72. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 3a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

ERABAKIA, Nafarroako Parlamentuaren Osoko Bilkurak hartutako Erabakia, 1/2020 Foru Lege-dekretua baliozkotzekoa.

ERABAKIA, Nafarroako Parlamentuaren Osoko Bilkurak hartutako Erabakia, 2/2020 Foru Lege-dekretua baliozkotzekoa.

1.1.3. Foru Aginduak

45/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 31koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, urtarrilaren 24ko 2/2011 Foru Agindua eta uztailaren 1eko 95/2019 Foru Agindua aldatzen dituena. Lehena ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen 600 eta 605 ereduei buruzkoa da, eta, bigarrena, oinordetzen eta dohaintzen 660, 661 eta 651 ereduei buruzkoa.

96/2020 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, larrialdiko familiei ordaintzeko zenbatekoak eguneratzen dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

50/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, Administrazioak Segurtasunaren eta Osasunaren Koordinazio Batzordean izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

23/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 10ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak eskatu baitu, Víctor Manuel Lerga Abete jauna, Hezkuntza Departamentuko Lanbide Heziketaren Berrikuntza, Nazioartekotze eta Kalitaterako Ataleko burua.

24/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 10ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak eskatu baitu, Rosa María de Luis Aboitiz andrea, Hezkuntza Departamentuko Langileen Kontrataziorako Ataleko burua.

82E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 18koa, Osasuneko kontseilariak emana, Fernando Ágreda Lizáldez jauna Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Langileriaren eta Lan Harremanen Zerbitzuko buru izendatzen duena bitarte baterako.

207/2020 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak eskatu baitu, Rosa Elvira Vitas Cerdán andrea, Tutera ekialdeko OOLTko Erizaintza Unitateko burua.

208/2020 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Alejandro Bernal Martínez jauna Tutera ekialdeko OOLTko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

209/2020 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Fernando Ágreda Lizaldez jauna, Nafarroako Ospitaleguneko Baimenak eta Absentismoa Kudeatzeko Unitateko burua, kargutik kentzen duena.

210/2020 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nuria Onivenis Vázquez andrea Nafarroako Ospitaleguneko Baimenak eta Absentismoa Kudeatzeko Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

240/2020 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Mercedes Contreras Barbas andrea IA-Alde Zaharra Sektoreko Osasun Mentaleko Zentroko zuzendari kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

722/2020 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren otsailaren 27ko 44E/2020 Foru Agindua gauzatzen duena.

769/2020 EBAZPENA, martxoaren 16koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 10eko 73E/2020 Foru Agindua gauzatzen duena.

770/2020 EBAZPENA, martxoaren 16koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren uztailaren 24ko 74E/2020 Foru Agindua gauzatzen duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

466E/2020 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez 2020ko gastua baimentzen baita dirulaguntza honetarako: toki entitateentzako eta haien menpeko edo haiei loturiko entitateentzako laguntza, enpleguko eta toki garapeneko agenteak kontratatzeko, ekintzailetza bultzatzeko zerbitzuak eman ditzaten. DDBN identifikazioa: 493748.

18/2020 EBAZPENA, martxoaren 5ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, eragile pribatuei baso kudeaketako planetarako laguntzak emateko 2020ko deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. (2014-2020 LGPko 16.08.01 azpineurria). DDBN identifikazioa: 496790.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

8D/2020 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, iragartzen duena “Nafar Pirinioko Turismo Elkartea Iratialdea-Asociación Turística del Pirineo Navarra Iratialdea” (IRATIALDEA) izeneko enpresa elkartearen estatutuen aldaketa gordailutu dela (gordailu zenbakia: 31000284; lehengo gordailu zenbakia: NA/146).

1.7. BESTELAKOAK

26/2020 EBAZPENA, apirilaren 1ekoa, Garraioetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez neurri gehiago hartzen baitira errepidez egiten den erabiltzaile guztientzako hiriarteko bidaiari-garraio publiko erregularraren zerbitzuetan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eskumenekoak diren horietan, hori guztia COVID-19aren ondoriozko osasun krisia kudeatzeko xedez alarma egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak ezarritakoarekin bat.

64/2020 EBAZPENA, martxoaren 5ekoa, Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatea Luis Alberto Arrondo Galindoren abintestato jaraunsle deklaratzen duena eta jaraunspenaren ondasunak eta eskubideak esleitzen dizkiona (GP 2018/156).

52/2020 EBAZPENA, martxoaren 17koa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, garabi mugikor autopropultsatuen operadoreen (A mota) lanbide gaikuntza eta txartel profesionalak lortzeko probak gainditu dituzten pertsonen zerrenda onesten duena.

106/2020 EBAZPENA, martxoaren 13koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, deitzen duena okupatu aurreko aktak egitera proiektu honetarako: 13,2 kV-eko aireko linea, Carcar-Lerin LAMTeko 200. euskarria eta Carcar-Lerin 2ko LAMTeko 38. euskarria lotzeko, Lerinen (Nafarroa). Espedientea: SAT10969.

1880/2020 EBAZPENA, martxoaren 16koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitatean garatzen duena landa eremuetan eta irletan Autonomiarako eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemako zentro eta zerbitzuetarako langileak kontratatzeko erabiltzen den araubide berezia, Autonomiarako eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemako Lurralde Kontseiluak 2017ko urriaren 19an hartutako Erabakiaren bidez arautu zena.

64E/2020 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Alesbesko udal-mugartean zerriak gizentzeko dagoen 2.150 tokiko ustiategi baten ingurumen baimen integratua iraungitzen duena. Instalazioaren titularra Anso Baigorri, Armando da.

68E/2020 EBAZPENA, martxoaren 13koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Los Arcosko udal-mugartean glizerina hondakinen tratamendua egiten duen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzetarako eskatutako aldaketa onartzen duena. Instalazioaren titularra Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL da.

270E/2020 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen baimen integratua ematen duena oilaskoak gizentzeko hegazti instalazio baterako (121.000 toki). Instalazioa Murillo el Cuendeko udal mugartean dago, eta titularra Avícola Villar SL da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

Alkatetzak aldi baterako bereganatzea Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordeturiko eskumenak

ANTSOAIN

Alkatetzak aldi baterako bereganatzea Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordeturiko eskumen generikoak

ARANO

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ARELLANO

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARGUEDAS

2020ko lan-egutegia eta egun baliogabeak

ARIBE

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren karguak hutsik

ATETZ

Alkateordearen izendapena

BARILLAS

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BERIAIN

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

Tokiko Gobernu Batzarrari utzitako
eskumenak alkateak bereganatzea

CAPARROSO

2019ko 8. eta 11. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

2020ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

ERAUL

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ETXARRI ARANATZ

Xehetasun-azterketa 3. poligonoko 1001. lurzatian.
Behin betiko onespena

Eskuordeturiko eskumen generikoak aldi baterako bereganatzea

GALAR

Xehetasun-azterketa, Ezkirozko 2. poligonoko 643.etik 650.era bitarteko lurzatian. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, Getze Galarko 4. poligonoko 165. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, Cordovillako 1. poligonoko 586. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, Getze Galarko 4. poligonoko 135. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, Getze Galarko 4. poligonoko
136. eta 137. lurzatietan. Behin betiko onespena

GOIZUETA

6-17/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

LEOTZ

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

MENDAZA

Hiri-jarduketarako plan berezia Ubagoko 114. eta 115. lurzatietan. Hasierako onespena

ELO

2020ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

MURIETA

Aldaketa, Hirigintzako tramitazioen tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

ODIETA

Ostizko 9. poligonoko zenbait lurzatiren mugapena aldatzea.
Behin betiko onespena

ORREAGA

2019rako aurrekontua.
Hasierako onespena

RIBAFORADA

Tokiko Gobernu Batzarrari utzitako eskumenak bereganatzea

TAFALLA

Tokiko Gobernu Batzarrari utzitako eskumenak bereganatzea

VIANA

11/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ALESBES

Xehetasun-azterketa, 4. poligonoko 230., 231. eta 232. lurzatietan. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Xehetasun-azterketa, Ardoi sektoreko H-1 unitate morfologikoko H-1A eta H-1B lurzatietan. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, Ardoi sektoreko H-2 unitate morfologikoan. Hasierako onespena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Akats zuzenketa, udako euskarazko kanpaldietan 2020an parte hartzen duten haur eta gazteendako dirulaguntzen laburpenean

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Egoitza elektronikoa sortzea

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-OC-117