209. ALDIZKARIA - 2019ko urriaren 22a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA administrazio publikoko teknikari (arlo ekonomikoa) izateko oposizioko hirugarren ariketaren behin betiko emaitzen aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuko Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen eta irakasleen kidegoan sartzeko hautapen prozeduran lortutako kalifikazioen aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoetan interesdun direnei. Hautapen prozedura hori Hezkuntzako Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren urtarrilaren 22ko 261/2019 Ebazpenaren bidez onetsi zen.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

13E/2019 FORU AGINDUA, urriaren 3koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, zeinaren bidez behin betiko onesten baitira Fontellasko Udal Plana aldatzeko espedientea (zehazki 6. poligonoko 34. eta 35. lurzatiei eta 5. poligonoko 40., 41. eta 129. lurzatiei dagokienez), 65 bis artikulu berria, bai eta nekazaritzako produktuen biltegiei, abeltegiei, piszifaktoriei eta abeltzaintza intentsiboko instalazioei buruzko araudi partikularrari buruzko 71 B) artikulua aldatzea ere. Luis Serrano Sanz eta Pedro David Berrueta Les dira sustatzaileak.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

89/2019 EBAZPENA, urriaren 14koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean curriculum egokituko programak emateko baimena duten ikastetxe itunduei eta entitateei egoera sozioekonomiko ahulean dauden ikasleentzat baliabide ekonomikoak esleitzeko deialdi publikoaren oinarriak onesten dituena 2019-2020 ikasturterako. DDBN identifikazioa: 477409.

2459E/2019 EBAZPENA, irailaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez aldatzen da 45 urtetik gorako luzaroko langabeen kontratazioa sustatzeko dirulaguntzetarako 2019ko gastua baimendu zuen ebazpena.

1.6. NAFARROAKO KONTSEILUA

ERABAKIA, Nafarroako Kontseiluarena, Nafarroako Kontseiluaren zerbitzuko langileen plantilla organikoa onesten duena, baita funtzionarioen zerrenda ere.

1.7. BESTELAKOAK

162/2019 EBAZPENA, urriaren 4koa, Herri Lanen eta Azpiegituren zuzendari nagusiak emana, jendaurrean jartzen dituena, hilabeteko epean, “Nafarroako Foru Komunitateko bide ardatz handietako zaraten mapa estrategikoak (3. fasea)”.

48/2019 EBAZPENA, urriaren 1ekoa, Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak emana, bukatutzat jotzen duena Nafarroako Foru Komunitatea José Ramón García Suescun jaunaren abintestato jaraunsle deklaratzeko espedientea, eta, horren ondorioz, jaraunspenaren ondasunak eta eskubideak esleitzen dituena (GP 2017024).

32/2019 EBAZPENA, urriaren 4koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aurretiazko administrazio baimena, eraikitzeko administrazio baimena eta, zehazki, onura publikoaren deklarazioa ematen baitira Garesko udal-mugartean goi-tentsioko linea elektriko baten instalazioa aldatzeko.

60/2019 EBAZPENA, urriaren 1ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Gobernuaren Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) eskuratzeko azterketaren 2020ko deialdia onesten duena, eta azterketa egiteko eskubideengatik ordaindu beharreko tarifa ezartzen duena.

73/2019 EBAZPENA, irailaren 25ekoa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, Nafarroan araubide orokorreko irakaskuntza ez-unibertsitarioa ematen duten ikastetxe pribatu itundu batzuei zenbait unitate izateko baimena ematen diena aldi baterako.

20E/2019 EBAZPENA, irailaren 4koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi: “Zuntz optikoaren linea kanalizatzeko eta ezartzeko proiektua. N-121A-Legasa adarra”, Bertizaranako udal-mugartean. Sustatzailea NASERTIC da.

101E/2019 EBAZPENA, urriaren 1ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, iraungitzat deklaratzen duena Fustiñanako “La Carne” bazkalekuan lehorreko zenbait lurzati ureztalurrera eraldatzeko espedientea. Antonio Marchite Floristanek eskatuta hasi zen espedientea.

102E/2019 EBAZPENA, urriaren 1ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, iraungitzat deklaratzen duena Fustiñanako “La Carne” bazkalekuan lehorreko zenbait lurzati ureztalurrera eraldatzeko espedientea. Emilio Jordan Valdizanek eskatuta hasi zen espedientea.

103E/2019 EBAZPENA, urriaren 1ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, iraungitzat deklaratzen duena Zubiri-Aurizberrin zuntz optikoa hedatzeko espedientea. NASERTICek eskatuta hasi zen espedientea.

104E/2019 EBAZPENA, urriaren 1ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena, Zubietako udal-mugartean, Zubietako 4. poligonoko 692. lurzatian bide bat zabaltzeko proiekturako. Sustatzailea Juan Luis Loyarte Santesteban da.

105E/2019 EBAZPENA, urriaren 1ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena, Iruñeko udal-mugartean, Magdalena Bideko nekazaritza-nabe bat hornitzeko proiekturako. Sustatzailea Alfonso Villanueva Erice da.

106E/2019 EBAZPENA, urriaren 1ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Cordovilla eta Ezkirotz artean zuntz optikoa instalatzeko proiekturako, Galarko udal-mugartean. Sustatzailea Iberdrola Distribución Eléctrica SAU da.

131E/2019 EBAZPENA, urriaren 9koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen-txosten estrategikoa egiten duena honi buruz: “Urdazubiko Udal Plan Orokorraren egiturazko aldaketa (harrobien gunea)”. Urdazubiko Udala da sustatzailea.

291E/2019 EBAZPENA, urriaren 7koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana, Castejongo udal-mugartean energia elektrikoa ekoizteko dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzei dagokienez eskatutako aldaketa onartzen duena. Instalazioaren titularra EDP España SAU da.

295E/2019 EBAZPENA, urriaren 4koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana, ukatzen duena Kasedako udal-mugartean elikagaien bilgarri artifizialak fabrikatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzei dagokienez eskatutako aldaketa. Instalazioaren titularra VISCOFAN SA da.

296E/2019 EBAZPENA, urriaren 4koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana, onartzen duena eskatutako aldaketa Iruñeko udal-mugartean hondakinak kudeatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzetan. Jardueraren titularra Servicios Ecológicos Navarra SL da.

299E/2019 EBAZPENA, urriaren 8koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita Mendigorriko udal-mugartean aurrerako zerrien ustiategi bat eta hondakin organikoen biometanizazio zentro bat hartzen dituen instalazioaren ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzeko eskaera. Instalazioaren titularrak Granja El Saso SL eta Bioenergia Mendi SL dira.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Itzagaondoa goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari buruzkoa, proiektuaren onespenari buruzkoa eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeari buruzkoa. Espedientea: SAT11025.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

VIANA

Oposizio-lehiaketa, familia-langile izateko bi lanpostu betetzeko. Lanpostuaren esleipena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARTABIA

1/2019 aurrekontu-aldaketa.
Behin betiko onespena

ATETZ

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Herri-lurzati baten desafektazioa erabilera lagatzeko, Eguarasko 2. poligonoko 156. lurzatia. Hasierako onespena

BARILLAS

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

CORTES

Jarduera-lizentzia. Baimena

DONEZTEBE

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena 2. poligonoko 38. lurzatian. Behin betiko onespena

ERAUL

Ordenantza, Eraulgo kontzeju-mugarteko herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Hasierako onespena

GARINOAIN

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibila egiteko

LEOTZ

5/2019 aurrekontu-aldaketa.
Behin betiko onespena

MENDIGORRIA

12/2019 aurrekontu-aldaketa.
Behin betiko onespena

MURCHANTE

Lurraren gaineko kontribuzioa borondatez ordaintzeko epea. 2019ko bigarren seihilekoa

IRUÑA

Laburpena, banakako ebaluazioaren araubidean, esku-hartze orokorreko proiektuak (EOP) egin eta kudeatzeko lansari teknikoak diruz laguntzeko deialdiarena, 61/2013 Foru Dekretuaren VI. kapituluaren laugarren atalaren arabera

Aldizkako zergak eta tasak borondatez ordaintzeko epea.
2019ko bigarren seihilekoa

ERRONKARI

Hiri-lurren balioaren gaineko zergaren karga-tasak eta koefizienteak, 2018an eta 2019an. Behin betiko onespena

UNTZITI

2019ko 4. eta 5. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

UTERGA

2019ko aurrekontuko 2., 3. eta 4. aldaketak. Behin betiko onespena

VALTIERRA

Gainbalioaren koefizienteak 2019rako

5. HAUTESKUNDE PROZEDURA

AGOIZKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Aldarrikatutako hautagai-zerrendak

LIZARRAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Aldarrikatutako hautagai-zerrendak

IRUÑEKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Aldarrikatutako hautagai-zerrendak

TAFALLAKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Aldarrikatutako hautagai-zerrendak

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de recaudación
Notificación de diligencia de comunicación