277. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 26a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

82/2020 FORU DEKRETUA, azaroaren 11koa, Nafarroako Justizia Kontseilua sortzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1967/2020 EBAZPENA, azaroaren 18koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, zeinaren bidez zuzentzen baita Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak 2020ko azaroaren 2an emandako 1795/2020 Ebazpenean atzemandako akatsa.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko azaroaren 11n hartua, hasiera ematen diona Tafallan merkataritza barruti bat jartzeko Udalez gaindiko Plan Sektorialaren aldaketaren tramitazioari, PLAINCO SLk sustaturik. Espedienteak 1. sektoreko 2. lurzatiari eragiten dio.

106E/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 12koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, zeinaren bidez behin betiko onesten baita Corellako udal planaren aldaketa egituratzaile bat, 10. poligonoko 147., 159., 161. eta 164. lurzatiei eragiten diena. Hormigones en masa de Valtierra SAk sustatu du.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

132E/2020 EBAZPENA, azaroaren 20koa, Unibertsitateko zuzendari nagusiak emana, eskaerak aurkezteko epea luzatzen duena deialdi honetarako: “Beken deialdi orokorra, 2020-2021 ikasturtean unibertsitateko ikasketak egiten dituzten ikasleentzat”.

1.7. BESTELAKOAK

123/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 18koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez ebazteko epea luzatzen baita honako lehiaketa honetan: Nafarroako Foru Komunitatean irrati-difusio digital eta autonomikoaren bidez ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzua emateko sei lizentziatarako lehiaketa.

124/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 18koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez ebazteko epea luzatzen baita lehiaketa honetan: Nafarroako Foru Komunitatean tokiko lurreko soinuzko irrati-difusio digitalaren bidez ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuak emateko 72 lizentziaren lehiaketan.

125/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 18koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez luzatzen baita ebazpena emateko epea honako lehiaketa honetan: soinuzko ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuko hiru lizentzia (bi Auritzen eta bat Iruñean) emateko lehiaketa, maiztasun-modulazioko uhin metrikoen soinuzko irrati-difusiorako.

42/2020 EBAZPENA, azaroaren 17koa, Nafarroako Foru Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baitira Lur-ondasunen Erregistroan 2020ko azaroaren 30ean inskribatuta dauden ondasun higiezinen balioak.

850/2020 EBAZPENA, urriaren 15ekoa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, Osasuneko zuzendari nagusiaren maiatzaren 5eko 297/2020 Ebazpena aldatzen duena, zeinaren bidez garatu baitzen Osasuneko kontseilariaren apirilaren 24ko 17/2020 Foru Agindua. Foru agindu horren bidez, jarraibideak eta neurriak eman ziren apirilaren 13ko SND/344/2020 Aginduari dagokionez, non salbuespenezko neurriak ezarri baitziren Osasun Sistema Nazionala indartzeko eta COVID-19ak eragindako osasun krisiari eusteko.

144E/2020 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariarena, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi: “Caparroso-Santakara eta Zarrakaztelu-Zarrakaztelu 13,2 kilovolteko goi tentsioko aireko lineak lotzeko proiektua, Santakara eta Murillo el Fruto udal mugarteetan”. Sustatzailea I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU da.

149E/2020 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariarena, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena, autokontsumoko eguzki instalazio fotovoltaikoa ezartzeko, Etxolaxar bordan dagoen etxebizitzari lotuta, Aritzuko 12. poligonoko 191. lurzatian, Anueko udal mugartean.

150E/2020 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariarena, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena «Orkoiengo TAko “Irurtzun 2” 66 kilovolteko zirkuitu bakuneko linea berriaren proiektua» gauzatzeko, Orkoiengo udal mugartean. Sustatzailea I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU da.

1129E/2020 EBAZPENA, azaroaren 9koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Ezkabako eskualdeko parkearen Udalez gaindiko Plan Sektorialaren (UPS) ingurumen adierazpen estrategikoa egiten baita, Berriobeiti, Berriozar, Antsoain, Txulapain, Ezkabarte, Iruña, Atarrabia eta Uharteko udalek sustatuta eta Iruñerriko Mankomunitateak koordinatuta.

GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO DEPARTAMENTUA Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia. Jendaurreko informazioaren tramitea: “Cierzo IV” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio-azpiegiturak, EDP Renovables España SLUk sustatuak Castejongo eta Tuterako udal-mugarteetan.

Epea irekitzea elikagaiak prozesatzeko sektoreko Nafarroako eta Indiako enpresen arteko B2B topaketa birtualetan parte hartzeko.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

Herri-larreen aprobetxamendua arautzen duen
ordenantzaren aldaketa. Akats zuzenketa

ARRUAZU

Xehetasun-azterketa 1. poligonoko 194. lurzatian.
Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa 1. poligonoko 242. lurzatian.
Hasierako onespena

CINTRUÉNIGO

Jarduera-lizentzia. Eskaera

ZIZUR

2021erako karga-tasak

Ordenantza fiskala, arautzen duena trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. Hasierako onespena

CORELLA

Fede publiko elektronikoa arautzen duen udal erregelamendu organikoaren onespena

LIZARRA

Eskumenak beste baten esku uztea

ETXARRI ARANATZ

1. poligonoko 815. lurzatiko Hiri-jarduketarako Plan Berezia. Hasierako onespena

GIRGILLAO

Balorazio txostenaren proiektua jendaurrean

UHARTE

Hiri-jarduketarako plan berezia
2. poligonoko 388. eta 391. lurzatietan.
Hasierako onespena

MURILLO EL CUENDE

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

NOAIN (ELORTZIBAR)

Lizentziak etetea lurzoru urbanizaezinean eguzki-instalazio fotovoltaikoak jartzeko

OBANOS

Xehetasun-azterketa AR-4 eremuaren plan partzialeko 5. eta 6. lurzatietan. Hasierako onespena

OLAZTI

Alkateordeen izendapena

SANTAKARA

2021eko lan-egutegia

URRAULBEITI

Aldaketa, Alduateko UE ALD-6 exekuzio unitatearen mugapenean. Hasierako onespena

DEIERRI

Kudeaketako hirigintza hitzarmena. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Mugikortasuna eta trafikoa arautzen dituen udal ordenantzaren aldaketaren behin betiko onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

4 erabilpen kodeari (etxebizitza) dagozkion udalez udaleko indize zuzentzaile berrien onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena