72. ALDIZKARIA - 2022koapirilaren11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

20/2022 FORU DEKRETUA, martxoaren 16koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

1.1.3. Foru Aginduak

43/2022 FORU AGINDUA, apirilaren 1ekoa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariaren apirilaren 9ko 121/2013 Foru Agindua, gasolio profesionala kontsumitzeagatik hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketa partziala egiteko prozedura ezartzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

694/2022 EBAZPENA, martxoaren 21ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak izendatzen dituena, prestakuntzako eta enpleguko erdi mailako tituludunen lanpostuetan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Onkologia Erradioterapikoko barrutiko fakultatibo espezialista izateko 2 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Geriatriako barrutiko fakultatibo espezialisten 2 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Mikrobiologia eta Parasitologiako barrutiko fakultatibo espezialisten 6 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

28E/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, dirulaguntza deialdi hau onesten duena: “Nafarroako udalentzako dirulaguntzak Foru Komunitateko udal agertokietan arte eszeniko eta musikal profesionalen programazioa bultzatzeko (Udal Platea Local 2022)”. DDBN identifikazioa: 615986.

29E/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita 2022. urtean dirulaguntzak emateko arte eszeniko eta musikalen hirugarren sektoreko entitateei, hain zuzen, Nafarroako Foru Komunitatean garrantzitsuak izan eta estatuan proiekzioa dutenei. DDBN identifikazioa: 615880.

30E/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita 2022. urtean dirulaguntzak emateko Nafarroako arte eszeniko eta musikalen hirugarren sektoreko entitateei, jaialdiak, kontzertuak eta ikuskizunak finantzatzeko. DDBN identifikazioa: 615888.

59E/2022 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez handitzen baita apirilaren 13ko 41E/2021 Ebazpenean Landa Garapeneko zuzendari nagusiak baimendutako kreditua; ebazpen horren bidez onetsi egin ziren 2021ean honako neurri honetarako laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia: “Ureztapenetarako ez diren inbertsioak Nafarroako Ubidearen jarduketa eremutik kanpoko nekazaritzako ustiategietan”. DDBN identifikazioa: 557364.

740/2022 EBAZPENA, 2022ko martxoaren 30ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, zeinaren bidez ematen baitira 2020-2021 ikasturteko Aparteko Sariak, errektoreak 139/2022 Ebazpenaren bidez iragarri zituenak.

1.7. BESTELAKOAK

74/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 30ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean adinekoentzako egoitzen eta eguneko zentroen, etxeko laguntza zerbitzuen eta telelaguntza zerbitzuen esparruan gutxieneko funtsezko zerbitzuak arautzen dituena, 2022ko martxoaren 31ko 7:00etatik apirilaren 1eko 7:00etara egitekoa den greba dela eta.

89/2022 EBAZPENA, martxoaren 14koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Iruñeko Creanavarra ikastetxeak dituen baimenak aldatzen dituena, titularraren izena aldatzearen ondorioz.

561/2022 Ebazpena, 2022ko martxoaren 15ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren administrazioko eta zerbitzuetako langileen plantilla organikoa aldatzen duena”, Gobernu Kontseiluak 2022ko martxoaren 15ean hartu zuen erabakiaren bidez onetsia.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ABERIN

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARAITZ

Aldaketa, 2022ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

ARANDIGOIEN

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARBIZU

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ARLEGI

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARRUAZU

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

AIEGI

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Luis Morondo Musika Eskolako 2022-2023 ikasturterako prezio publikoak. Hasierako onespena

BARASOAIN

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

BERASKOAIN

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BERRIOBEITI

Aldaketa, Ezkontza zibilak egiteko tasa arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

Aldaketa 2021eko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

CAPARROSO

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

CORELLA

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ETAIU

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

UHARTE

Aldaketa, 2022ko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Behin betiko onespena

IRUÑELA

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ITZALTZU

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

TXULAPAIN

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibila egiteko

LEGARIA

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

LEITZA

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

LERIN

Kobratzeko dauden eskubideei eta ordaintzeko dauden betebeharrei baja emateko espedientea

MÉLIDA

Aldaketa, 2022ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

MURCHANTE

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

OBANOS

Bake epailearen kargua hutsik

OTSAGABIA

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

OKO

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

OLAGUE

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

OLATZ

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

OLAZTI

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan izateagatik

ORKOIEN

Akats zuzenketa, 2022ko plantilla organikoan

AZKOIEN

Aldaketa, 2022ko plantilla organikoan. Hasierako onespena

GARES

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

SANTAKARA

Akats zuzenketa, 2020ko plantilla organikoan

TUTERA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

URRAULBEITI

2022ko aurrekontua. Hasierako onespena

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

VALTIERRA

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

VILLATUERTA

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BURLATAKO ETA ATARRABIAKO HILARIÓN ESLAVA MUSIKA ESKOLAREN PARTZUERGOA

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

EBRO KIROL MANKOMUNITATEA

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

IRUNBERRIKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

MONTEAGUDOKO, BARILLASKO ETA TULEBRASKO UDALEN BATASUNA

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

NOAIN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ULTZAMAKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Eskumenak eskuordetzan ematea, kanpoan egoteagatik

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Subasta de bien inmueble

Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra
Anuncio de notificación

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de valores catastrales

ALTSASU

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2022ko zerga borondatez ordaintzeko epea

ARMAÑANZAS

Periodo de pago voluntario del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica de 2022

CORTES

Periodo de pago voluntario de la tasa de ocupación de la vía pública. Primer semestre de 2022

Período de pago voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2022

PITILLAS

Bajas de oficio en el padrón municipal de habitantes

TAFALLA

Inclusión en el censo del impuesto sobre viviendas deshabitadas, en el que se incluye la base imponible y el tipo de gravamen