143. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 21a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: gora jotzeko errekurtsoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren maiatzaren 12ko 130/2021 Ebazpenaren aurka.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

24E/2021 EBAZPENA, ekainaren 3koa, Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, behin betiko onesten duena Iruñeko Garraioaren Hiria handitzeko Udalez gaindiko Plan Sektorialaren 4. faseari dagokion urbanizazio proiektua. Proiektuak Noain Elortzibarko udal-mugarteari eragiten dio eta Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak SAk sustatu du.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

47E/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 20koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, egun kirol zerbitzuak egiten dituzten Nafarroako enpresei eta irabazi-asmorik gabeko kirol entitateei dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena, kirolean hasteko heziketa eta kirol programak aurrera eraman ditzaten, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeei zuzenduak, 2021ean, eta deialditik sortzen diren konpromisoei aurre egiteko 5.000 euroko gastua baimentzen duena. DDBN identifikazioa: 565332.

1657E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez enplegu inklusiboko programak egiteko oinarri arautzaileak eta dirulaguntza deialdiak onartzen baitira. DDBN identifikazioa: 566588.

514/2021 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, 2021ean abeltzaintza lehiaketen antolaketarako laguntzak emateko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 565591.

555/2021 EBAZPENA, maiatzaren 25ekoa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez laguntzen deialdi bat onesten baita, 2021. urterako, abeltzaintzako saneamendu kanpainetan hildako behi-aziendako taldeak berriz eratzeko. DDBN identifikazioa: 566285.

1.7. BESTELAKOAK

91/2021 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena ematen baitira Azkoienen eta San Adrianen goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko, eta instalazio horrek onura publikoa duela zehazki deklaratzen baita.

152/2021 EBAZPENA, maiatzaren 6koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Iruñeko “Calasanz-Eskolapioak” Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko ikastetxe pribatuari emandako baimena, baimendutako irakaskuntzen xedeko haurren adinak aldatzeagatik.

1607/2021 EBAZPENA, ekainaren 8koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez Hezkuntzako kontseilariak emandako apirilaren 8ko 37/2020 Foru Aginduaren I. eranskina aldatzen baita. Foru agindu horrek onesten ditu Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuarekin irakasle lanpostuetan aritzeko izangai zerrendak kudeatzeko arauak.

108E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez deuseztatu eta ondoriorik gabe uzten den Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariaren maiatzaren 10eko 95E/2021 Ebazpena. Ebazpen horrek xedatu zuen administrazio prozedura hastea, Valle de Odieta SCL eta Hibridación Termosolar Navarra SL titular dituen instalazioaren ingurumen baimen integratua ofizioz aldatzeko. Instalazio hori Caparrosoko udal mugartean dago.

145E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Atalaya eguzki parke fotovoltaikoaren proiekturako, Cortesko udalerriko 8. poligonoko 775. lurzatian. Ríos Renovables SLk sustatu du proiektua.

449E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 11koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen txosten estrategikoa formulatzen duena aldaketa honi buruz: “Azkoiengo Udal Planaren aldaketa egituratzailea. Nekazaritzako produktibitate ertaineko ustiapenerako gorde beharreko lurzoru urbanizaezinaren erabilera-araubidea (SNUPrsEN:C)”. Sustatzailea Azkoiengo Udala da.

485E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen txosten estrategikoa egiten baita “Tuterako Udal Plan Orokorraren aldaketa egituratzailea Las Labradasko AG-1 eremuan” aldaketari buruz. Agropecuaria Navarra sozietate kooperatiboak sustatu du.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ARBIZU

Lan publikoaren eskaintza 2021erako

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANDOSILLA

Udal igerilekuen prezioak 2021eko denboraldirako

ARAITZ

Aurrekontuko 2/2021 aldaketa hasiera batean onetsirik

ARANARATXE

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

ARANO

2021eko aurrekontu orokorra eta hura betearazteko oinarriak. Behin betiko onespena

ARITZU

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARTAXOA

5/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

AIEGI

Aldaketa 2021eko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Aldaketa, Hirigintzako lizentziak eta erantzukizunpeko adierazpena behar duten egintzak izapidetzea arautzen duen udal ordenantzan (11. zenbakiduna). Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

BERBINTZANA

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BETELU

Ezkontza zibila egiteko eskumenak eskuordetzea

BUÑUEL

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BURLATA

Akats zuzenketa, 2021eko plantilla organikoan

CASTEJÓN

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ELKARTE

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ETXARRI ARANATZ

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

EULATE

2021eko 7., 8., 9. eta 10. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

EZKABARTE

Dirulaguntzen ordenantza orokorra. Behin betiko onespena

FALTZES

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan.
Hasierako onespena

GESALATZ

Aldaketa, Hiri Antolamendurako Udal Planeko eraikuntzaren gaineko ordenantza orokorraren 96. artikuluan. Hasierako onespena

TXULAPAIN

Aldaketa, Txulapaingo izen ofizialean.
Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Aldaketa 2021eko plantilla organikoan.
Hasierako onespena

ERRIBERRI

2021eko plantilla organikoa.
Hasierako onespena

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

OROTZ-BETELU

2021eko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak.
Hasierako onespena

ZANGOZA

Aldaketa, Mugikortasuna eta trafikoa arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

SUNBILLA

2021eko aurrekontua.
Behin betiko onespena

TAFALLA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

URDAZUBI

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

URRAULBEITI

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren karguak hutsik

VALTIERRA

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Aldaketa, Euskararen erabilera eta sustapena arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

Alkatetzaren eginkizunen eskuordetzea. Kirolak

ANTZIN-AMESKOAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

EBRO KIROL MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IRANTZU OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Ordenantza, arautzen duena etxez etxeko laguntza zerbitzua. Hasierako onespena

IRURTZUN ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ZARAITZUKO IBAXAREN BATZORDEA

Ordenantza, administrazio elektronikoaren erabilera arautzen duena. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Mankomunitateko buruaren eginkizunak buruordearen esku uztea

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2021-OC-264

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-S-478

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2019-S-514

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2013-A-21

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2021-S-10

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-A-134

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2021-OC-288

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2021-S-334

Ebroko urtegiaren 2022ko erregulazio-kanona
onesteko proposamena

El Val urtegiaren 2022ko erregulazio-kanona
onesteko proposamena

Lodosako Ubideko ura erabiltzeko 2022ko tarifa
onesteko proposamena

Aragoiko Ubide Inperialeko ura erabiltzeko 2022ko tarifa
onesteko proposamena

Allozko urtegiaren 2022ko erregulazio-kanona
onesteko proposamena

Itoizko urtegiaren 2022ko erregulazio-kanona
onesteko proposamena

Urdalurko urtegiaren 2022ko erregulazio-kanona
onesteko proposamena

Eugiko urtegiaren 2022ko erregulazio-kanona
onesteko proposamena

Esako urtegiaren 2022ko erregulazio-kanona
onesteko proposamena

Bardeako Ubideko ura erabiltzeko 2022ko tarifa
onesteko proposamena

Mairagako urtegiaren 2022ko erregulazio-kanona
onesteko proposamena