261. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 6a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

80/2020 FORU DEKRETUA, urriaren 28koa, zeinaren bidez berritzen baitira Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluko kide batzuk.

299E/2020 FORU AGINDUA, urriaren 20koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez hein batean aldatzen baitira Nafarroako Foru Komunitateko Botikekiko Ikerketaren Etika Batzordeko kideak.

305E/2020 FORU AGINDUA, urriaren 21ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez bitarte baterako izendatzen baita María José Lasanta Saéz andrea Ikerketarako, Berrikuntzarako eta Ezagutza Kudeatzeko Ataleko buru, Plangintzarako, Ebaluaziorako eta Ezagutza Kudeatzeko Zerbitzuan aritzeko, Osasun Departamentuan.

307E/2020 FORU AGINDUA, urriaren 21ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez bitarte baterako izendatzen baita Francisco Javier Baquedano Arriazu jauna Prestakuntza Ataleko buru, Plangintzarako, Ebaluaziorako eta Ezagutza Kudeatzeko Zerbitzuan aritzeko, Osasun Departamentuan.

199/2020 EBAZPENA, urriaren 19koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez argitara ematen baita zer destino esleitu zaien, 2020-2021 ikasturterako, irakastordu nahikorik ez izateagatik ikastetxetik aldarazitako irakasleen kidegoetako funtzionarioei, behin-behineko destinoa dutenei, praktiketan daudenei, destinoa eskualdean dutenei eta zerbitzu eginkizunetan destinoa esleitua duten kidego horietako funtzionarioei.

1112E/2020 EBAZPENA, urriaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Oinarrizko Osasun Laguntzako fakultatiboen Ebaluazio Batzordearen osaera.

1138E/2020 EBAZPENA, urriaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, Pablo Alberto Olorón Azcárate jauna, Larrialdietako Osasun Garraioaren Unitateko burua.

1139E/2020 EBAZPENA, urriaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, Rosa María Jiménez Amado andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Hematologikoetako Erizaintza Unitateko burua.

1140E/2020 EBAZPENA, urriaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez bitarte baterako izendatzen baita Iranzu Zudaire Fernández andrea Prozesu Hematologikoetako Erizaintza Unitateko buru, Nafarroako Ospitalegunean aritzeko.

1697/2020 EBAZPENA, urriaren 20koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, merezimendu-lehiaketaren ondoren Santiago de Miguel Gómez Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioa Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoaren eta Komunikazio Ingeniaritzaren Saileko Laborategiari laguntzeko arduradunen buru izendatzen duena (628 zenbakidun lanpostua).

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

79E/2020 EBAZPENA, urriaren 23koa, Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, behin betiko onesten duena Erripagañako Udalez gaindiko Plan Sektorialeko D-10.3.2 lurzatiaren xehetasun azterketa.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

79E/2020 FORU AGINDUA, urriaren 30ekoa, Herritarrekiko Harremanetarako kontseilariarena, helduentzako euskararen irakaskuntza sustatzen duten entitate pribatuentzako dirulaguntzen deialdiaren oinarriak onartzen dituena, ikastegietan 2020an zehar egin beharreko gastuak eta inbertsioak finantzatzeko, horiek beharrezkoak baitira COVID-19ak eragindako krisiari aurre egiteko. NGDDB 530900 identifikazioa.

443/2020 EBAZPENA, urriaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean curriculum egokituko programak emateko baimena duten ikastetxe itunduei eta entitateei egoera sozioekonomiko ahulean dauden ikasleentzat baliabide ekonomikoak esleitzeko deialdi publikoaren oinarriak onesten dituena 2020-2021 ikasturterako. DDBN identifikazioa: 529264.

3392E/2020 EBAZPENA, urriaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimena kentzen baita dirulaguntza hauen partidari dagokion gastua egiteko: gizarteratzeko eta laneratzeko enpresei dirulaguntzak, urriaren 26ko 94/2016 Foru Dekretuan aurreikusitakoarekin bat, langileak halako prozesuetan laguntzeko teknikariak kontratatzeagatik. Otsailaren 24ko 476/2017 Ebazpenaren bidez onetsi zen dirulaguntza horiek ematea, eta maiatzaren 8ko 1305E/2020 Ebazpenaren bidez aldatu zen ebazpen hori.

613/2020 FORU AGINDUA, urriaren 5ekoa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako graduko tituludunentzako prestakuntza beka baten esleipena onesten duena, kirol entrenamenduaren, lesioen prebentzioaren eta jarduera fisikoaren oinarri zientifikoekin zerikusia duen ezagutza teoriko eta praktikoa lor dezaten, osasunarekin duten loturari dagokionez. Prestakuntza hori Nafarroako Gobernuaren Kirolaren Azterlan, Ikerketa eta Medikuntzako Zentroan eginen da.

1.7. BESTELAKOAK

39/2020 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Orreagako balorazio txostena onesten duena.

372/2020 EBAZPENA, urriaren 13koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita 2020-2021 ikasturterako baimendutako jatetxeen zerrendako akatsak zuzentzea.

417/2020 EBAZPENA, urriaren 9koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde-eremuko ikastetxe itunduetako eskola kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko jarraibideak onesten dituena.

418/2020 EBAZPENA, urriaren 9koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lurralde-eremuko Arte Irakaskuntzen ikastetxe publikoetako eskola kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko jarraibideak onesten dituena.

419/2020 EBAZPENA, urriaren 9koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira Iruñeko eta Tuterako Hizkuntza Eskola Ofizialetako eta Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialeko eskola kontseiluak hautatzeko, eratzeko eta haien zati bat berritzeko jarraibideak.

420/2020 EBAZPENA, urriaren 9koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak onesten dituena eskola kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan, Hezkuntza Bereziko ikastetxe publikoetan eta Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetan.

421/2020 EBAZPENA, urriaren 9koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibideak onesten baitira Nafarroako Foru Komunitateko lurraldean dauden Bigarren Hezkuntzako institutuetako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetako eskola kontseiluak hautatu, eratu eta haien zati bat berritzeko.

254E/2020 EBAZPENA, urriaren 9koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Iruñeko udal-mugartean produktu kimikoak fabrikatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Huntsman Advanced Materials (Spain) SL da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua emateko espedientea, Servicios de contenedores higiénicos sanitarios SAk sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Mariano Javier Criza Castrok sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Ibañez Mugica Miren y Lana Marquinez Ramonek sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Enagas Transporte SAUk sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ADIOS

Udalbatzako kideen ordainsariak

ARATZURI

Ordenantza, Herri-lurretako baratzeen aprobetxamendua arautzen duena. Hasierako onespena

ARTZIBAR

Udal ordenantza, Euskara ikasteko laguntzak arautzen dituena. Hasierako onespena

BERIAIN

Egoitza elektronikoa sortzea

BERRIOZAR

Deialdia, bake epaile ordezkoaren kargua betetzeko

BETELU

Ezkontza zibila egiteko eskumenak eskuordetzea

BUÑUEL

Aldaketa, Udalaren kirol instalazioak erabiltzeko tasaren ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordetutako eskumena bereganatzea

ETXAURI

Egoitza elektronikoa sortzea

IMARKOAIN

Ordenantza, Kontzejuko hilerriaren erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

LERIN

Udal ordenantza, Leringo udal-mugarteko bide publikoen erabilera arautzen duena. Hasierako onespena

IRUÑA

Udaltzaingoko polizien destinoak trukatzeko baimena

TAFALLA

Tasazio bateratuaren bidezko desjabetze proiektua behin betiko onartzea. “Eremu eszenikoan sartzeko sistema orokorra, Tafallako HAPOko AR-1 unitateari atxikia”

ULTZAMA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ARAXES GARAIKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Zaborrak bildu eta tratatzeagatik ezarritako tasa eta eskubideak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

MALERREKAKO ZERBITZU OROKORREN MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Hiri-hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa egitea Uraren ziklo integralaren kudeaketa arautzen duen erregelamenduan. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

OLTZA ZENDEA

2020. urteko ekonomia-jardueren gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SAT “LAS ALEGAS” NÚMERO 354 NA

Disolución y liquidación de la SAT “Las Alegas” número 354 NA