72. ALDIZKARIA - 2022koapirilaren11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

VILLATUERTA

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onesten da 2022ko plantilla organikoa, bat etorriz uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluarekin (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea).

Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2022ko 47. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, martxoaren 7an.

Villatuertan, 2022ko martxoaren 30ean.–Alkatea, María José Calvo Meca.

PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuen zerrenda

Funtzionarioak.

KOPURUA

LANPOSTUAREN IZENA

MAILA

SARBIDEA

OSAGARRIA

1

Idazkaria (1)

A maila

Oposizio-lehiaketa

%9,16 (lanpostua), %35 (bateraezintasuna)

1

Administrari-ofiziala

C maila

Oposizio-lehiaketa

%12,00 (mailako osagarria), %4,72 (lanpostua)

1

Zerbitzu anitzetako udal enplegatua (1)

D maila

Oposizio-lehiaketa

%12 (mailako osagarria), %23,36 (lanpostua)

1

Zerbitzu anitzetako udal enplegatua

C maila

Oposizio-lehiaketa

%12,00 (mailako osagarria), %5,00 (lanpostua)

(1) Bitarte baterako betea.

Lan-kontratudunak.

KOPURUA

LANPOSTUAREN IZENA

MAILA

SARBIDEA

OSAGARRIA

1

Administrari laguntzailea, lanaldi erdian (1)

D

Oposizio-lehiaketa

%24,3 (lanpostua)

(1) Bitarte baterako betea.

Kontratu Publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 67.4 artikulua dela eta, subrogazioren ondoriozko lan-kontratudunak dira, lanpostuak betetzen diren arte aplikatzekoa izanen den Funtzio Publikoko araudiaren bitartez.

KOPURUA

LANPOSTUAREN IZENA

APLIKATU BEHARREKO HITZARMENA

1

Zerbitzu orokorretako langilea. 6. taldea

Kirol zerbitzu eta ekipamenduak kudeatzen dituzten enpresetako hitzarmen kolektiboa

1

Kirol monitorea, aldizkakoa, lanaldi partzialean. 3. taldea

Nafarroako kirol zerbitzu eta ekipamenduak kudeatzen dituzten enpresetako hitzarmen kolektiboa

Izenen zerrenda

Funtzionarioak.

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUAREN IZENA

MAILA

GRADUA

ANTZINATASUNA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

Vela Desojo, José Miguel

Idazkari nagusia

A

6

1988-01-01

Bitartekoa

Lasa Salinas, María Asunción

Administrari-ofiziala

C

5

1994-01-17

Jardunean

García Muñoz, Carlos

Zerbitzu anitzetako enplegatua

D

3

2007-03-03

Jardunean

Barbarin Zabaleta, Luis Alberto

Zerbitzu anitzetako enplegatua

D

1

2018-06-11

Administrazio-kontratua

Lan-kontratudunak.

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUAREN IZENA

MAILA

ANTZINATASUNA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

Ruiz de Azua Larraza, Miriam

Administrari laguntzailea, lanaldi erdia

D

2010-02-08

Bitartekoa

Lan-kontratudunak, subrogatuak.

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUAREN IZENA

ANTZINATASUNA

María Victoria, Mazorra Lázaro

Zerbitzu orokorretako langilea

2014-02-01

Susana, García Sanz

Kirol monitorea

2016-10-01

Iragarkiaren kodea: L2204744