143. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 21a

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Ebroko urtegiaren 2022ko erregulazio-kanona
onesteko proposamena

2021eko maiatzaren 7an erakunde honetako zuzendaritza teknikoak Ebroko urtegiaren 2022ko erregulazio-kanonerako proposamena onetsi du; Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onesten duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren 302. artikuluan ezarritakoarekin bat (103. Estatuko Aldizkari Ofiziala, apirilaren 30ekoa), balio hauek proposatzen ditu bertan:

1.–Hektareak, urtegia eraiki aurreko kontzesioa duten ureztalurretan: 1,54974702 euro/ha.

2.–Hektareak, urtegia eraiki ondoko kontzesioa duten ureztalurretan: 7,74873508 euro/ha.

3.–kW/h energian, 1. tartearen aurreko kontzesioa: 0,00064574 euro/kWh.

4.–kW/h energian, 2. tartearen aurreko kontzesioa: 0,00079077 euro/kWh.

5.–kW/h energian, 3. tartearen aurreko kontzesioa: 0,00096859 euro/kWh.

6.–kW/h energian, 1. tartearen ondoko kontzesioa: 0,00129148 euro/kWh.

7.–kW/h energian, 2. tartearen ondoko kontzesioa: 0,00158154 euro/kWh.

8.–kW/h energian, 3. tartearen ondoko kontzesioa: 0,00193718 euro/kWh.

9.–Metro kubikoak, urtegia eraiki aurreko horniduran: 0,00096859 euro/m³.

10.–Metro kubikoak, urtegia eraiki ondoko horniduran: 0,00484296 euro/m³.

11.–Metro kubikoak, kontsumitu gabe industrian erabiltzeko: 0,00048430 euro/m³.

12.–Metro kubikoak, industrian kontsumituz erabiltzeko: 0,00484296 euro/m³.

Jendaurrean jartzen da Ebroko Konfederazio Hidrografikoko buruari egokiak diren erreklamazioak aurkezteko hamabost egun balioduneko epean, iragarki hau Arabako, Burgosko eta Zaragozako probintzietako aldizkari ofizialetan eta Kantabriako, Errioxako eta Nafarroako aldizkari ofizialetan argitaratu eta biharamunetik hasita. Epe horretan administrazio espedientea aztertu ahal izanen da erakundearen egoitzan, Zaragozan, Sagasta pasealekuko 24-28an.

Zaragozan, 2021eko maiatzaren 12an.–Zuzendari teknikoa, Francisco José Hijós Bitrián.

Iragarkiaren kodea: E2109177