiroldegia bakarrik ikastaroetarako erabiltzeko tasa (bazkide ez direnendako baizik ez): 15 euro/hiruhileko.

–”Yoga aurreratua” jardueraren tasak: 90 euro/hiruhileko. Uztailean, abuztuan eta irailean: 30 euro/hileko.

–Jantoki soziala:

 • Bertan: 6,50 euro eguneko.
 • Etxeetara eramanda: 5,50 euro eguneko.

Ibilgailuak bide publikotik kentzeko eta gero altxatzeko tasa.

1. 2.500 kg arteko ibilgailuak Zenbatekoa: 130,00 euro.

2. 2.500 eta 5.000 kg arteko ibilgailuak Zenbatekoa: 180,00 euro.

3. 5.000 kg-tik gorako ibilgailuak Zenbatekoa: 230,00 euro.

Ziklomotorrak kentzen direnean, Udalaren beraren bitartekoak erabiliz egiten bada. Zenbatekoa: 75,00 euro.

Ibilgailua gordelekura eraman eta jakinarazi ondotik 72 ordu pasatzen direnean, tarifa hauek aplikatuko dira, egun edo zati bakoitzeko, hura norbaitek bildu arte:

1. Ziklomotorrak eta motozikletak. Zenbatekoa: 2,50 euro.

2. 2.500 kg arteko ibilgailuak Zenbatekoa: 5,00 euro.

3. 2.500 kg-tik gorako ibilgailuak Zenbatekoa: 12,00 euro.

Erakunde autonomoetako tasak.

–San Gregorio Zahar Etxea.

 • Mendekotasunik ez duenaren plazako kuota: 850,27 euro hilean.
 • Mendekotasun arina duenaren plazako kuota: 1.250,00 euro hilean.
 • Mendekotasun larria duenaren plazako kuota: 1.640,00 euro hilean.
 • Mendekotasun handia duenaren plazako kuota: 1.720,00 euro hilean.

* Nafarroako Gobernuaren izendapen bera.

–Udalaren Musika Eskola, 2020-2021 ikasturtea:

 • Matrikula: 33,00 euro.
 • Musika Hizkuntza: 24,00 euro hilean.
 • Musika Hizkuntza + musika-tresna: 45,00 euro hilean.
 • Musika Hizkuntza + 2 musika-tresna: 72,00 euro hilean.
 • Musika Hizkuntza + 3 musika-tresna: 100,00 euro hilean.
 • Musika-tresna: 28,00 euro hilean.
 • 2 instrumentu 55,00 euro hilean.

Prezio publikoak.

–Fotokopiagailu zerbitzua: 0,20 euro, txuri-beltzeko fotokopia bakoitzeko, salbu irabazi asmorik gabeko elkarteentzat, horiei 0,10 euro fotokopia bakoitzeko; 0,50 euro, koloretako fotokopia bakoitzeko, salbu irabazi asmorik gabeko elkarteentzat, horiei 0,40 euro fotokopia bakoitzeko. (20 orrialde baino gehiago badira, 21.etik aurrera %50 gutxiago balioko du bakoitzak).

–Inprimaketa zerbitzua: 0,30 euro, txuri-beltzeko fotokopia bakoitzeko, salbu irabazi asmorik gabeko elkarteentzat, horiei 0,20 euro fotokopia bakoitzeko; 0,60 euro koloretako fotokopia bakoitzeko, salbu irabazi asmorik gabeko elkarteentzat, horiei 0,50 euro fotokopia bakoitzeko. (20 orrialde baino gehiago badira, 21.etik aurrera %50 gutxiago balioko du bakoitzak).

–Fax zerbitzua: 2 euro/faxa.

–Udalaren lokalak erabiltzea:

 • Kultur etxea: 72 euro eguneko.
 • Ikastetxe publikoko gela: 19,50 euro hilean.
 • Gazte kluba: 10 euro/urtebetetze festa.

Kanpo gelditzen dira irabazi asmorik gabeko elkarteak, baldin eta beren helburuetarako erabiltzen badituzte.

Herri-lurretako aprobetxamenduen kanonak

–Eguneratzea, erakunde eskudun ofizialak Nafarroarako onetsitako kontsumoko prezioen igoerarekin bat.

–Familia-baratzeak: eguneratzea, erakunde eskudun ofizialak Nafarroarako onetsitako kontsumoko prezioen igoerarekin bat.

Iragarkiaren kodea: L2103485