258. ALDIZKARIA - 2021eko azaroaren 11

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

124E/2021 EBAZPENA, urriaren 27koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez 5.701.996,67 euro handitzen baita “Industria-sektoreko ETE-en eta enpresa handien efizientzia energetikorako jarduketak egiteko laguntzen programa” izeneko deialdiaren aurrekontua.

Apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretuaren bidez arautu zen industria-sektoreko ETE-en eta enpresa handien efizientzia energetikorako jarduketak egiteko laguntzen programa, eta erabaki zen programa horretako laguntzak zuzenean ematea autonomia-erkidegoei eta Ceuta eta Melillako hiriei. Nafarroako Foru Komunitateari 4.688.201,42 euro eman zitzaizkion.

Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak irailaren 25ean eman 5E/2019 Ebazpenaren bidez, Nafarroako 2019ko deialdia onetsi zen industria-sektoreko ETE-en eta enpresa handien efizientzia energetikorako jarduketak egiteko laguntzen programarako.

2021eko martxoaren 10ean, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak eskatu zion aurrekontua handitzea IDAEko zuzendaritza nagusiari.

Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiaren uztailaren 13ko 53E/2021 Ebazpenaren bidez, programaren indarraldia eta laguntzen zenbatekoa aldatu ziren industria-sektoreko ETE-en eta enpresa handien efizientzia energetikorako jarduketak egiteko laguntzen programan. Izan ere, deialdiaren 9. oinarria aldatu zen (Programaren indarraldia), 2023ko ekainaren 30era arte luzatu baitzen. Deialdia Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiaren irailaren 25eko 5E/2019 Ebazpenaren bidez onetsi zen, eta Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiaren urtarrilaren 12ko 1E/2021 Ebazpenaren bidez aldatu.

Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutuak 2021eko uztailaren 15ean eman Ebazpenaren bidez argitara eman zen Administrazio-kontseiluaren 2021eko uztailaren 15eko Ebazpena, aurrekontua handitu zuena industria-sektoreko ETE-en eta enpresa handien efizientzia energetikorako jarduketak egiteko laguntzen programan (apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretuaren bidez arautu zen), eta erabaki zuena laguntza zuzenak ematea autonomia-erkidegoei eta Ceuta eta Melillako hiriei. Ebazpen horrek 6.000.000 euro handitzen du Nafarroako Foru Komunitatearen aurrekontua, barne daudela deialdia eta kudeaketarako zeharkako kostuak handitzea (azken horiek 298.003,33 euro dira).

Deialdirako zenbatekoa, beraz, 5.701.996,67 euro da. Gastu hori Nafarroako Gobernuaren 2021eko urriaren 20ko 3251 Erabakiaren bidez baimendu da; izan ere, haren bidez, baimendu da urte anitzeko gastu-konpromiso bat, 5.701.996,67 eurokoa, “Industria-sektoreko ETE-en eta enpresa handien efizientzia energetikorako jarduketak egiteko laguntzen programa” izeneko deialdiaren ondoriozko konpromisoei erantzuteko.

Adierazitakoarekin bat, eta dagozkidan eskudantziak erabiliz, hala ematen baitizkit bere 32. artikuluan martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legeak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzkoak,

EBAZTEN DUT:

1. 5E/2019 Ebazpenaren gastuaren gastu osagarri bat baimentzea, 5.701.996,67 eurokoa, deialdiaren konpromisoei erantzuteko, 2021eko gastuen aurrekontuko partida honen kargura: 820001-82500-7701-425202 [PEP: E-19-000227-01]: Laguntzak efizientzia energetikoaren programarako, 263-2019 ED, industria-sektoreko ETE-etan eta enpresa handietan. Zenbateko hauek erabiliko dira ekitaldi bakoitzean:

EKITALDIA

ZENBATEKOA (eurotan)

2022

2.000.000

2023

3.000.000

2024

701.996,67

2. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

3. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita. Administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahal dute eskumena duen ordena jurisdikzionalari zuzendua, argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, alde batera utzi gabe Nafarroako Gobernuan aurretiazko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan aurreikusitako moduan eta epeetan.

Iruñean, 2021eko urriaren 27an.–Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusia, Uxue Itoiz Mariñelarena.

Iragarkiaren kodea: F2115551