17. ALDIZKARIA - 2019ko urtarrilaren 25a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

1/2019 FORU LEGEA, urtarrilaren 15ekoa, Nafarroako Eskubide Kulturalei buruzkoa.

1.1.2. Foru Dekretuak

5/2019 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 16koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

4E/2019 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa, Osasuneko kontseilariak emana, José Manuel Vicente de Vera Floristán jauna Tuterako Osasun Barrutiko Anestesia eta Konorteratzeko Laguntza Zerbitzuko buru izendatzen duena bitarte baterako, bete gabe deklaratu den merezimendu-lehiaketa eginda.

1647/2018 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Ana M.ª Palacios Romero andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Eguneko Ospitaleetako Erizaintza Unitateko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

8/2019 EBAZPENA, urtarrilaren 10ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Itziar Alzórriz Mauleón andrea Nafarroako Farmaziako Biltegi Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

53/2019 EBAZPENA, urtarrilaren 10ekoa, Futzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zehazten duena zer lanpostutan sartu ahal izateko eskatuko den nazionalitate espainiarra Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa eta haren erakunde autonomoen Administrazio Erroaren eremurako 2018ko lan publikoaren eskaintza partzialean (Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako berritze-tasari dagokio eskaintza hau).

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

415/2018 EBAZPENA, abenduaren 5ekoa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez diru-laguntza batzuk onesten baitira, Agenda 21eko tokiko jasangarritasunerako zerbitzu teknikoak eta teknikariak finantzatzeko, toki entitateentzat, 2019rako. DDBN (Identifikazioa): 431170.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

Xehetasun azterketa 4. poligonoko 1223. eta 1224. lurzatietan. Behin betiko onespena

Xehetasun azterketa 3. poligonoko 160. lurzatian.
Behin betiko onespena

AGOITZ

3/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ARAMENDIA

2018ko 1., 2., 3., 4., 5. eta 6. aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

ARTZIBAR

2019ko tarifa fiskalak eta epaitzen kanona

ARIA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARITZALA

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

AURITZ

Aurrekontuko aldaketen hasierako onespena

BAKAIKU

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

BAKEDAO

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

BEINTZA-LABAIEN

2019ko karga-tasak

1/2018 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BERA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

BERBINTZANA

Arau Subsidiarioen egiturazko determinazioen aldaketa.
Hasierako onespena

BERRIOBEITI

Alkatetza beste baten esku uztea

BETELU

Kudeaketarako hirigintza hitzarmena. Hasierako onespena

Kudeaketarako hirigintza hitzarmena. Hasierako onespena

Kudeaketarako hirigintza hitzarmenaren deuseztapena.
Hasierako onespena

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibila egiteko

BURGI

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

CABREDO

Jarduera-lizentzia. Ematea

ZIZUR ZENDEA

Hiri-jarduketarako plan berezia 1. poligonoko 39. lurzatian.
Behin betiko onespena

CORELLA

Alkatetza beste baten esku uztea

ELGORRIAGA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ERGOIENA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ESTERIBAR

Hiri-jarduketarako plan berezia Larrasoañako 21. poligonoko 10. lurzatian. Behin betiko onespena

ETAIU

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2019rako zerga-tasak

FALTZES

7-10/2018 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

GARINOAIN

2019ko zerga-tasak, tasak, prezio publikoak eta kanonak

GESALATZ

2019ko Plantilla Organikoa. Hasierako onespena

Arzozko Kontzejuaren larreen aprobetxamendua

LARRAGA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 92. lurzatian.
Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

Aurrekontuaren egonkortasunerako plan ekonomiko finantzarioa. Onespena

LERGA

Herri-lurretako larreen aprobetxamendua

LODOSA

7/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

5/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

LORKA

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

IRUNBERRI

Tarifen aldaketa, ordenantza fiskaletan eta tasak eta prezio publikoak arautzen dituzten ordenantzetan, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera indarra hartzeko. Hasierako onespena

2019ko Plantilla Organikoa. Hasierako onespena

OLEXOA

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2019rako zerga-tasak

ORISOAIN

2018ko MP1804 eta MP1805 aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

ERREZU

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

SATRUSTEGI

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

SESMA

Aldaketa 2019ko ordenantza fiskaletan. Behin betiko onespena

SUNBILLA

2019ko lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

TUTERA

Ordenantza, Etxegabeak artatzeko udal zentroa arautzen duena. Hasierako onespena

UGAR

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

URDAZUBI

Udal planeko determinazio xehakatuen aldaketa A3-1 exekuzio-unitatean. Behin betiko onespena

URRITZOLA

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

URROZ

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Alkatetza beste baten esku uztea

9/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa Azpako UC14 unitatean.
Behin betiko onespena

DEIERRI

Hiri-jarduketarako plan berezia Errezuko 2. poligonoko
41. lurzatian. Hasierako onespena

ZUFIA

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

SAN ADRIANGO, AZAGRAKO, ANDOSILLAKO ETA CARCARKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2019ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Anuncio de enajenación
mediante adjudicación directa de bien inmueble