108. ALDIZKARIA - 2015eko ekainaren 5a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

29/2015 FORU DEKRETUA, maiatzaren 20koa, 2015eko “Vianako Printzea” Kulturaren Saria Ramón Andrés González-Cobo jaunari ematea xedatzen duena.

30/2015 FORU DEKRETUA, maiatzaren 20koa, agirien digitalizazioa eta agiri elektronikoen kopia eta bihurketa arautzen dituena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde publikoen esparruan.

31/2015 FORU DEKRETUA, maiatzaren 27koa. Honen bidez aldatzen dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa eta martxoaren 25eko 20/2015 Foru Dekretua, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 2013ko, 2014ko eta 2015eko enplegu publikoaren eskaintza.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

376/2015 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Lehendakaritza eta Justiziako zuzendari nagusiak emana, Justizia Administrazioko kudeaketa prozesal eta administratiboko, tramitazio prozesal eta administratiboko eta laguntza judizialeko kidego eta eskaletako funtzionarioentzako lanpostu hutsak betetzeko lekualdatze lehiaketarako deialdia egiten duena.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2015eko maiatzaren 20an hartua, “Galar Zendean eskualdeko industria eremu bat (Eskualdeko 2. industria eremua) ezartzeko Udalez gaindiko Plan Sektorialaren aldaketa” izeneko espedientea behin betiko onesten duena. Sociedad Pública Navarra de Suelo y Vivienda SAk sustatu du espedientea, eta aldaketaren helburua zenbait lurzati berrantolatzea da.

203E/2015 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Lurraldearen Antolamenduaren, Mugikortasunaren eta Etxebizitzaren zuzendari nagusiak emana, Sarrigurengo Ekohiriaren Urbanizazio Proiektua aldatzeko espedientea, Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak SAk sustatua, hasiera batean onesten duena. Aldaketa Sarrigurengo gune historikoari dagokio, Eguesibarko udal mugapean.

331E/2015 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Lurraldearen Antolamenduaren, Mugikortasunaren eta Etxebizitzaren zuzendari nagusiak emana, Gendulaingo Udalez gaindiko Plan Sektorialeko UE-3 exekuzio unitatea birzatitzeko proiektua hasiera batean onesten duena. Proiektuak Galarko eta Zizurko udalerrietan du eragina, eta Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak, S.A.k sustatu du.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2015eko maiatzaren 20an hartua. Honen bidez onesten da Lekarozko Aroztegia jauregiaren inguruneko turismo, hotel, kirol eta egoitza eremuaren Udalez gaindiko Plan Sektoriala. Sustatzailea Palacio de Arozteguía SL da.

46/2015 FORU AGINDUA, maiatzaren 21ekoa, Sustapeneko kontseilariak emana, “NA-700 errepideko Ororbiako saihesbidea” izeneko proiektua jendaurrean egoteko fasea ebatzi eta hura behin betiko onesten duena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

FONTELLAS

Deialdia, hautaproben bidez izangaien zerrenda bat osatzeko, Musika Eskolako irakasle lanpostuan aldi baterako kontratudun gisa aritzeko, biolin, tronboi, perkusio, zeharkako txirula, klarinete, akordeoi, piano, gitarra eta saxofoi espezialitateetan

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Kudeaketarako hirigintza hitzarmena Eulzko UE-6 unitateari dagokionez. Behin betiko onespena

Eulzko UE-6 unitatea urbanizatzeko proiektua.
Behin betiko onespena

Allinibarko udal plan orokorreko araudia

ANUE

Udal ordenantza, Faktura elektronikoa arautzen duena.
Hasierako onespena

Udal ordenantza, Pasabideak eta ibilgailuak espaloietan barna sartu-ateratzeko tasak arautzen dituena.
Hasierako onespena

AIEGI

2. poligonoko 1263-1272 bitarteko lurzatien xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

UE-10 unitateko konpentsazio batzordearen estatutuak.
Behin betiko onespena

BERRIOZAR

Ikastetxeetan jateko diru-laguntzak emateko deialdia,
2015-2016 ikasturterako

BURLATA

Aldaketa 2015eko aurrekontuan. Behin betiko onespena

Aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

Aldaketa 2015eko aurrekontuan. Behin betiko onespena

Aldaketa 2015eko aurrekontuan. Behin betiko onespena

Aldaketa 2015eko aurrekontuan. Behin betiko onespena

ZIZUR

Etxebizitzak eta eraikinak zaharberritzeko laguntzak arautzen dituen ordenantza

CORELLA

9. aldaketa 2015eko aurrekontuan. Behin betiko onespena

ETXALAR

Faktura elektronikoa eta FACE plataformari atxikitzea

GIRGILLAO

Udal Plan Orokorreko araudia

IRURTZUN

Aldaketa 2015eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

ITZA

Udal ordenantza, Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena. Hasierako onespena

LESAKA

2015. urterako aurrekontu orokor eta bakarra.
Behin betiko onespena. Akatsen zuzenketa

IRUÑA

Lakuntza karrikako 2, 4, 6, 8 eta 10 zenbakietan oztopo arkitektonikoak kentzeko eta igogailua paratzeko plan berezia. Behin betiko onespena.

AZKOIEN

Desafektazioa, herrilurretako lurzatien erabilpena lagatzeko

4. aldaketa 2015eko aurrekontuan. Hasierako onespena

Aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

Aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

ERREZU

2015eko aurrekontua. Behin betiko onespena

TAFALLA

Eskudantziak bereganatzea

TUTERA

Aldaketa, Tuterako HAPOko 8. eremuko A.R. 8B, U.E. 39 unitateko 15C-1 lurzatia banantzeko xehetasun azterlanean. Jendaurreko aldia

ARRATOZ UR MANKOMUNITATEA

2015eko aurrekontua. Behin betiko onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 5. EPAITEGIA

Ediktua. 6266/2014 falta-judizioa

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 45/2015 prozedura

Zitazio ediktua. 1002/2014 prozedura arrunta

IRUÑEKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 83/2015 prozedura

DONOSTIAKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 469/2014 prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE SALUD

Edicto de notificación

ESTELLA/LIZARRA

Notificación de bajas por caducidad
en Padrón Municipal de Habitantes

PAMPLONA

Edicto de notificación