258. ALDIZKARIA - 2021eko azaroaren 11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2584E/2021 EBAZPENA, urriaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan erradiodiagnostikoko teknikari espezialisten (ETE) 7 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

2299/2021 EBAZPENA, urriaren 22koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko atal, bulego eta antzeko unitateetako burutzak merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko deialdia onesten duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

124E/2021 EBAZPENA, urriaren 27koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez 5.701.996,67 euro handitzen baita “Industria-sektoreko ETE-en eta enpresa handien efizientzia energetikorako jarduketak egiteko laguntzen programa” izeneko deialdiaren aurrekontua.

4528E/2021 EBAZPENA, urriaren 18koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez akats bat zuzentzen baita prestakuntza programak egiteko 2021eko dirulaguntzen deialdian. Programa horiek landunei zuzenduta daude, aldaketa teknologikoekin eta eraldaketa digitalarekin zerikusia duten gaitasun profesionalak lortu eta hobetu ditzaten, eta deialdia Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen urriaren 11ko 4465E/2021 Ebazpenaren bidez onetsi zen.

4675E/2021 EBAZPENA, urriaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez aldatzen eta goititzen baita laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonen kontratazioa sustatzeko dirulaguntzen deialdirako gastua. DDBN identifikazioa: 557548.

4697E/2021 EBAZPENA, urriaren 29koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, interes orokorreko edo sozialeko obra eta zerbitzuak egiteko langabeak kontratatzeagatik Nafarroako toki entitateei emanen zaizkien dirulaguntzen deialdiaren gastua aldatzen eta gehitzen duena. DDBN identifikazioa: 547824.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko urriaren 27an hartua, presako deklaratzen duena honako proiektu hau gauzatzeak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaez desjabetzeko: “Bizikleta-bidea eraikitzea. Lesaka lotzea Europako EuroVelo bizikleta-bideen sarearekin”.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko urriaren 27an hartua, adierazten duena presakoa dela, nahitaez desjabetzeko, “Oronoz-Mugairiko (Nafarroa) hiri arteko autobusez aldatzeko geltokia urbanizatzeko obren eraikuntza” izeneko proiektuko obrek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa.

79/2021 EBAZPENA, urriaren 19koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez honako proiektu honen okupatu aurreko aktak egiten baitira: “Alesbes-Alesbes” 13,2 kV-eko zirkuitu bakuneko aireko linearen saihesbidea, eta “Alesbes-Martzilla” 13,2 kV-eko zirkuitu bakuneko aireko linearena, Alesbesko (Nafarroa) udal-mugartean, SAT-11177.

81/2021 EBAZPENA, urriaren 20koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez honako proiektu honen okupatu aurreko aktak egiten baitira: “La Serna-Corella” 66 kV-eko zirkuitu bakuneko aireko linearen saihesbidea, 114. euskarriaren eta 117. euskarriaren artean, Corellako (Nafarroa) udal-mugartean, SAT-10944-2.

214/2021 EBAZPENA, urriaren 26koa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena ematen baitira Santakaran eta Murillo el Fruton goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko, eta instalazio horrek onura publikoa duela zehazki deklaratzen baita.

136/2021 EBAZPENA, urriaren 26koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, baimena ematen duena Nafarroako Foru Komunitatean 2021-2022 ikasturtean Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak eta Lanbide Lantegiak ezartzeko zenbait erakundetan.

250E/2021 EBAZPENA, urriaren 25ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen-ukipenetarako baimena ematen baitzaio proiektu honi: behe-tentsioko (400/320V) lurpeko linearen proiektua, Orreagako herrigunearen eta gaztandegirako eraikinaren artean, Orreagako udal-mugartean. Sustatzailea Fundación Aspace Navarra para el Empleo da.

255E/2021 EBAZPENA, urriaren 25ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona Esako presako administrazio-eraikinetako instalazioak ureztatzeko uraren hargunea urtegiaren handitzera egokitzeko proiektuari (Esako udal-mugartea). Sustatzailea Ebroko Konfederazio Hidrografikoa da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Ribaforadan goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari buruzkoa, exekuzio proiektuaren onespenari buruzkoa eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeari buruzkoa. SAT11252 espedientea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRURTZUN

Hautaproben bidez administrari ofizial lanpostua betetzeko hautagai zerrenda osatzeko deialdia

NOAIN (ELORTZIBAR)

Deialdia, izangaien zerrenda bat eratzeko hautaprobak eginez, oposizio-lehiaketa bidez, Kontu-hartzailetza Alorreko Zerga Ikuskapeneko eta/edo Premiamendu bidezko Diru-bilketako Atalari atxikitako diplomadun lanpostu bat betetzeko, aldi baterako kontratuarekin

IRUÑA

Deialdia, udal-instalazioetako funtzionamenduko
24 ofizial-lanpostu barne-igoera murriztuan, oposizio-lehiaketa bidez, betetzeko

Deialdia, Hiri Altzarietako zerbitzuburuaren lanpostua merezimendu lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartuen
eta baztertuen behin betiko zerrenda

Deialdia, Iruñeko Udalaren Bulegoetako Mandatarien arduradun-lanpostua merezimendu lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

Deialdia, Iruñeko Udalaren kultur hedapeneko zerbitzuburuaren lanpostua merezimendu lehiaketa bidez betetzeko.
Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

Deialdia, izangai-zerrenda bat hautaproben bitartez osatzeko, Jantoki Sozialeko ofizial lanpostuan aldi baterako kontratu bidez aritze aldera, Iruñeko Udalean eta haren erakunde autonomoetan gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira

TUTERA

Deialdia, Albaitaritzako lizentziadun lanpostuan aldi baterako aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko. Onartuen behin betiko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

3. poligonoko 263. lurzatiaren xehetasun azterlana hasiera batean onetsirik

ARAKIL

Arau Subsidiarioetako aldaketa, 1. poligonoko 13. lurzatian eragiten duena, Aizkorben. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Partez etetea 12. ordenantza fiskala, zeinak arautzen baititu Jabari publikoko lurzoruaren, lurgainaren eta lurpearen erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteko tasak 2021erako. Hasierako onespena

BAZTAN

Herri-lurraren desafektazioa, ondoren trukea egiteko. 61. poligonoko 85. partzela, 41. poligonoko 76. partzelarengatik

BERA

Udal Planeko hirigintzako antolamendu xehakatuko determinazioen aldaketa. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana 10. poligonoko 127. partzelan.
Hasierako onespena

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

BERRIOBEITI

Deialdi publikoa, 2021-2022 ikasturtean euskara ikasteko dirulaguntzena. Laburpena

ESTERIBAR

Etxebizitza baten helbidea sortzea, Urdaizko sakabanatuan

FUSTIÑANA

Udal ordenantza, gizalegezko jokaeren sustapenari eta espazio publikoen babesari buruzkoa. Hasierako onespena

GOIZUETA

Egoitza elektronikoa sortzea

Egiaztapenerako kode segurua sortzea

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

GESALATZ

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, Garisoaingo UE 4.6 unitatean. Hasierako onespena

UE 4.6 eta SL 4.2 birpartzelatzeko proiektua. Hasierako onespena

Garisoaingo UE 4.6 eta SL 4.2 urbanizatzeko proiektua. Hasierako onespena

ITUREN

Aldaketa, Udal hirigintzako ordenantzaren 54. artikuluan.
Hasierako onespena

LAPOBLACIÓN

Ordenantza, lurzorua, lurgaina eta lurpea arautzen dituena. Hasierako onespena

LESAKA

Baso-aprobetxamenduaren enkante publikoa,
%10eko jaitsierarekin

OBANOS

Aldaketa, Udal Plan Orokorreko Ordenantzaren 8. artikuluan. Hasierako onespena

Ordenantza fiskala, arautzen dituena udal hilerria erabiltzeko eta zerbitzuak jasotzeko tasak. Hasierako onespena

Bikote egonkorren udal erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza indargabetzea. Hasierako onespena

IRUÑA

Ehuneko zatiezina besterentzea, Arrosadia-Lezkairuko birpartzelazio proiektuaren ondoriozko L-10.4 lurzatian. Hasierako onespena

AZKOIEN

U3 sektorea urbanizatzeko proiektuaren aldaketa. Hasierako onespena

ZANGOZA

Tokiko merkataritza sozietatea sortzea. Hasierako onespena

TIRAPU

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 102. lurzatiaren mugak aldatzeko. Hasierako onespena

TUTERA

Deialdia, dirulaguntzak emateko 2021-2022ko Eguberrietako jardueretarako. Laburpena

ULTZAMA

Udal Plan Orokorraren aldaketa puntuala: 180. artikulua, energiaren autokontsumorako eguzki plaka fotovoltaikoak ezartzeari buruzkoa

VIANA

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1570. lurzatian. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Akats zuzenketa, Ardoi sektoreko H-3 unitaterako xehetasun azterketari buruz

ZUBIETA

Udal Hirigintza Planeko borden inbentarioan Aldapa borda sartzea (4. poligonoa, 801 lurzatia). Behin betiko onespena

Udal Hirigintza Planeko borden inbentarioan Arrosako borda sartzea (2. poligonoa, 469 lurzatia). Hasierako onespena