143. ALDIZKARIA - 2005eko azaroaren 30a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1800/2005 EBAZPENA, azaroaren 14koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko psikologo kliniko izateko 3 lanpostu huts merezimenduzko lekualdatze lehiaketaren bidez esleitzen dituena.

1239/2005 EBAZPENA, azaroaren 3koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Unibertsitate honetako Zerbitzuetako Laguntzaileen Eskalako karrerako funtzionarioak izendatzen dituena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

134/2005 FORU DEKRETUA, azaroaren 14koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

1730/2005 EBAZPENA, urriaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Ubarmin Klinikako Sukalde Unitateko burutza (65934) merezimendu lehiaketa bidez betetzeko deialdia eman gabe uzten duena.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak urriaren 31ko 2726/2005 Ebazpenaren bitartez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Estatistikako erdi mailako tituludun izateko 2 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzekoa.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.2. Kontratazio administratiboa

219/2005 EBAZPENA, azaroaren 22koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuaren eta Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta Turismo Departamentuaren egoitza (Iruñeko Navarrería kalea, 39) 2006an garbitzeko zerbitzuaren kontratazio espedientea onetsi eta izapideak presakoak direla deklaratzen duena.

925/2005 EBAZPENA, urriaren 18koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, Tafalla barrutian gehienez ere bederatzi eserlekuko ibilgailuetan egin beharreko ikasle-garraioko espedientearen kontratazioa, 42/09 espedientea, publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez ebazten duena.

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

490/2005 FORU AGINDUA, azaroaren 11koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Caparroso-Azkoien NA-128 errepidea zabaldu eta hobetzea. Tartea: Martzilla-Azkoien" izeneko proiektuari onespen teknikoa eman eta eta proiektua ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena. Zerrenda hori foru agindu honen eranskinean ageri da.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

189/2005 FORU AGINDUA, azaroaren 2koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria kontseilariak emana, hirugarren adinekoen eta boluntariotza sozialaren arloko entitateei dirulaguntzak emateko 2005eko deialdiaren diru kopurua handitu eta horretarako gastua baimentzen duena.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

A R R O I T Z

Ezgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen ordenantza

F U S T I Ñ A N A

Prezio publiko, tasa eta tarifetako aldaketa hasiera batean onetsirik, 2006ko ekitaldirako

L E K U N B E R R I

Behin betiko onetsirik hirigintzako ordenantzako aldaketa, 10. sektorean

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
E G U E S I B A R

Aholkulari juridiko-gerentearen izendapen proposamena

ZIZUR NAGUSIA

Deialdia, obra-behargin izateko lanpostu bat betetzeko. Izendapena

Lorezaintzako behargin izateko lanpostu bat betetzeko deialdia. Izendapena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
V A L T I E R R A

Izangai onartuen behin betiko zerrenda, arkitekto tekniko izateko oposizioan

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
A R A N G U R E N

Jarduera baimena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera baimena

SAN ADRIAN

Jarduera sailkatua

B U Ñ U E L

Jarduera sailkatua

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

O R K O I E N

Jarduera sailkatua

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
A G O I T Z

"Hornidura eta saneamendu sareak berritzea eta zoladura ematea, 2. fasea, plan berariazkoa" obrak

C A S T E J O N

Publizitaterik gabeko prozedura negoziatua esleiturik

ETXARRI ARANATZ

Oihan enkantearen zuzenketa

O R B A R A

Oihan enkantea

I R U Ñ A

Sasoiko landare loredunak erosteko kontratazioa, Udalaren Lorategi Zerbitzurako eta 2006-2007-2008 urteetarako

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Lizitazioaren iragarkia

2.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak
G A L A R

Getze Galarko SGUP.2 - Beriaingo errepidea exekuzio proiektuko lanek ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda. Hasierako onespena

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
O R K O I E N

Aurrekontuetako aldaketa hasiera batean onetsirik

C A P A R R O S O

Aurrekontuko 03/2005 aldaketa hasiera batean onetsirik

Aurrekontuko 02/2005 aldaketa hasiera batez onetsirik

Aurrekontuko 01/2005 aldaketa hasiera batean onetsirik

R I B A F O R A D A

Hasiera batean onetsirik 2006ko urtarrilaren 1etik aitzina indarra izanen duten dirusarreren arauketa

A R M A Ñ A N T Z A S

2006ko ekitaldiko karga-tasak

2.3.5. Beste batzuk
F I T E R O

12-D unitatearen xehetasun azterlaneko aldaketa behin betiko onetsirik

A R T A X O A

UA -3.1 birzatitzeko proiektuaren aldaketa Behin betiko onespena

Artaxoako UA-1.1 sektorearen xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

C A S T E J O N

Birzatiketa proiektua behin betiko onetsirik

B A Z T A N

Elizondoko lurzoru urbanizagarriko AR-8 banaketa eremuko Plan Partziala hasiera batez onetsita

Elizondoko hiri lurzoruko U.E.6ko 18. lurzatiaren xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

Arizkungo hiri lurzoru finkatu gabeko 56. poligonoko 26. lurzatiaren xehetasun azterlana hasiera batez onetsirik

Zaldubia Irurita poligonoko UE-2 exekuzio unitatearen xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

Berroetako hiri lurzoru finkatuko 77. poligonoko 24. lurzatiaren xehetasun azterlana hasiera batez onetsirik

L O D O S A

Arau subsidiarioak-U.C.-2 unitate finkatua. Behin betiko onespena. Hirigintzako antolamendu xehekatuko determinazioen aldaketa

I R U Ñ A

Buztintxuriko 15.AC lurzatia Vinsari lagatzea, hirigintza, lurzoru eta etxebizitzen arloan Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak izenpetutako 2005eko programa garatu eta gauzatzeko

Xehetasun azterlana oztopo arkitektonikoak ezabatzeko: Guelbenzu kalea 21-23-25, Guelbenzu zeharbidea 1-5-7 eta Julián Gayarre kalea 34-36-38-40-42. Hasierako onespena

R I B A F O R A D A

Bake epailearen hautaketa

Borondatezko birzatiketa proiektuaren aldaketa hasiera batez onetsirik

Aldaketa xehekatua hasiera batez onetsita

SAN ADRIAN

Birzatiketa proiektua hasiera batez onetsirik

V I A N A

Vianako Udal Planeko aldaketa egituratzailea hasiera batean onetsirik

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Primera Instancia número Dos de Pamplona

Cédula de notificación

E D I C T O

Cédula de notificación

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia número Seis de Pamplona

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Instrucción número Cuatro de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Aoiz

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Aoiz

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Estella

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Estella

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Tudela

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tudela

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Tudela

E D I C T O

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Tribunal Administrativo de Navarra

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Notificación de Resolución sancionadoras en materia de transportes

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Junta Arbitral del Transporte

Laudos dictados

B E R A

Ibilgailu abandonatuen gaineko errekerimenduak jakinaraztea

B E R R I O Z A R

E D I C T O

L E I T Z A

Notificación de requerimiento sobre vehículos abandonados

P A M P L O N A

Declarar sin efecto la licencia de apertura de 18/UV de oficina en calle Leyre, 13 a Editora Independiente de Medios de Navarra, S.A.

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

ZIZUR MAYOR

E D I C T O

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA
R E S O L U C I O N E S

E D I C T O

N O T I F I C A C I O N E S

E D I C T O

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN GUIPUZCOA Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales

E D I C T O

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/01

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

Edicto de notificación de la reclamación de deuda a deudores no localizados

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la reclamación de deuda, a deudores no localizados

Edictos de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Dirección Provincial de Vizcaya de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 48/05

E D I C T O

Dirección Territorial - Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra

Cédula de notificación. Actas de infracción

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA VILLA DE SAN ADRIAN

Junta General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA FINCA "LA DEHESA"

Junta General Ordinaria

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CUMA MOREGUI, SOCIEDAD COOPERATIVA

Acuerdo de disolución